Giáo án bài kể về thầy cô giáo môn tiếng việt lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 8: em yêu thầy cô Bài viết 2: kể về thầy cô giáo (1 tiết) I. Mục tiêu 1. Mức độ, năng lực, yêu cầu …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 8: em yêu thầy cô

Bài viết 2: kể về thầy cô giáo

(1 tiết)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

– Năng lực đặc thù: Biết tìm hiểu thông tin về bản thân.

– Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:

+ Kể về thầy cô giáo.

+ Viết 4 – 5 câu về thầy cô giáo.

2. Phẩm chất

– Bồi dưỡng tình cảm yêu quý, kính trọng đối với thầy cô giáo.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

– Giáo án.

– Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

– SGK.

– VBT.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

– PPDH chính: tổ chức HĐ.

– Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm).

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV       HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

Cách tiến hành:

– GV giới thiệu: Bài học hôm nay các em sẽ kể về thầy cô giáo và viết đoạn văn kể về thầy cô giáo.

2. HĐ 1: Kể về thầy cô giáo

Mục tiêu: Biết sắp xếp các thông tin, tự tin kể về thầy cô giáo trước lớp.

Cách tiến hành:

– GV mời 1 HS đọc to YC của BT 1 trước lớp.

– GV YC HS thảo luận theo nhóm nhỏ hoàn thành BT 1.

– GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp: kể về thầy cô giáo của em.

– GV và cả lớp nhận xét.

3. HĐ 2: Viết đoạn văn về những điều vừa kể, đặt tên cho đoạn văn

Mục tiêu: Biết viết lại những điều đã kể về thầy cô giáo thành một đoạn văn ngắn (4 – 5 câu), nhận biết được nội dung của đoạn văn và đặt tên cho đoạn văn.

Cách tiến hành:

– GV mời 1 HS đọc to YC của BT 2 trước lớp.

– GV hướng dẫn HS dựa vào kết quả của BT 1, viết lại thành đoạn văn 4 – 5 câu về những điều em kể và đặt tên cho đoạn văn.

– GV YC HS làm việc cá nhân, hoàn thành BT.

– GV mời một số HS viết lại bài làm lên bảng. GV và cả lớp nhận xét.          

– HS lắng nghe.

– 1 HS đọc to YC của BT 1 trước lớp.

 Cả lớp lắng nghe.

– HS thảo luận theo nhóm nhỏ, hoàn thành BT.

– Một số HS trình bày kết quả trước lớp. Cả lớp lắng nghe.

– Cả lớp và GV nhận xét.

– 1 HS đọc to YC của BT 2 trước lớp.

– HS lắng nghe GV hướng dẫn.

– HS làm việc cá nhân, hoàn thành BT.

– Một số HS viết lại bài làm lên bảng. Cả lớp và GV nhận xét.

Bài 8: em yêu thầy cô

Góc sáng tạo: thầy cô của em

(hơn 55 phút)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

– Năng lực đặc thù: Làm được một sản phẩm có tính sáng tạo để tự giới thiệu.

– Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ: Tạo lập văn bản đa phương thức: HS viết được lời chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo đã dạy em trên tấm thiệp tự làm hoặc tranh tự vẽ thầy cô giáo. Chữ viết rõ ràng, mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp.

+ Năng lực văn học: Biết sử dụng vẻ đẹp của ngôn ngữ để viết lời chúc mừng; biết tạo lập một văn bản đa phương thức (tấm thiệp tự làm, tranh tự vẽ) chân thật, hồn nhiên.

2. Phẩm chất

– Bồi dưỡng tình cảm yêu quý, kính trọng đối với thầy cô giáo.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

– Giáo án.

– Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

– SGK.

– Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

– PPDH chính: tổ chức HĐ.

– Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm), HĐ lớp.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV       HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

Cách tiến hành:

– GV giới thiệu bài học: Tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng sáng tạo ra những sản phẩm để tặng các thầy cô giáo.

2. HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học

Mục tiêu: Hiểu được yêu cầu của bài học.

Cách tiến hành:

– GV mời 2 HS đọc nội dung BT.

– GV hướng dẫn HS nắm bắt nội dung BT:

+ BT 1: Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, viết lời chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo đã dạy dỗ em. Trình bày đoạn văn trên tranh tự vẽ hoặc thiệp tự làm.

+ BT 2: Sau khi hoàn thành BT 1, cả lớp tiến hành giới thiệu trước lớp sản phẩm của mình và bình chọn sản phẩm được yêu thích nhất, tặng thầy cô sản phẩm của em.

3. HĐ 2: Làm bài

Mục tiêu: Hoàn thành BT.

Cách tiến hành:

– GV yêu cầu HS viết lời chúc mừng và bảy tỏ lòng biết ơn với thầy cô giáo trước khi làm thiệp hoặc tranh vẽ. Sau đó bày lên bàn những gì đã chuẩn bị: giấy, bút màu, kéo, hồ dán, v.v… để làm thiệp hoặc tranh vẽ để hoàn thành tấm thiệp hoặc tranh.

– GV đến từng bàn, hướng dẫn và giúp đỡ HS.

4. HĐ 4: Giới thiệu, bình chọn sản phẩm yêu thích, tặng thầy cô sản phẩm đã hoàn thành

Mục tiêu: Tự tin giới thiệu sản phẩm trước lớp, bình chọn sản phẩm. Tặng sản phẩm để thể hiện lòng biết ơn với thầy cô.

Cách tiến hành:

– GV YC các tổ lựa chọn sản phẩm có nội dung hay và hình ảnh đẹp để thi đua trước lớp.

– GV mời các tổ lên giới thiệu sản phẩm của tổ mình. Sau đó GV cho cả lớp bình chọn sản phẩm được yêu thích nhất.

– GV nhận xét, khen ngợi HS, khuyến khích HS tặng sản phẩm đã hoàn thiện cho thầy cô giáo mà em yêu quý.   

– HS lắng nghe.

– 2 HS đọc nội dung BT.

– HS lắng nghe GV hướng dẫn, nắm bắt nội dung BT.

– HS viết lời chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo. Sau đó làm tấm thiệp hoặc tranh vẽ.

– HS nghe GV hướng dẫn, hoàn thành BT.

– Các tổ lựa chọn sản phẩm để thi đua trước lớp.

– Các tổ giới thiệu sản phẩm của tổ mình. Cả lớp bình chọn sản phẩm được yêu thích nhất.

– HS lắng nghe.

Leave a Comment