Giáo án bài hội chơi xuân lớp em môn hoạt động trải nghiệm sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 19- tiết 3: sinh hoạt lớp – hội chợi xuân lớp em I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           Biết tổ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 19- tiết 3: sinh hoạt lớp

– hội chợi xuân lớp em

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Biết tổ chức và tham gia các hoạt động Hội chợ xuân của lớp.

–           Bước đầu nhận thức được giá trị đồng tiền trong trao đổi hàng hóa.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–           Năng lực riêng:Hiểu về ý nghĩa của hoạt động Hội chợ xuân.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–           Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–           Giáo án.

b. Đối với HS:

–           SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Hội chợi xuân lớp em.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: Hiểu về ý nghĩa của hoạt động Hội chợ xuân lớp em

b.Cách tiến hành:

(1) GV và HS cùng chuẩn bị:

+ Bàn ghế được kê, xếp lại phù hợp với việc tổ chức các gian hàng trong Hội chợ xuân để các nhóm có thể trưng bày một cách khoa học.

+ Phông trên bảng có ghi Hội chợ xuân.

+ GV phân vị trị cho các nhóm chuẩn bị quầy hàng.

(2) Trang trí quầy hàng:

+ GV theo dõi, hỗ trợ các nhóm thực hiện ý tưởng trang trí quầy hàng của mình. GV khuyến khích những ý tưởng trang trí độc đáo, mới lạ.

+ Các nhóm sắp xếp hàng hóa cho quầy hàng.

(3) Thực hiện mua bán hàng hóa:

– GV hướng dẫn:

+ Các nhóm đi tham quan quầy hàng của nhau và nhận xét về ý tưởng trang trí của quầy hàng nhóm bạn.

+ Các nhóm thực hiện giao lưu, trao đổi, mua bán hàng hóa với nhau. Có thể sử dụng phiếu mua hàng đã làm.

+ GV yêu cầu HS bày tỏ cảm xúc khi được tham gia Hội chợ xuân của lớp.

– GV đánh giá chung hoạt động, khen ngợi các nhóm đã trang trí, sắp xếp quầy hàng phong phú, sinh động.

– HS chuẩn bị bàn ghế.

– HS thực hiện các ý tưởng trang trí quầy hàng.

– HS đi tham quan quầy hàng của nhau.

– HS bày tỏ suy nghĩ của mình.

Leave a Comment