Giáo án bài kể chuyện “sự tích cây vú sữa” môn tiếng việt lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 15: con cái thảo hiền Luyện nói và nghe: kể chuyện “sự tích cây vú sữa” (1 tiết) I. Mục tiêu 1. Mức độ, năng …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 15: con cái thảo hiền

Luyện nói và nghe: kể chuyện “sự tích cây vú sữa”

(1 tiết)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

– Năng lực đặc thù: NL giao tiếp (chủ động, tự nhiên, tự tin khi nhập vai kể chuyện).

– Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

a) Rèn kĩ năng nói:

         Dựa vào trí nhớ và gợi ý, biết hợp tác cùng bạn (mỗi bạn một đoạn) kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện Sự tích cây vú sữa, sau đó kể được toàn bộ câu chuyện.

         Biết phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bộ, động tác.

b) Rèn kĩ năng nghe: Biết lắng nghe bạn kể. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. Có thể kế tiếp lời bạn.

+ Năng lực văn học:

         Bước đầu biết kể chuyện một cách mạch lạc, có cảm xúc.

         Biết nêu mong muốn và viết lại kết thúc câu chuyện.

2. Phẩm chất

– Từ bài đọc, biết liên hệ bản thân, vâng lời bố mẹ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

– Giáo án.

– Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

– SGK.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

– PPDH chính: tổ chức HĐ.

– Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm), HĐ lớp.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV       HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

Cách tiến hành:

– GV giới thiệu: Trong tiết học hôm nay các em sẽ thực hành kể từng đoạn câu chuyện Sự tích cây vú sữa. Chúng ta sẽ thi đua xem bạn nào nhớ nội dung câu chuyện, kế hay, biểu cảm.

2. Thực hành kể chuyện

2.1. HĐ 1: Kể từng đoạn của câu chuyện Sự tích cây vú sữa

Mục tiêu: Dựa vào trí nhớ và gợi ý, biết hợp tác cùng bạn (mỗi bạn một đoạn) kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện Sự tích cây vú sữa. Biết phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bộ, động tác.

Cách tiến hành:

– GV hướng dẫn HS đọc các ý tóm tắt để nhớ cốt truyện, từ các ý tóm tắt, phát triển lại thành câu chuyện và kể cho các bạn.

– GV YC HS thảo luận theo nhóm 4, tập kể từng đoạn của câu chuyện.

– GV đến từng nhóm hỗ trợ HS.

– GV mời một số HS ở một số nhóm kể nối tiếp trước lớp, YC cả lớp lắng nghe, nhận xét cách kể chuyện của các bạn.

– GV nhận xét, khen ngợi HS.

2.2. HĐ 2: Viết lại kết thúc của câu chuyện

Mục tiêu: Biết nêu mong muốn câu chuyện kết thúc như thế nào, viết lại câu chuyện.

Cách tiến hành:

– GV mời 1 HS đọc to YC của BT 2.

– GV đặt CH gợi dẫn: Cậu bé còn rất nhỏ và cần người nuôi nấng, mẹ cậu biến thành cây vú sữa, không trở về thì ai sẽ là người nuôi cậu đây? Cậu bé và mẹ đều yêu thương nhau, các em có muốn cho cậu bé được gặp lại mẹ không?

– GV mời một số HS chia sẻ mong muốn câu chuyện kết thúc như thế nào.

– GV YC HS viết lại kết thúc truyện vào vở.       

– HS lắng nghe.

– HS lắng nghe GV hướng dẫn.

– HS thảo luận theo nhóm 4, tập kể từng đoạn của câu chuyện.

– Một số HS kể nối tiếp trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét.

– HS lắng nghe.

– 1 HS đọc to YC của BT 2. Cả lớp đọc thầm theo.

– HS nghe và trả lời CH.

– Một số HS chia sẻ mong muốn câu chuyện kết thúc như thế nào.

– HS viết lại kết thúc truyện vào vở.

Bài 15: con cái thảo hiền

Bài viết 2: kể một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ

(1 tiết)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

– Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

– Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:

+ Biết kể lại một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ.

+ Viết đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ.

2. Phẩm chất

– Bồi dưỡng tình yêu thương, quý mến, kính trọng bố mẹ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

– Giáo án.

– Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

– SGK.

– VBT.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

– PPDH chính: tổ chức HĐ.

– Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm).

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV       HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

Cách tiến hành:

– GV giới thiệu: Bài học hôm nay giúp các em biết kể lại một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ và viết được đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ.

2. HĐ 1: Kể một việc đã làm thể hiện sự tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ

Mục tiêu: Biết kể lại một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ.

Cách tiến hành:

– GV nêu YC của BT 1.

– GV hướng dẫn HS đọc CH gợi ý.

– GV mời một số HS kể tại chỗ.

– GV nhận xét, khen ngợi HS.

3. HĐ 2: Dựa vào những điều vừa kể, viết đoạn văn (4 – 5 câu) về một việc em đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ

Mục tiêu: Viết được đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ.

Cách tiến hành:

– GV mời 1 HS đọc và xác định YC của BT 2 trước lớp.

– GV YC HS làm việc cá nhân, viết đoạn văn. GV hỗ trợ HS khi cần thiết.

– GV mời một số HS viết bài làm của mình lên bảng.

– GV mời một số HS khác nhận xét bài của bạn.

– GV nhận xét, sửa bài, chốt đáp án.        

– HS lắng nghe.

– HS lắng nghe.

– HS lắng nghe, đọc gợi ý, suy nghĩ để kể về một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ.

– Một số HS kể tại chỗ.

– HS lắng nghe.

– 1 HS đọc và xác định YC của BT 2 trước lớp.

– HS làm việc cá nhân, viết đoạn văn.

– Một số HS viết bài làm của mình lên bảng.

– Một số HS khác nhận xét bài của bạn.

– HS lắng nghe, sửa bài.

 

 

Leave a Comment