Giáo án bài hộp bút thân quen mỹ thuật trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Hộp bút thân quen Hoạt động chủ yếu của GV           Hoạt động chủ yếu của HS Hoạt động 1: Ổn định lớp, giới thiệu tiết học …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Hộp bút thân quen

Hoạt động chủ yếu của GV           Hoạt động chủ yếu của HS

Hoạt động 1: Ổn định lớp, giới thiệu tiết học (2 phút)

– Gợi mở HS nhắc lại nội dung đã học ở tiết 1

– Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.         – Nhắc nội dung tiết 1 của bài học

Hoạt động 2: Tổ chức HS quan sát, nhận biết (khoảng 7’) 

– Tổ chức HS ngồi theo nhóm như tiết 1

– Yêu cầu HS đặt sản phẩm đã tạo được ở tiết 1 trên bàn và di chuyển đến các nhóm để quan sát sản phẩm.

– Gợi mở HS chia sẻ:

+ Trong lớp, có những hộp bút dạng hình khối gì

+ Sản phẩm của bạn nào đã hoàn thành, chưa hoàn thành?

+ Em có thể học hỏi được điều gì từ sản phẩm của các bạn?

+ Em sẽ tiếp tục làm gì để hoàn thành sản phẩm hộp bút của mình?…

 – Tóm tắt các câu trả lời, chia sẻ của HS

– Gợi nhắc HS: Tham khảo sản phẩm của các bạn trong nhóm, trong lớp và hoàn thành sản phẩm của mình.

                – Trưng bày sản phẩm tại vị trí

– Quan sát sản phẩm trong lớp

– Suy nghĩ, trả lời câu hỏi và chia sẻ theo cảm nhận.

 

Hoạt động 3: Tổ chức HS thực hành, sáng tạo sản phẩm nhóm và tập trao đổi, chia sẻ (khoảng 15’)

– Yêu cầu HS: Tiếp tục hoàn thành sản phẩm ở tiết 1

– Gợi mở HS:

+ Có thể tạo thêm chi tiết trang trí lặp lại đối xứng theo ý thích cho sản phẩm.

+ Suy nghĩ, trao đổi với bạn về ý tưởng trưng bày và đặt tên sản phẩm của nhóm

– Quan sát Hs thực hành, trao đổi, gợi mở và có thể hướng dẫn, hỗ

 trợ để Hs hoàn thành sản phẩm tốt hơn.

                – Thực hành, hoàn thành sản phẩm cá nhân

– Có thể nêu ý kiến, đặt câu

 hỏi và chia sẻ với bạn trong

 nhóm.

Hoạt động 4: Tổ chức HS trưng bày sản phẩm và chia sẻ, cảm nhận (khoảng 7’)

– Nhắc Hs thu dọn đồ dùng, công cụ học tập.

– Gợi mở HS đặt đồ dùng học tập vào hộp bút và cách trưng bày sản phẩm nhóm (có thể kết hợp hai nhóm với nhau):

+ Có thể sắp xếp xen kẽ các hộp bút có hình dạng khác nhau

+ Có thể sắp xếp lặp lại các hộp bút có hình dạng giống nhau…

– Gợi mở các nhóm đặt tên SP: Cửa hàng hộp bút; hàng trưng bày…

– Gợi mở HS nhận xét, chia sẻ cảm nhận: sản phẩm trong lớp được tạo bằng những cách nào? Những chấm, nét, màu sắc nào được lặp lại trên sản phẩm của em, của bạn? Nhóm nào có nhiều sản phẩm được trang trí bằng cách lặp lại, xen kẽ của chấm/ lặp lại, xen kẽ

 

 của nét, màu sắc…

– Nhận xét các ý kiến chia sẻ, cảm nhận của HS và kết quả thực hành, thảo luận. Kết hợp bồi dưỡng HS ý thức giữ gìn, bảo quản đồ dùng học tập và những đồ vật, đò dùng trong lớp, gia đình…      – Trưng bày, quan sát.

– Giới thiệu, nhận xét, chia sẻ cảm nhận. 

Hoạt động 5: Tổng kết bài học, gợi mở vận dụng và hướng dẫn chuẩn bị bài 7 (3’)

– Tóm tắt nội dung chính của bài học.

– Nhận xét kết quả học tập; Tuyên dương, khích lệ HS (cá nhân/nhóm) trong học tập.

– Hướng dẫn Hs quan sát hình ảnh mục Vận dụng và gợi mở:

+ Sử dụng sản phẩm làm đồ dùng cá nhân ở góc học tập

+ Tạo thêm sản phẩm làm chậu cây cảnh trang trí trong gia đình, trường, lớp…

– Nhắc Hs đọc bài 7 và chuẩn bị theo yêu cầu của bài học                – Lắng nghe

– Chia sẻ ý tưởng sử dụng sản phẩm vào đời sống

– Chia sẻ có thể tạo sản phẩm để trang trí trong nhà, sân vườn, trường, lớp… 

                                 

Leave a Comment