Giáo án bài Kiểm tra 1 tiết thi giáo viên giỏi theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 21 Kiểm tra 1 tiết   I. Mục tiêu: Học xong tiết này học sinh phải 1. Kiến thức : – Tự đánh giá được khả …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

21 Kiểm tra 1 tiết

 

I. Mục tiêu: Học xong tiết này học sinh phải

1. Kiến thức :

– Tự đánh giá được khả năng tiếp thu kiến thức của bản thân

     2. Năng lực

                – Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt

N¨ng lùc chung  N¨ng lùc chuyªn biÖt

– Năng lực phát hiện vấn đề

– Năng lực giao tiếp

– Năng lực hợp tác

– Năng lực tự học

– N¨ng lùc sö dông CNTT vµ TT    – Năng lực kiến thức sinh học

– Năng lực thực nghiệm

– Năng lực nghiên cứu khoa học

 

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

III. Tiến trình tổ chức hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức lớp

* Đặt vấn đề.

Để đánh giá lại quá trình học tập         Kiểm tra 1 tiết.

* Triển khai bài.

A. Đề bài:

I. Trắc nghiệm khách quan: Chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào đầu câu đó.

Câu 1: Mô liên kết có cấu tạo như thế nào?

a. Chủ yếu là các tế bào có nhiều hình dạng khác nhau.

b. Các tế bào dài tạo thành bó.

c. Gồm tế bào và phi bào (Sợi đàn hồi, chất nền).

d. Gồm nhiều tế bào xếp sít nhau.

Câu 2: Đường dẫn truyền xung thần kinh qua cung phản xạ theo trật tự nào?

 

Câu 3: TB bạch cầu nào bảo vệ cơ thể bằng cách tiết kháng thể?

a. Bạch cầu mono             b. Bạch cầu trung tính

c. Bạch cầu Lim pho B     d. Bạch cầu lim pho T

Câu 4: Nhóm máu O là nhóm máu:

a. Có kháng nguyên A, Kháng thể α                   b. Có kháng nguyên B, kháng thể α

c. Có kháng nguyên A và B, không có KT d. Không có KN, có cả 2 kháng thể.

II. Điền từ thích hợp vào chổ (…) trong các câu sau đây:

…(1)… là những tế bào có nhiều nhân, hoạt động theo ý muốn. …(2)… là những tế bào có 1 nhân, hoạt động không theo ý muốn. Cơ tim có cấu tạo giống …(3)… nhưng hoạt động giống …(4)…

III. Trắc nghiệm tự luận:

Câu 1: Trình bày đặc điểm tiến hoá của bộ xương người so với thú?

Câu 2: Trình bày hiện tượng, cơ chế, khái niệm, vai trò của hiện tượng động máu? Phân biệt hiện tượng đông máu và ngưng kết máu?

B. Đáp án – thang điểm

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu 1: c

Câu 2: b

Câu 3: c

Câu 4: d

II. Điền từ vào chổ trống (2 điểm)

1, 3 – Cơ vân; 2, 4 – Cơ trơn

III. Trắc nghiệm tự luận (4 điểm)

Câu 1:

– Tỷ lệ sọ/mặt lớn.

– Lồi cằm ở xương mặt phát triển.

– Cột sống cong 4 chổ tạo thành hai chữ S nối tiếp nhau.

– Lồng ngực phát triển rộng ra hai bên.

– Xương chậu phát triển vững chắc.

– Xương đùi lớn.

– Xương bàn chân hình vòm.

– Xương gót phát triển dài ra phía sau.

(Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)

Câu 2:

a. Hiện tượng đông máu (1 điểm)

– Hiện tượng: Khi bị thương, lúc đầu máu chảy nhiều sau ít dần rồi ngừng hẳn nhờ một khối máu đông bịt kín vết thương.

– Cơ chế: Khi bị thương, các tế bào tiểu cầu vỡ ra, giải phóng enzim. Enzim tiểu cầu kết hợp với Ca2+ trong huyết thanh biến chất sinh tơ máu thành tơ máu. Các tơ máu kết thành mạng lưới ôm giữ các tế bào máu tạo thành cục máu đông bịt kín ngoài miệng vết thương.

– Khái niệm: Đông máu là hiện tượng hình thành khối máu đông bịt kín vết thương.

– Vai trò: Bảo vệ cơ thể chống mất máu.

b. Phân biệt hiện tượng đông máu và ngưng kết máu (1 điểm)

Tiêu chí Hiện tượng đông máu    Hiện tượng ngưng kết máu

Vị trí       – Miệng vết thương.       – Trong lòng mạch máu.

Nguyên nhân     – Chất sinh tơ máu biến đổi thành tơ máu ôm giữ các tế bào máu để tạo thành khối máu đông.   – Do sự kết hợp giữa kháng thể ỏ, õ trong huyết tương với kháng nguyên A, B trong hồng cầu khi truyền máu.

Vai trò (Hậu quả)              – Bảo vệ cơ thể chống mất máu.                – Gây tắc mạch máu dẫn đến tử vong.

4. Củng cố:

– GV đánh giá thái độ làm bài của HS

5. Hướng dẫn học tập về nhà:

– Ôn tập lại cấu tạo hệ tim mạch, đọc bài 18.

Leave a Comment