Giáo án bài kiểm tra định kì (cuối học kỳ i) môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài: kiểm tra định kì (cuối học kỳ i) I. Mục tiêu: Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau: – Cộng trừ trong phạm …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài: kiểm tra định kì (cuối học kỳ i)

I. Mục tiêu:

Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:

– Cộng trừ trong phạm vi 20.

– Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.

– Giải toán có lời văn bằng một phép cộng hoặc phép trừ có liên quan đến các đơn vị đã học.

– Nhận dạng hình đã học.

II. Chuẩn bị:

* GV:  Đề kiểm tra

* HS: Giấy nháp, bút, …

III. Các hoạt động dạy học:

TG      Nội dung        Hoạt động của GV    Hoạt động của HS

– Đề kiểm tra Gv làm sẽ dựa vào ma trận đề của PGD và nhà trường.

– Đề bài (chờ nhà trường duyệt)

Leave a Comment