Giáo án bài kiểm soát chi tiêu môn hoạt động trải nghiệm lớp 6 sách chân trời sáng tạo

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Chủ đè 5: kiêm soát chi tiêu I. Mục tiêu 1.         Kiến thức Sau chủ đề này, HS cần: – Xác định được những khoản chi …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Chủ đè 5: kiêm soát chi tiêu

I. Mục tiêu

1.         Kiến thức

Sau chủ đề này, HS cần:

– Xác định được những khoản chi ưu tiên khi số tiền của mình hạn chế.

2.         Năng lục:

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

–           Năng lực riêng:

+ Thực hiện được kế hoạch hoạt động của cá nhân và linh hoạt điều chỉnh khi cần để đạt được mục tiêu.

+ Tự chuân bị kiến thức và kĩ năng cấn thiết đê đáp ứng với nhiệm vụ được giao.

+ Thực hiện được các nhiệm vụ với những yêu cầu khác nhau.

3.         Pham chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.         Chuẩn bị của GV:

–           Tìm hiếu mục tiêu bài học

–           Chuân bị giáo án, nội dung bài học có liên quan

–           Hướng dần HS đọc trước SGK và viết vào SBT những nội dung từ đầu đến hết

nhiệm vụ 2.

2.         Chuẩn bị của HS:

–           Đồ dùng học tập

–           Thực hiện nhiệm vụ giao trước khi đến lớp

–           Thẻ màu.

111.    TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

Leave a Comment