Giáo án bài Kể chuyện về tấm gương việc tốt hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Kể chuyện về tấm gương việc tốt I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –              Biết được một số tấm gương việc tốt …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Kể chuyện về tấm gương việc tốt

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–              Biết được một số tấm gương việc tốt trong cuộc sống xung quanh về việc giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.

–              Có ý thức rèn luyện, phấn đấu để trở thành người có trách nhiệm với cộng đồng.

2. Năng lực

–              Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–              Năng lực riêng:Nhận thức được một số tấm gương việc tốt.

3. Phẩm chất

–              Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–              Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–              Nhắc HS mặc đúng đồng phục, trang phục biểu diễn.

b. Đối với HS:

–              Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen với các hoạt động chào cờ.

b. Cách tiến hành: GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: HS tham gia các hoạt động trong phong trào chăm sóc cây xanh.

b. Cách tiến hành:

– GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

– HS nghe GV nhận xét kết quả thi đua của tuần vừa qua và phát động phong trào của tuần tới.

– GV Tổng phụ trách Đội tổ chức buổi sinh hoạt cho HS kể chuyện về tấm gương làm việc tốt:

+ Mỗi khối lớp lựa chọn một số HS đại diện để tham gia kể chuyện trước toàn trường.

+ Kết thúc mỗi câu chuyện, GV mời một số HS phát biểu cảm nghĩ về câu chuyện được nghe.

– HS chào cờ.

Leave a Comment