Giáo án bài khi em bị lạc (tiết 1) môn đạo đức lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 6: khi em bị lạc (tiết 1) I. Mục tiêu: sau bài học, hs đạt được: 1. Kiến thức, kĩ năng – HS Nêu được …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 6: khi em bị lạc (tiết 1)

I. Mục tiêu: sau bài học, hs đạt được:

1. Kiến thức, kĩ năng

– HS Nêu được một số tình huống bị lạc và những nguy cơ có thể xảy ra khi bị lạc.

¬- Thông qua hoạt động, Hs nêu được một số việc cần làm khi bị lạc và giải thích được vì sao cần làm những việc đó.

2. Năng lực:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

– Nêu ra được một số tình huống khi bị lạc.

– Thể hiện được sự tự tin và giải quyết được tình huống.

– Biết được cần làm gì khi bị lạc.

3. Phẩm chất:

Chủ động, bình tĩnh xử lí tình huống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1.         Giáo viên: Máy chiếu, máy tính, đạo cụ để đóng vai

2.         Học sinh: SGK, VBT đạo đức 2, giấy vẽ, bút màu,..

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

TG       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

5’        1. Khởi động

Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, kết nối với bài học.     GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai tìm đường nhanh nhất”

*Cách chơi: Cả lớp cùng quan sát tranh  trong SGK trong 1 phút, bạn nào tìm được đường nhanh nhất để giúp bạn thỏ về nhà sẽ là người chiến thắng. HS viết đáp án vào tờ giấy nháp.

– GV cho HS nêu đáp án của mình

– Hỏi: Em đã bao giờ bị lạc chưa? Em đã làm gì trong tình huống đó?

– GV đánh giá HS chơi, giới thiệu bài.      HS tham gia chơi: Quan sát tranh và ghi đáp án của mình.

2-3 HS nêu

HS trả lời

HS lắng nghe

25’      2. Khám phá

Hoạt động 1: Kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi

*Mục tiêu: HS nêu được tình huống bị lạc cụ thể cần tìm kiến sự hỗ trợ và những nguy cơ có thể xảy ra khi bị lạc.

GV yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi, thực hiện các nhiệm vụ sau:

*Nhiệm vụ 1: HS quan sát tranh, kể lại câu chuyện theo tranh “Một lần ra phố” và trả lời câu hỏi:

+ Điều gì có thể xảy ra khi bạn Vũ bị lạc?

+ Theo em bạn Vũ nên làm gì khi ấy?

*Nhiệm vụ 2: Nhận xét, đánh giá sự thể hiện của bạn theo tiêu chí sau:

+ Kể chuyện sinh động, thu hút người nghe

+ Trả lời: trả lời rõ ràng, hợp lí

+ Thái độ làm việc nhóm: tập trung, nghiêm túc

– GV theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

– GV mời một nhóm HS kể lại câu chuyện

– GV kể lại câu chuyện cuốn hút, truyền cảm

– GV lần lượt nêu lại các câu hỏi và mời HS trả lời.

– GV mời HS khác nhận xét, góp ý, bổ sung.

– GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.          

-HS làm việc nhóm đôi, kể lại câu chuyện: Một lần ra phố:

– HS lắng nghe

– Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi theo ý kiến cá nhân:

Ví dụ:

+ Bạn Vũ bị lạc mẹ có thể bị đói, khát..

+ Bạn Vũ có thể đứng yên một chỗ chờ mẹ quay về.

+ …..

– HS nhận xét, lắng nghe

– HS lắng nghe

            Hoạt động 2: Tìm hiểu một số biểu tình huống bị lạc.

Mục tiêu:

Hs nêu được tình huống bị lạc và những điều có thể xảy ra khi bị lạc.

            – GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 và hoàn thành các nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1: quan sát tranh ở mục 2 sgk trang và trả lời câu hỏi:

+ Em có thể bị lạc trong những tình huống nào?

+ Điều gì có thể xảy ra khi em bị lạc trong những tình huống đó?

Nhiệm vụ 2: Nhận xét đánh giá sự thể hiện của bạn theo các tiêu chí:

+ Nêu được tình huống bị lạc hợp lí, nguy cơ có thể xảy ra.

+ Trả lời rõ ràng hợp lí

+ Thái độ làm việc nhóm tập trung, nghiêm túc

– Gv hỗ trợ các nhóm còn gặp khó khăn khi thảo luận.

– Gv mời hs trình bày và TL câu hỏi

– GV mời hs nhận xét góp ý bổ sung

– GV hỏi thêm những câu hỏi gợi mở:

+ Điều gì sẽ xảy ra nếu em bị lạc ở khu tham quan, du lịch?

+ Điều gì có thể xảy ra khi em bị lạc trong rừng?

– Gv nhận xét sự tham gia của hs trong hoạt động

– GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.           – HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu nhóm 4 tìm ra được các tình huống bị lạc và những điều có thể xảy ra.

– HS trình bày vàTL câu hỏi:

– HS nhận xét, góp ý kiến bổ sung.

– HS trả lời

– HS lắng nghe

Hoạt động 3: Thảo luận về cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị lạc

Mục tiêu: Hs nêu được một số việc cần làm khi bị lạc và giải thích vì sao cần làm việc đó            – GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 và hoàn thành các nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1: thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:

+ Em cần làm gì khi bị lạc?

+ Em cần nói gì với người em muốn nhờ giúp đỡ khi bị lạc?

+ Vì sao cần phải tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị lạc?

Nhiệm vụ 2: Nhận xét đánh giá sự thể hiện của bạn theo các tiêu chí:

+ Nêu được tình huống bị lạc hợp lí, nguy cơ có thể xảy ra.

+ Trả lời rõ ràng hợp lí

+ Thái độ làm việc nhóm tập trung, nghiêm túc

– Gv quan sát hs thảo luận nhóm và hỗ trợ bằng câu hỏi gợi mở: Điều gì nên làm, điều gì nên tránh, những người nào có thể đáng tin cậy?…

– GV mời hs trình bày, hs nhận xét bổ sung

– Gv kết luận kiến thức

            – HS thực hiện nhiệm vụ thảo luận và trả lời câu hỏi nêu được các việc cần làm và vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ: vd cần bình tĩnh tìm người giúp đỡ…

– HS trình bày

– HS lắng nghe

3’        3. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Khái quát lại nội dung tiết học GV hỏi:

+ Em có thể bị lạc khi ở đâu?

+ Khi bị lạc em cần phải làm gì? Vì sao?

GV nhận xét, đánh giá tiết học       2-3 HS nêu

HS lắng nghe

Chủ đề: tìm kiếm sự hỗ trợ

Bài 6: khi em bị lạc (tiết 2)

I. Mục tiêu: sau bài học, hs đạt được:

1. Kiến thức, kĩ năng

– HS lựa chọn được cách làm và xác định được các việc làm phù hợp với người giúp đỡ mình trong trường hợp bị lạc.

– Nêu được vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị lạc.

– Thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị lạc.

2. Năng lực:

– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

– Biết xử lí một số tình huống khi bị lạc

– Học sinh biết được một số người đáng tin cậy có thể nhờ trợ giúp khi bị lạc.

– Biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị lạc.

3. Phẩm chất:

– Bình tĩnh, thông minh để xác định được các việc làm phù hợp với người giúp đỡ mình trong trường hợp bị lạc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

3.         Giáo viên: Máy chiếu, máy tính.

4.         Học sinh: SGK, VBT đạo đức 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

TG       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

4’        1. Khởi động

Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, kết nối với bài học.     – GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Nên – Không nên” Khi bị lạc, những người nào có thể giúp đỡ bạn.

– GV làm quản trò:

Chúng ta Nên nhờ sự trợ giúp của những người sau: Khi quản trò hô “Bác bảo vệ” (hoặc cô nhân viên, ….) thì người chơi vỗ tay.

Chúng ta Không Nên nhờ sự trợ giúp của những người sau: Khi quản trò hô “Người say rượu” (hoặc Người có vẻ dữ tợn…) thì người chơi xua tay.

Những người nào làm không đúng sẽ được mời lên bảng và thực hiện việc làm gì đó theo yêu cầu của cả lớp (VD: Mô phỏng động tác của cơ thể, hát, múa; thể hiện tiếng kêu của con vật….)

– GV đánh giá HS chơi, giới thiệu bài.     

– HS lắng nghe

7’        2. Luyện tập

Hoạt động 1: Lựa chọn cách làm khi bị lạc và giải thích.

*Mục tiêu: HS lựa chọn được cách làm phù họp khi bị lạc và giải thích được vì sao.          – GV yêu cầu HS đọc to yêu cầu và nội dung của Hoạt động 1, trang 32, SGK Đạo đức 2.

– GV nêu yêu cầu cho HS thực hiện: Giơ tay nếu đồng tình với nhận định đó (hoặc sử dụng thẻ mặt cười, mặt mếu).

– GV yêu cầu HS giải thích cho sự lựa chọn của mình.

– GV mời HS nhận xét, bổ sung, góp ý cho các ý kiến được đưa ra.

– GV chia sẻ với HS quan điểm riêng của mình đối với mỗi nhận định:

* Đồng tình với các ý kiến:

A. Bình tĩnh đứng yên tại chỗ chờ người thân quay lại đón

D. Tìm kiếm chú công an, bác bảo vệ, cô nhân viên,… nhờ giúp đỡ.

* Không đồng tình với các ý kiến:

A. Đi ra khu vực để xe tìm người thân.

C. Tiếp tục một mình lang thang tìm người thân.

E. Để một người lạ bất kì dắt tay đi tìm người thân.       

– GV nhận xét sự tham gia của HS trong hoạt động này và chuyến sang hoạt động tiếp theo.        – HS đọc bài

– HS thực hiện theo sự hướng dẫn của GV

– HS giải thích

+ Vì khi bị lạc, việc bình tĩnh rất quan trọng, giúp em có những suy nghĩ và quyết đinh sáng suồt. Việc đứng yên tại chồ sẽ giúp người thân dề dàng tìm ra được mình hơn.

+ Vì các chú công an, bác bào vệ, cô nhân viên… (những ngưòi thường mặc đòng phục) thường là những người đáng tin cậy mà em có thể nhờ giúp đỡ khi chẳng may bị lạc và họ có thể đảm bảo sự an toàn cho em.

+ Khu vực để xe là nơi đông đúc và có nhiều người xấu tụ tập. Em dê bị lạc và dễ gặp phải kẻ xấu.

+ Việc đi lang thang một mình khi bị lạc sẽ khiến em bị lạc thêm và mọi người càng khó khăn trong việc tìm kiếm em.

+ Viêc đi theo người lạ bất kì mà không có sự quan sát, để ý xem người đó có đáng tin hay không có thể khiến em gặp phải những nguy hiếm, rủi ro, tai nạn khác do chính người lạ đó gây ra với em (nếu đó là người không tốt).

6’        Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến

Mục tiêu:

HS xác định được các việc làm phù hợp với người giúp đỡ mình trong trường hợp bị lạc.

            – GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện: Trao đổi nhóm đôi để lựa chọn các phương án phù hợp, giải thích vì sao lại lựa chọn như vậy.

– GV quan sát, hỗ trợ, đặt câu hỏi hướng dẫn khi cần thiết

– GV mời HS nhận xét, góp ý, bổ sung.

– GV tổng hợp và kết luận

* Đồng tình

A. Nói lời đề nghị lễ phép, lịch sự khi nhờ giúp đỡ.

B. Nói với người giúp đỡ địa chỉ nơi ở.

D. Nói với người giúp đỡ số điện thoại của người thân.

G. Cảm ơn người đã giúp đỡ.

* Không đồng tình

C. Không ngừng khóc lóc với người giúp đỡ.

E. Im lặng không nói gì.

– GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.          

– HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm đôi

– HS trình bày câu trả lời

+ Vì khi đó sẽ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ người khác hơn do người ấy cảm nhận được sự tôn trọng mà em dành cho người ấy.

+ Vì việc làm này sẽ giúp cho người giúp đỡ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

+ Vì việc làm này sẽ giúp cho người giúp đỡ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

+ Vì việc làm này cho thấy sự tôn trọng, biết ơn của em dành cho họ và họ xứng đáng được như vậy.

+ Vì việc làm này khiến cho việc giúp đỡ trở nên khó khăn, mất thời gian hơn, bản thân em thì thêm mệt. Khóc lóc không giải quyết được gì lúc đó và khiến cho mọi việc thêm căng thẳng.

+ Vì việc làm này khiến cho việc giúp đỡ trở nên khó khăn hơn.

– HS lắng nghe

10’      Hoạt động 3: Xử lí tình huống

Mục tiêu:

HS thực hiện được những cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống bị lạc        – GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện.

Nhiệm vụ 1: Thảo luận nhóm 4 và đóng vai xử lí tình huống (mỗi nhóm 1 tình huống)

Nhiệm vu 2:  Đánh giá, nhận xét theo tiêu chí:

+ Phương án xử lí: hợp lí

+ Đóng vai: sinh động, hấp dẫn

+ Thái độ làm việc nhóm: tập trung, nghiêm túc

– GV quan sát, hỗ trợ, đặt câu hỏi hướng dẫn khi cần thiết.

– HS trình bày và trả lời các câu hỏi được đưa ra.

– GV mời HS nhận xét, góp ý, bổ sung.

– GV tổng hợp, kết luận.

+ Khi nhờ giúp đỡ, nên nói rõ ràng chuyện gì đã xảy ra nói cho họ biết tên và số điện thoại của người thân để họ liên lạc. Bạn không nên đi theo nhưng người lạ mặt nguy hiểm như người say rượu, người có vẻ ngoài dữ tợn. Khi đã tìm được người thân, bạn nhỏ nên lịch sự cảm ơn người giúp đỡ.

– GV nhận xét sự tham gia học tập của HS trong hoạt động này          

– HS thảo luận nhóm

– HS trình bày:

Tình huống 1: Bạn nhỏ nên bình tĩnh quan sát và tìm cô chú nhân viên (những người mặc đồng phục) để nhờ giúp đỡ hoặc người lớn có đi cùng em nhỏ

Tình huống 2: Bạn nhỏ nên bình tĩnh, không nên hoảng sợ trốn vào một góc kín hay tự ý đi lung tung tự mình tìm kiếm. Điều này có thể khiến bạn bị lạc nữa và người trong đoàn càng khó tìm kiếm bạn. Bạn quan sat xung quanh và tìm những người đáng tin như chú nhân viên ở khu vực lái xe, người lớn đi cùng em nhỏ,…để nhờ giúp đỡ.

– HS lắng nghe

5’        Hoạt động 4: Liên hệ

Mục tiêu:

HS nêu được cách tìm kiếm sự hồ trợ phù họp từ tình huống đi lạc của bản thân.    GV cho thảo luận nhóm đôi và giao nhiệm vụ cho HS thực hiện:

+ Chia sẻ về một lần em bị lạc và cho biết đã làm gì khi ấy.

– GV mời HS nhận xét, góp ý, bổ sung, hoặc đặt câu hỏi cho bạn.

– GV chia sẻ ý kiến, suy nghĩ của mình.

– GV nhận xét sự tham gia của HS trong hoạt động này – HS thực hiện nhiệm vụ

– HS trình bày

3’        3. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Khái quát lại nội dung tiết học GV hỏi:

+ Khi bị lạc, các em sẽ làm gì?

+ Sau khi được giúp đỡ em sẽ làm gì?

– GV nhận xét, đánh giá tiết học   

– 2-3 HS nê

– HS lắng nghe

Leave a Comment