Giáo án bài Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài từ thế kỉ XVIII thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file     18 Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài từ thế kỉ XVIII                                 I. MỤC TIÊU:                                                                    1. Kiến thức: – Nêu những biểu hiện …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

 

 

18 Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài từ thế kỉ XVIII                                

I. MỤC TIÊU:                                                              

     1. Kiến thức:

– Nêu những biểu hiện về đời sống khổ cực của nông dân và giải thích nguyên nhân chính của tình trạng đó.

– Kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu và trình bày trên lược đồ một vài cuộc khởi nghĩa : nguyên nhân bùng nổ và thất bại, diễn biến chính và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa đó.

    2.Năng lực :

-Tự học, phát hiện và giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác

– Sưu tầm ca dao, tục ngữ, phản ánh sự căm phẫn của nông dân và các tầng lớp bị trị đối với chính quyền phong kiến.

– Tập vẽ bản đồ, xác định địa danh ( đối chiếu với địa danh hiện nay) hình dung địa bàn hoạt động và qui mô của từng cuộc khởi nghĩa lớn.

    3. Phẩm chất:

– Bồi dưỡng ý thức căm ghét sự áp bức, cầm quyền đồng cảm với nỗi khổ cực của nông dân, buộc họ phải vùng lên đấu tranh giành quyền sống, khắc phục tinh thần đấu tranh kiên cường của NN và các thủ lĩnh chống chính quyền phong kiến thối nát. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

Chuẩn bị của giáo viên

  – Giáo án word và Powerpoint.

  – Máy móc, phương tiện có liên quan.

            – Lược đồ phong trào khởi nghĩa nông dân ở thế kỷ XVIII.

     2. Chuẩn bị của học sinh

  – Chuẩn bị bài mới.

  – Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh liên quan đến bài cũ và bài mới (nếu có)

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:      

       1. Ổn định lớp:

       2. Bài cũ:   (Linh hoạt)

? Chữ quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh nào ? Ai là người có công lao lớn trong việc tạo ra chữ Quốc ngữ ?

     3. Bài mới:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a, Mục tiêu:  Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về nguyên nhân dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của nông dấn

b.Nội dung hoạt động: HS dưới sự hướng dẫn của GV  để  trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c) Sản phẩm học tập: nhận định đúng vai trò của nhân dân

d) Cách thức tiến hành hoạt động:

Em có suy nghĩ gì về câu nói cả Nguyễn Trãi: Vua là thuyền. Dân là nước. Nước có thể đẩy thuyền đi nhanh, Nước cũng có thể lật thuyền.

Qua câu trả lời của HS GV dẫn dắt để giới thiệu bài.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ được những nét chính về tình hình chính trị ở Đàng Ngoài vào giữa TK XVIII; Kể tên được các cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu và trình bày theo lược đồ một vài cuộc khởi nghĩa : nguyên nhân bùng nổ và thất bại, diễn biễn chính và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa đó.

 b) Nội dung hoạt động: Nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, lược đồ suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm học tập: Trả lời được các câu hỏi theo kế hoạch của giáo viên

d) Cách thức tiến hành hoạt động

HĐ của GV và HS

ND cần đạt

  1. Hoạt động 1: Tình hình chính trị:

    –  Mục tiêu: Biết được những nét chính về tình hình chính trị ở Đàng Ngoài vào giữa TK XVIII.

    –  Phương thức tiến hành: (Cá nhân)

    –  Tổ chức hoạt động:

? Cho biết tình hình chính trị ở Đàng Ngoài giữa thế kỷ XVIII ? HSTL-GVKL

? Sự mục nát của chính quyền họ Trịnh đã dẫn đến hậu quả gì ? HSTL – GVKL.

2.Hoạt động 2: Những cuộc khởi nghĩa lớn.

 –  Mục tiêu:  Kể tên được các cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu và trình bày theo lược đồ một vài cuộc khởi nghĩa : nguyên nhân bùng nổ và thất bại, diễn biễn chính và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa đó.

    –  Phương thức tiến hành: ( nhóm)

    –  Tổ chức hoạt động:

* Thảo luận nhóm: (5 phút)

 + Bước 1: GV: giao nhiệm vụ cho các nhóm.

? Hãy kể tên và xác định những cuộc khởi nghĩa lớn tiêu biểu ở Đàng Ngoài trên lược đồ ?

? Quan sát H.55. SGK và rút ra nhận xét về quy mô của các phong trào.

? Nêu kết quả và ý nghĩa của các phong trào.

? Theo em vì sao các cuộc KN đều bị thất bại?

+ Bước 2: HS: Thực hiện nhiêm vụ, có sự hỗ trợ của giáo viên bằng hệ thống câu hỏi gợi mở.

 + Bước 3: HS báo cáo kết quả

 + Bước 4:  HS góp ý đánh giá theo kỹ thuật 3,2,1. GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. GV chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

– GV treo lược đồ giải thích ký hiệu.

– HS dựa vào lược đồ lên bảng chỉ địa bàn hoạt động của các cuộc khởi nghĩa.

1. Tình hình chính trị:

+ Giữa TK XVIII, chính quyền ở Đàng ngoài mục nát cực độ.

+  Vua Lê Chỉ là bù nhìn. Chúa Trịnh quanh năm hội hè, yến tiệc.

+  Quan lại, binh lính, địa chủ hoành hành, đục khoét nhân dân.

+ Sản xuất nông nghiệp đình đốn, thiên tai, hạn hán xảy ra liên tiếp ; công thương nghiệp sa sút, chợ phố điêu tàn.

+ Vào những năm 40 của thế kỉ XVIII, hàng chục vạn nông dân chết đói, nhiều người phải bỏ làng đi phiêu tán.

2. Những cuộc khởi nghĩa lớn.

  a. Những cuộc KN tiêu biểu :

+ Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng (1737) ở Sơn Tây.

+ Nguyễn Danh Phương (1740 – 1751) ở Sơn Tây, sau lan rộng ra Thái Nguyên và Tuyên Quang…

+ Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu (1741 – 1751) và Hoàng Công Chất (1739 – 1769) :

∙ Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu (1741 – 1751), còn gọi là quận He. Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ Đồ Sơn (Hải Phòng), sau lan ra Kinh Bắc, uy hiếp Thăng Long rồi lan xuống Sơn Nam và Thanh Hoá –

Nghệ An.

∙ Khởi nghĩa Hoàng Công Chất (1739 – 1769), bắt đầu ở Sơn Nam, sau chuyển lên Tây Bắc. Các dân tộc Tây Bắc hết lòng ủng hộ cuộc khởi nghĩa. Hoàng Công Chất có công lớn trong việc bảo vệ vùng biên giới và giúp dân ổn định cuộc sống.

  b.  Kết quả và Ý nghĩa :

– Các cuộc khởi nghĩa trước sau đều bị thất bại, nhiều thủ lĩnh bị bắt, bị xử tử, nhưng cũng đã góp phần làm cho cơ đồ họ Trịnh lung lay.

 C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

– Mục tiêu:

+ Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS vừa được lĩnh hội.

–  Phương thức tiến hành:

 Lập bảng  theo yêu cầu dưới đây về những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Tên cuộc khởi nghĩa

Thời gian

Địa bàn

 

.-  Dự kiến sản phẩm: HS trả lời. GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức.

Lập bảng  theo yêu cầu dưới đây về những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Bài làm:

Tên cuộc khởi nghĩa

Thời gian

Địa bàn

Nguyễn Dương Hưng

1737

Sơn Tây

Lê Duy Mật

1738 – 1770

Thanh Hóa, Nghệ An

Nguyễn Danh Phương

1740 – 1751

Tam Đảo, Sơn Tây, Tuyên Quang

Nguyễn Hữu Cầu

1741 – 1751

Đồ Sơn, Kinh Bắc, Sơn Nam, Nghệ An, Thanh Hóa

Hoàng Công Chất

1739 – 1769

Sơn Nam, Tây Bắc

D.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.

b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập

c) Sản phẩm học tập: bài tập nhóm

d) Cách thức tiến hành hoạt động

   Nêu câu hỏi sau khi đã hình thành kiến thức.

? Nguyên nhân thất bại của các cuộc KN. Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm.

– Dự kiến sản phẩm: HS trả lời. GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức.

* Dặn dò:

   GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS:

+ Học bài cũ, nắm kiến thức của bài vừa học.

+ Tiếp tục sưu tầm các tư liệu, tranh ảnh có liên quan đến bài cũ và bài mới.

+ Chuẩn bị nội dung bài mới.

Leave a Comment