Giáo án bài Kiểm tra 1tiết soạn theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 52: Kiểm tra 1 TIẾT                   I. MỤC TIÊU KIỂM TRA:                 1. Phạm vi kiến thức: Từ tiết 37 đến tiết 51 theo phân …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

52: Kiểm tra 1 TIẾT

 

                I. MỤC TIÊU KIỂM TRA:

                1. Phạm vi kiến thức: Từ tiết 37 đến tiết 51 theo phân phối chương trình.

                2. Mục đích:

                – Học sinh:           Đánh giá việc nhận thức kiến thức về quang học và điện từ học.

                                                Đánh giá kỹ năng trình bày bài tập vật lý.

                – Giáo viên: Biết được việc nhận thức của học sinh từ đó điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp.

               

                II – HÌNH THỨC KIỂM TRA:  30% TNKQ + 70% TL

                1. BẢNG TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH.

                N = 6 TNKQ + 14 TL (tương đương 3 bài, 5 ý)

                h = 0,9

Nội dung

                TS tiết

A             TS tiết lý thuyết                Số tiết quy đổi   Số câu (n=a.N/A)             Điểm số

                                                BHa        VDa        BH          VD          BH          VD

                                                                                TN          TL            TN          TL            TN          TL            TN          TL

1. Điện từ học    7              5              4,5          2,5          1,8          4,2          1,0          2,3          0,9          2,1          0,5          1,2

2. Quang học      8              5              4,5          3,5          1,8          4,2          1,4          3,3          0.9          2,1          0.7          1,6

Tổng      15           10           9,0          6.0          3,6          8,4          2,4          5,6          1,8          4,2          1,2          2,8

Tỷ lệ h = 0,9        4              3              2              2              6,0

(3B:3H) 4,0 (2VD:2VDC)

 

                2. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.

Nội dung

                BH          VD          Điểm số

                TN          TL            TN          TL            TN          TL

Chủ đề 1. Điện từ học     2              2              1              0              1,5          3,0

1. Dòng điện XC và máy phát điện xoay chiều.     C1                                                           0,5         

2. Các tác dụng của DĐXC              C2                                                           0,5         

3. Truyền tải điện năng đi xa                        B1.b (1,5)             C3                           0,5          1,5

4. Máy biến thế                                B1.a (1,5)                                                             1,5

 Chủ đề 2. Quang học     2              1              1              2              1,5          4,0

1. Khúc xạ ánh sáng         C4                                                           0,5         

2. Thấu kính hội tụ           C5                                           B2.a,b (3)             0,5          3,0

3. Thấu kính phân kỳ                       B3. (1)   C6                           0,5          1

Tổng      4              3              2              2              3,0          7,0

                3. ĐỀ BÀI.

                I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

 Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời em cho là đúng nhất:

                Câu 1(B): Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều?

A. Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

B. Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

C. Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên tác dụng hoá học của dòng điện.

D. Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên tác dụng cơ học của dòng điện.

                Câu 2(H): Có một bóng đèn mắc vào hiệu điện thế 24V không đổi, đèn sáng bình thường. Thay bằng nguồn điện xoay chiều cũng có hiệu điện thế 24V, độ sáng đèn sẽ như thế nào?

                A. Sáng mờ hơn.                                                             

B. Không sáng vì đèn này không thể mắc vào nguồn điện xoay chiều.

                C. Sáng nhiều hơn bình thường .              

D. Vẫn sáng bình thường.

                Câu 3(VD): Cuộn sơ cấp của 1 máy biến thế có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 120 vòng. Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp 1 hiệu điện thế 220V. Hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn thứ cấp là

A. 6V                    B. 12V                      C. 3V                    D. 8066V

                Câu 4(B): Biết PQ là mặt phân cách giữa không khí và nước, I là điểm tới, SI là tia tới, IN là pháp tuyến. Đường truyền của tia sáng từ không khí sang nước là

 

                Câu 5(B): Thấu kính hội tụ là thấu kính

A. tạo bởi một mặt phẳng và một mặt cong.    B. tạo bởi hai mặt cong.

C. có phần rìa mỏng hơn phần giữa.               D. có phần rìa dày hơn phần giữa.

                Câu 6(VD): Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, cách thấu kính phân kì 5cm, thấu kính có tiêu cự f = 15cm. Ảnh A’B’ có đặc điểm nào dưới đây?

A. Ảnh ảo, ngược chiều, nhỏ hơn vật.       B. Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.

C. Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.            D. Ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật.

               

                II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)

                Câu 1: (3 điểm)

                a) (B)Trình bày cấu tạo và hoạt động của máy biến thế?

                b) (H) Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện lên 100 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây dẫn sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần?

                Câu 2: (3 điểm) (1VD-2VDC)

                Vật sáng AB có độ cao h được đặt vuông góc trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Điểm A cách thấu kính một khoảng d = 2f.

a.            Dựng ảnh A’B’ của AB tạo bởi thấu kính hội tụ?

b. Tính chiều cao h’ của ảnh và khoảng cách d’ từ ảnh tới quang tâm theo h và f?

                Câu 3: (H)(1 điểm)

                Đặt 1 điểm sáng S trước TKPK như hình vẽ.

Dựng ảnh của điểm S tạo bởi TKPK.

Ảnh đó là ảnh thật hay ảo? Vì sao?

  4. ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM:

                I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Mỗi ý khoanh đúng cho 0,5 điểm

Câu        1              2              3              4              5              6

Đáp án  A             D             A             B             C             B

 

                II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)

 

Câu        Nội dung              Điểm

Câu 1:

(3 điểm)

                a) Trình bày cấu tạo và hoạt động của máy biến thế?

+ Cấu tạo: Gồm hai cuộn dây có số vòng dây khác nhau quấn trên một lõi sắt.

+ Hoạt động : Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của máy biến thế thì ở hai đầu cuộn dây thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều.

 

                b) Giảm đi 10.000 lần.

Vì công suất hao phí trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế: Php = P.R/U2 .

                0,5 đ

 

1 đ

Câu 2:

(3 điểm)

                a) Ảnh của một vật đặt trước thấu kính hội tụ một khoảng bằng 2f:    

                            A         F         O

 

                                                                                 B’

b) Ta có BI = AO = 2f = 2OF’  OF’ là đường trung bình của B’BI

  OB’ = OB  A’B’O = ABO   OA’ = OA = 2f  A’B’ = AB = h.     

(HS có thể giải theo cách xét cặp tam giác đồng dạng)

 

Leave a Comment