Giáo án bài hôm nay là thứ hai môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài hôm nay là thứ hai môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

§15: hôm nay là thứ hai.

I. Mục tiêu:

1. Nhớ và nói được tên được các thứ trong tuần: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật.

2. HS có kĩ năng nghe và sử dụng được mẫu câu: Hôm nay là thứ hai. Thứ hai em đi học. thứ bảy, chủ nhậ,t em được nghỉ học.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên. Phân biệt âm s/x trong phát âm.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1:

Khởi động

Hoạt động 2

Khám phá

Hoạt động 3

Luyện nghe

            * Hát bài: Cả tuần đều vui

- GV cho HS hát bài: Cả tuần đều vui.

+ Bài hát nói về điều gì?

- GV giới thiệu tên bài.

* Ôn luyện nói từ.

- GV hỏi: Các em thấy gì trong tranh?

- HD HS quan sát tranh và nói các từ: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật.

- YC HS thực hành theo cặp

- Nhận xét – sửa lỗi

* Ôn luyện nói câu:

- GV Hd hs thực hiện theo tranh:

+ Em thích xem phim

+  Em thích hát…

+ YC HS kể cho nhau nghe về các ngày trong tuần.

- Nhận xét – Tuyên dương

* Thực hành:

- GV Hd hs thực hiện theo các lệnh

+ Tôi thứ tư. Tôi là tranh số mấy?

+ Tôi là ngày cuối cùng trong tuần. Tôi là tranh số mấy?

+ Chúng tôi đang đá bóng. Chúng tôi là số mấy?

- Nhận xét – Tuyên dương 

- Thực hiện.

+ Nói về các ngày trong tuần.

- Nhắc lại: cá nhân – đồng thanh

- Tranh vẽ các bạn và lịch.

- Nói theo GV

- Thực hiện theo cặp.

- Nói với nhau

- Thực hiện theo cặp

- Nói theo mẫu câu.

+ Tôi là số 3.

+ Tôi là số 4

.

+ Chúng tôi là số 2.

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK.

I. Mục tiêu:

1. Nhận biết chữ: ô

2.Viết được chữ thường, cỡ vừa, đúng cỡ chữ và đều nét.

II. Hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu hs nhắc lại chữ ô.

- Nhận xét – đánh giá – tuyên dương  

2. Giới thiệu bài mới

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1

Hoạt động 2

* HD viết chữ c.

- Treo bảng phụ viết sẵn chữ ô

- Cho HS quan sát chữ ô

- Hướng dẫn cách nối nét của con chữ

- Yêu cầu HS nhận xét cấu tạo các nét chữ, độ cao chữ

- HDHS viết bảng con

ô

- Cho HS viết bảng con

- Uốn nắn sửa sai cho HS

- Yêu cầu học sinh nhận xét

* HD HS viết bài vào vở

- Nhắc lại các quy trình của các con chữ, cách nối nét chữ ô

- HD các em ngồi đúng tư thế

- Yêu cầu HS viết vào vở

ô

- Nhắc nhở một số em ngồi và cầm bút sai

- Quan sát HS viết và uốn nắn HS viết sai

- Thu 1 số vở

- Nhận xét – tuyên dương  

- Quan sát và trả lời

- 2 HS viết bảng lớp  

- Cả lớp đồng thanh

- Lắng nghe

- Viết bài vào vở

IV. Các hoạt động nối tiếp:

1. Củng cố:

- HS nhắc lại các viết

2. Dặn dò -Nhận xét tiết học

V. Chuẩn bị:

GV: Viết sẵn bài vào bảng phụ

HS: Bảng con, vở.

I. Mục tiêu:

1. Nhớ và nói được tên được các thứ trong tuần: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật.

2. HS có kĩ năng nghe và sử dụng được mẫu câu: Hôm nay là thứ hai. Thứ hai em đi học. thứ bảy, chủ nhậ,t em được nghỉ học.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên. Phân biệt âm s/x trong phát âm.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 4

Hỏi và đáp

Hoạt động 5

Nói đúng tiếng Việt

            *Làm mẫu.

- GV gọi 1 HS lên làm mẫu:

+ Hôm nay là thứ mấy?

+ Thứ hai em làm gì?

+ Thứ mấy em được nghỉ học?

- HD hs thực hiện hỏi đáp.

- Yêu cầu HS phát âm

- Chỉnh sửa, sai

* Thực hành:

- GV YC HS hỏi đáp theo cặp:

- Nhận xét – Tuyên dương

* Tổ chức luyện nói:

- YC HS quan sát tranh và nói các tranh vẽ gì?

- YC HS nối tiếp nói theo cặp.

- Nhận xét – Tuyên dương

- Quan sát.

+ Hôm nay là thứ hai.

+ Thứ hai em đi học.

+ Thứ bảy, chủ nhật em được nghỉ học.

- Hỏi đáp theo cặp

- Hỏi – đáp với nhau

A: Hôm nay là thứ mấy?

B: Hôm nay là thứ hai.

A. Thứ hai bạn làm gì?

B: Thứ hai tớ đi học.

A. Thứ mấy bạn được nghỉ học?

B: Thứ bảy, chủ nhật tớ được nghỉ học.

- Nói theo tranh: quyển sách, xách túi, cây cao su, đồng xu.

- Nghe và thực hiện

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

Xem nhiều