Giáo án bài kể về một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ tiếng việt trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file kể về một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ (1 tiết) I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, năng lực, …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

kể về một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ

(1 tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

– Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

– Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:

+ Biết kể lại một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ.

+ Viết đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ.

2. Phẩm chất

– Bồi dưỡng tình yêu thương, quý mến, kính trọng bố mẹ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

– Giáo án.

– Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

– SGK.

– VBT.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

– PPDH chính: tổ chức HĐ.

– Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm).

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV     HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

Cách tiến hành:

– GV giới thiệu: Bài học hôm nay giúp các em biết kể lại một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ và viết được đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ.

2. HĐ 1: Kể một việc đã làm thể hiện sự tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ

Mục tiêu: Biết kể lại một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ.

Cách tiến hành:

– GV nêu YC của BT 1.

– GV hướng dẫn HS đọc CH gợi ý.

– GV mời một số HS kể tại chỗ.

– GV nhận xét, khen ngợi HS.

3. HĐ 2: Dựa vào những điều vừa kể, viết đoạn văn (4 – 5 câu) về một việc em đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ

Mục tiêu: Viết được đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một việc đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ.

Cách tiến hành:

– GV mời 1 HS đọc và xác định YC của BT 2 trước lớp.

– GV YC HS làm việc cá nhân, viết đoạn văn. GV hỗ trợ HS khi cần thiết.

– GV mời một số HS viết bài làm của mình lên bảng.

– GV mời một số HS khác nhận xét bài của bạn.

– GV nhận xét, sửa bài, chốt đáp án.       

Leave a Comment