Giáo án bài khu vườn vui vẻ mỹ thuật trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Khu vườn vui vẻ   Hoạt động chủ yếu của GV           HĐ của yếu của HS Hoạt động 1. Ổn định lớp, giới thiệu tiết học …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Khu vườn vui vẻ

 

Hoạt động chủ yếu của GV           HĐ của yếu của HS

Hoạt động 1. Ổn định lớp, giới thiệu tiết học (Khoảng 2’)

– Gợi mở HS giới thiệu nội dung tiết 1 của bài học

– Giới thiệu nội dung tiết học.     – Nhắc lại tiết 1

– Lắng nghe nội dung tiết học

Hoạt động 2. Tổ chức HS tìm hiểu sản phẩm có hình ảnh được trang trí bằng chấm, nét lặp lại (khoảng 5’)

– Giao nhiệm vụ cho HS: Quan sát hình ảnh sản phẩm tr.27 (Khu vườn, Con vật em yêu) và thảo luận, giới thiêu:

+ Các hình ảnh có trong mỗi sản phẩm

+ Hình ảnh nào có chấm, nét, màu lặp lại đối xứng/xen kẽ

– Nhận xét câu trả lời, bổ sung của HS; giới thiệu rõ hơn về mỗi hình ảnh và các chấm, nét trang trí lặp lại, đối xứng.

– Gợi mở HS: Mỗi cá nhân có thể tạo một hình ảnh và cùng sắp xếp để tạo sản phẩm khu vườn vui vẻ của nhóm.

– Hướng dẫn HS quan sát một số sản phẩm mục Vận dụng, tr.27; gợi mở HS nhận ra: Các chấm, nét, màu lặp lại đối xứng, xen kẽ trên mỗi sản phẩm.

– Kích thích HS hứng thú với tạo sản phẩm nhóm.             

– Quan sát

– Trao đổi nhóm 5- 6 Hs

– Suy nghĩ, trả lời câu hỏi

 

Hoạt động 3. Tổ chức HS thực hành, sáng tạo và tập trao đổi, chia sẻ (khoảng 20’)

– Tổ chức HS thực hành tạo sản phẩm nhóm

– Giới thiệu cách thực hành

+ Tạo sản phẩm cá nhân:

 Bước 1: Vẽ hình, trang trí chấm, nét lặp lại bằng nét chì/nét bút màu

Bước 2: Vẽ màu vào hình

Bước 3:  Cắt/ xé hình đã vẽ (có thể thay đổi thứ tự thực hiện giữa bước 2 và bước 3).

 Lưu ý HS: Sản phẩm của các cá nhân trong nhóm không nên chênh nhau nhiều về kích thước. Có thể sử dụng sản phẩm đã tạo được ở tiết 1.

+ Sắp xếp sản phẩm cá nhân, tạo sản phẩm nhóm theo một trong hai cách:

 Cách 1: Dán mỗi sản phẩm cá nhân lên que tre/bìa carton, dùng tấm xốp/bìa, đất nặn làm đế và sắp xếp các sản phẩm cá nhân tạo thành sản phẩm nhóm

Cách 2: Tạo nền màu theo ý thích (xanh, đỏ…) bằng màu sẵn có và sắp xếp, dán các sản phẩm cá nhân tạo thành sản phẩm nhóm.

– Quan sát HS thực hành, thảo luận và trao đổi, gợi mở, hướng dẫn với cá nhân HS hoặc nhóm, giúp HS thuận lợi hơn trọng thực hành.

– Gợi nhắc các nhóm: Đặt tên cho sản phẩm và có ý tưởng giới thiệu về sản phẩm.           

– Thực hành tạo sản phẩm nhóm (6 – 8 HS)

 

Hoạt động 4. Tổ chức trưng bày, trao đổi và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm (Khoảng 5’)

– Nhắc HS thu dọn đồ dùng học tập và trưng bày sản phẩm

– Hướng dẫn các nhóm HS trưng bày sản phẩm và gợi mở nội dung trao đổi, chia sẻ:

+ Tên sản phẩm của nhóm?

+ Giới các hình ảnh trong sản phẩm

+ Hình ảnh nào có chấm, nét trang trí lặp lại, đối xứng?

+ Sản phẩm của các nhóm trong lớp đã tạo được những hình ảnh gì? Em/nhóm em thích sản phẩm của nhóm nào, vì sao?…

– Tóm tắt nội dung giới thiệu của HS; nhận xét kết quả thực hành, thảo luận; gợi mở HS liên hệ sử dụng sản phẩm vào cuộc sống; kết hợp bồi dưỡng HS ý thức bảo vệ thiên nhiên và cảnh quan xung quanh.             – Thu dọn đồ dùng, công cụ

– Trưng bày, trao đổi, giới thiệu sản phẩm

 

Hoạt động 5. Tổng kết bài học, gợi mở vận dụng và hướng dẫn chuẩn bị bài 6 (khoảng 3’)

– Tóm tắt nội dung chính của tiết học, bài học. Nhận xét kết quả học tập.

– Hướng dẫn Hs quan sát hình ảnh mục Vận dụng và gợi mở HS: có thể tạo thêm sản phảm và trang trí lặp lại, đối xứng của chấm, nét bằng cách vẽ, nặn.

– Nhắc Hs đọc câu chốt cuối bài học

– Hướng dẫn chuẩn bị bài 6 (tr.28): Đọc và chuẩn bị theo hướng dẫn ở mục Chuẩn bị.       – Lắng nghe

– Chia sẻ cảm nhận về hình ảnh mục Vận dụng

Leave a Comment