Giáo án bài Hoạt động khởi động thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file  11 Hoạt động khởi động a, Mục tiêu:  Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về chính sách khai thác thuộc địa b.Nội …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

 11 Hoạt động khởi động

a, Mục tiêu:  Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về chính sách khai thác thuộc địa

b.Nội dung: HS dưới sự hướng dẫn của GV xem  tranh ảnh để  trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c) Sản phẩm học tập

d) Cách thức tiến hành hoạt động:

Lắng nghe giáo viên giới thiệu bài mới 

– Sau khi những đợt song cuối cùng của phong trào Cần Vương đã lắng xuống, thời kì bình định bằng vũ trang ở nước ta đã chấm dứt. Thực dân Pháp bắt đầu thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta mà thực chất là tăng cường áp bức bóc lột thuộc địa làm giàu cho chính quốc. Chính sách này đã tác động đến mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội nước ta.

– Hôm nay, chúng ta tìm hiểu chủ đề Những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam và phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỷ XX đến năm 1918

 

Leave a Comment