Giáo án bài hưởng ứng phong trào trường xanh – lớp sạch môn hoạt động trải nghiệm sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 23 – tiết 1: sinh hoạt dưới cờ Hưởng ứng phong trào trường xanh – lớp sạch I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 23 – tiết 1: sinh hoạt dưới cờ

Hưởng ứng phong trào trường xanh – lớp sạch

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Biết được kế hoạch, nội dung phong trào Trường xanh lớp sạch do nhà trường phát động.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–           Năng lực riêng:Tích cực, nhiệt tình, sẵn sàng tham gia phong trào Trường xanh lớp sạch.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–           Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–           Nhắc HS mặc đúng đồng phục, trang phục biểu diễn.

b. Đối với HS:

–           Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen với các hoạt động chào cờ.

b. Cách tiến hành: GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: HS tham gia các hoạt động trong phong trào Trường xanh lớp sạch.

b. Cách tiến hành:

– GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

– HS nghe GV nhận xét kết quả thi đua của tuần vừa qua và phát động phong trào của tuần tới.

– GV Tổng phụ trách Đội phát động phong trào Trường xanh lớp sạch:

+ Mục đích phát động: Mỗi HS có những hành động đẹp và việc làm cụ thể để hưởng ứng phong trào, góp phần xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp.

+ Ý nghĩa phong trào: Phong trào giáo dục HS ý thức, hành vi và thói quen đúng với môi trường học đường. HS biết giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp ở nơi các em học tập hằng ngày.

– GV gợi ý các hoạt đông cụ thể của cá nhân và tập thể lớp để tham gia phong trào:

+ Quét dọn, vệ sinh lớp học.

+ Kê, xếp bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp.

+ Quét dọn, vệ sinh các khu vực trong trường học như: khu vực sân chơi, khu vực hành lang, khu vực đa năng, khu hiệu bộ, khu vườn trường,…

+ Bỏ rác đúng nơi quy định.

+ Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

+ Tham gia thu gom rác thải bảo vệ môi trường.            

– HS chào cờ.

– HS lắng nghe, tiếp thu, thực hiện.

Leave a Comment