Giáo án bài Khái quát chương thi giáo viên giỏi theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 27 Khái quát chương Tổ chức dạy học chuyên đề 1. Mục tiêu chuyên đề 1.1. Kiến thức 1.1.1. Nhận biết   – Nêu được khái …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

27 Khái quát chương

Tổ chức dạy học chuyên đề

1. Mục tiêu chuyên đề

1.1. Kiến thức

1.1.1. Nhận biết

  – Nêu được khái niệm quá trình tiêu hóa, các cơ quan tiêu hóa

 –  Nhận biết được các nhóm chất trong thức ăn

 – Nêu được các hoạt động trong quá trình tiêu hóa

 – Vai  trò của tiêu hóa đối với cơ thể người.

– ăn uống hợp vệ sinh, đảm bảo sức khỏe

1.1.2. Thông hiểu

– Xaùc ñònh ñöôïc treân hình veõ vaø moâ hình caùc cô quan cuûa heä tieâu hoaù ôû ngöôøi

-Trình baøy ñöôïc caùc hoaït ñoäng tieâu hoaù dieãn ra trong khoang mieäng

-Trình baøy ñöôïc hoaït ñoäng nuoát vaø ñaåy thöùc aên töø khoang mieäng qua thöïc quaûn xuoáng daï daøy

– Trình baøy ñöôïc quaù trình tieâu hoaù dieãn ra ôû dạ dày

-Trình baøy ñöôïc quaù trình tieâu hoaù dieãn ra ôû ruột non.

– Tóm tắt cơ sở khoa học của việc giữ vệ sinh trong ăn uống, sinh hoạt.

– Giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp vệ sinh ăn uống.

1.1.3. Vận dụng

– Xác định được những điều cần tránh khi ăn uống

– Chỉ ra  được các nguyên nhân gây ra 1 số bệnh về tiêu hóa.

1.1.4. Vận dụng cao

– Nhận biết được dấu hiệu của 1 số bệnh về tiêu hóa thường gặp

– Nhận biết các thức ăn không tốt cho cơ thể, hoặc các thức ăn không nên ăn cùng nhau

– Tuyên truyền cho mọi người thói quen ăn uống lành mạnh để phòng tránh các bệnh về tiêu hóa.

1.2.  Kĩ năng

– Quan sát tranh ảnh, sơ đồ, thông tin trong SGK để nhận biết các cơ quan của hệ tiêu hóa và cấu tạo của các cơ quan, hoạt động biến đổi thức ăn trong khoang miệng, dạ dày, ruột non.

                – Liên hệ và vận dụng giải thích một số vấn đề liên quan đến các bệnh về tiêu hóa thường gặp.   

                – Làm việc theo nhóm và trình bày kết quả làm việc trước lớp

                – Kỹ năng thực hành thí nghiệm.

1.3. Thái độ:

– Giaùo duïc yù thöùc baûo veä giöõ gìn raêng mieäng

– YÙù thöùc trong khi aên khoâng ñöôïc cöôøi ñuøa

– Giaùo duïc yù thöùc baûo veä cô quan tieâu hoaù

– Có ý thức bảo vệ môi trường ( ăn uống không hoang phí thức ăn, ….)

1.4. Định hướng các năng lực được hình thành: Chung và chuyên biệt

* Năng lực chung: Năng lực tự học, Năng lực giải quyết vấn đề, NL tư duy sáng tạo, NL tự quản lý, NL giao tiếp, NL hợp tác,  NL sử dụng CNTT và truyền thông, NL sử dụng ngôn ngữ.

* Năng lực chuyên biệt: Năng lực kiến thức sinh học, Năng lực nghiên cứu khoa học.

1.5. Phương pháp dạy học

* Phương pháp:

– Trực quan, vấn đáp – tìm tòi

– Dạy học theo nhóm

– Dạy học giải quyết vấn đề

* Kỹ thuật:

– Kỹ thuật phòng tranh

– Kỹ thuật: Các mảnh ghép, XYZ

1.6.  Kiến thức bổ trợ (tích hợp liên môn).

– Sinh học 8:  Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần

– Công nghệ 6: Bài 22: Vệ sinh an toàn thực phẩm.

 – Sinh học 6: Bài 50 ”Vi khuẩn”

 – Hóa học 8: Bài               

III. Bảng mô tả các mức độ câu hỏi/bài tập đánh giá năng lực của HS qua chuyên đề

Nội dung              MỨC ĐỘ NHẬN THỨC    Các năng lực hướng tới trong chủ đề

                Nhận biết            Thông hiểu         Vận dụng             Vận dụng cao    

Tiết 1. Khái niệm tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

                – Nêu được khái niệm tiêu hóa và kể tên các cơ quan tiêu hóa

 

                – Xác định được vị trí các cơ quan tiêu hóa trên mô hình, tranh vẽ, trên cỏ thể

Chỉ được con đường đi của thức ăn trong cơ thể

                – Phân biệt sự khác nhau các cơ quan tiêu hóa phù hợp với chức năng

 

                – Nhận biết được dấu hiệu một số bệnh tiêu hóa ( đau ruột thừa)             -NL chung:  sử dụng ngôn ngữ, NL tư duy, NL giải quyết vấn đề, NL giao tiếp, NL hợp tác.

– NL chuyên biệt: NL kiến thức sinh học

Tiết2 . Quá trình tiêu hóa ở khoang miệng

                – Nêu được quá trình tiêu hóa ở khoang miệng, sản phẩm, thức ăn được tiêu hóa ở khoang miệng            – Nêu được quá trình tiêu hóa cơ học và hóa học

Nêu được  các Enzim tiêu hóa ở khoang miệng   – Giải thích tác dụng cơ học của việc nhai, và tác dụng của enzim trong nước bọt         – Giải thích được một số ví dụ như nhai cơm lâu thấy ngọt trong miệng  

Tiết3.

Vai trò của các enzim tiêu hóa trong nước bọt     – Nắm được vai trò của enzim amilaza trong nước bọt.

–  Biết được

enzim amilaza hoạt động tốt trong điều kiện nào.             – Nắm được các bước làm thí nghiệm chứng minh các điều kiện pH và nhiệt độ.

                – Dự đoán kết quả thí nghiệm, giải thích kết quả thí nghiệm từ đó rút ra kết luận.                              

Tiết4.

Quá trình tiêu hóa ở dạ dày         – Nêu được tên của thức ăn, sản phẩm của quá trình tiêu hóa ở dạ dày   – Nêu được quá trình tiêu hóa cơ học và hóa học

Nêu được  các Enzim tiêu hóa ở dạ dày

                – Phân biệt được enzim trong dạ day, môi trường dạ dày so với khoang miệng    – Giải thích được hiện tượng ợ chua, nguyên nhân đau dạ dày             

Tiết5.

Quá trình tiêu hóa ở ruột non     Nêu được tên của thức ăn, sản phẩm của quá trình tiêu hóa ở ruột non  Nêu được quá trình tiêu hóa cơ học và hóa học

Nêu được  các Enzim tiêu hóa ở ruột non

                Phân biệt được enzim trong dạ day, môi trường ruột non so với khoang miệng, dạ dày   Giải thích được biểu hiện của một số bệnh như hành tá tràng        

III. Hệ thống câu hỏi và bài tập 

BỘ CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

NHẬN BIẾT

Câu 1. Thế nào là sự tiêu hóa thức ăn?

Câu 2. Em hãy kể tên những cơ quan của hệ tiêu hóa?

Câu 3. Cơ quan tiêu hóa nào đóng vai trò quan trọng nhất trong sự tiêu hóa thức ăn?

A. Miệng và dạ dày.

B. Các tuyến tiêu hóa

C. Ruột non

D. Các cơ quan đều có vai trò ngang nhau

Câu 4. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không phải là vật trung gian truyền bệnh qua đường tiêu hóa:

A. Rau sống, quả xanh

B. Nước lã

C. Thức ăn ôi thiu

D. Tay bẩn

E. Ruồi, muỗi

F. Muỗi

Câu 5. Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống sao cho phù hợp:

       Quá trình tiêu hóa là quá trình biến đổi thức ăn về mặt….( sinh lí, sinh hóa, lí hóa). Kết quả là thức ăn được boieens đổi thành các chất đơn giản, hòa tan có thể được….. (ngấm, hấp thụ, tràn) vào máu để cung cấp cho các tế bào sử dụng.

THÔNG HIỂU

Câu 6. Sự tiêu hóa thức ăn trong miệng về mặt lí học và về mặt hóa học, mặt nào quan trọng hơn ? Vì sao?

Câu 7. Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể thế nào?,k k

Câu 8. Ởû daï daøy, bieán ñoåi naøo laø chuû yeáu? Giaûi thích?

Câu 9. Trong sự tiêu hóa, dịch vị có vai trò gì?

Câu 10. Enzim tiêu hóa tác động đến thức ăn như thế nào?

Câu 11. Thành dạ dày được cấu tạo chủ yếu bởi Protein, vì sao thành dạ dày không bị phân hủy bởi Enzim Pepsin?

VẬN DỤNG

Câu 12. Giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ “ Nhai kĩ no lâu”?

Câu 13. Câu nói “ Bát sạch ngon cơm có ý nghĩa gì”?

Câu 14. Người bị đau dạ dày thường có biểu hiện gì?

Câu 15. Khi bị đau dạ dày, nếu ăn 1 chút bánh mì sẽ thấy đỡ đau hơn. Vì sao?

Câu 16. Có nhiều người ăn rất nhiều nhưng không béo lên được, vì sao?

VẬN DỤNG CAO

Câu 17. Một số người thường ăn gỏi cá, tiết canh. Theo em ăn uống như vậy có hợp vệ sinh không?  Có tốt cho tiêu hóa không? Vì sao?

Câu 18. Hãy đề xuất các biện pháp ăn uống hợp vệ sinh của em và gia đình em?

Câu 19. Tại sao người bị dạ dày không nên ăn đồ chua, cay?

Câu 20. Vì sao không nên uống sữa với chanh, ăn thịt chó uống nước chè, ăn  nhiều đồ chiên rán

Câu 21. Ông A thường xuyên ăn đồ ăn cay nóng, uống nhiều rượu bia. Một hôm ông thấy người nôn nao, ho ra máu mặc dù không thấy đau bụng. Người nhà đưa đi khám, bác sĩ chuẩn đoán ông bị xuất huyết dạ dày.

Hãy nêu biểu hiện của bệnh xuất huyết dạ dày, nguyên nhân, tác hại và cách chữa trị.

IV. Chuẩn bị của GV và HS

1. Giáo viên:

– Các tranh ảnh trong SGK Sinh học 8/ Bài  24 – 28Trang 78->91

– Sưu tầm các hình ảnh về các bệnh về tiêu hóa.

–  phiếu chấm, bản đồ tư duy, 

– Laptop và máy chiếu.

 

2. Học sinh:

 – Sưu tầm các tranh ảnh về cá bệnh về tiêu hóa.

VI. Hoạt động dạy và học

Leave a Comment