Giáo án bài kể về một ngày đi học môn tiếng việt sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 10: vui đến trường Bài viết 2: kể về một ngày đi học (1 tiết) I. Mục tiêu 1. Mức độ, năng lực, yêu cầu …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 10: vui đến trường

Bài viết 2: kể về một ngày đi học

(1 tiết)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

– Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

– Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

a) Rèn kĩ năng nói:

         Kể được với các bạn về một ngày đi học ở trường.

         Biết phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bỏ, động tác.

b) Rèn kĩ năng nghe: Biết lắng nghe bạn kể. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.

+ Năng lực văn học: Bước đầu biết kể chuyện một cách mạch lạc, có cảm xúc; biết viết lại đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một ngày đi học vui.

2. Phẩm chất

– Tích cực trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

– Giáo án.

– Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

– SGK.

– VBT.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

– PPDH chính: tổ chức HĐ.

– Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm).

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV       HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

Cách tiến hành:

– GV nêu MĐYC của bài học.

2. Thực hành kể chuyện

2.1. HĐ 1: Kể với bạn về một ngày đi học ở trường (BT 1)

Mục tiêu: Kể được với bạn về một ngày đi học ở trường.

Cách tiến hành:

– GV mời 1 HS đọc to YC và gợi ý của BT 1.

– GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, chuẩn bị câu chuyện để kể với các bạn.

– GV yêu cầu HS thảo luận nhóm nhỏ, tập kể chuyện trong nhóm

– GV mời một số HS kể chuyện trước lớp.

– GV và cả lớp nhận xét.

2.2. HĐ 2: Dựa vào những điều đã kể ở BT 1, viết 4 – 5 câu về một ngày đi học yêu thích

Mục tiêu: Biết viết lại đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một tiết học yêu thích.

Cách tiến hành:

– GV hướng dẫn HS xác định YC của BT 2. GV hướng dẫn HS: Dựa vào câu chuyện các em vừa chuẩn bị ở BT 1, bây giờ các em hãy viết lại thành một đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một tiết học em thích.

– GV mời một số HS viết bài của mình lên bảng. GV nhận xét, sửa bài.         

– HS lắng nghe.

– 1 HS đọc to YC và gợi ý của BT 1 trước lớp. Cả lớp đọc thầm theo.

– HS làm việc cá nhân, chuẩn bị câu chuyện để kể với các bạn.

– HS thảo luận nhóm nhỏ, tập kể chuyện trong nhóm.

– Một số HS kể chuyện trước lớp.

– Cả lớp và GV nhận xét.

– HS xác định YC của BT 2.

– Một số HS viết bài lên bảng. Cả lớp nghe GV nhận xét, sửa bài.

Leave a Comment