Giáo án bài Kiểm tra học kì II thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 34 Kiểm tra học kì II I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Nhằm kiểm tra, đánh giá việc nắm kiến thức của HS qua phần tìm …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

34 Kiểm tra học kì II

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Nhằm kiểm tra, đánh giá việc nắm kiến thức của HS qua phần tìm hiểu  lịch sử dân tộc

– Nhận biết được các mốc, người lãnh đạo quan trọng trong quá trình phát triển của phong trào 

– Hiểu được những chính sách Quang Trung ban hành để nhằm xây dựng và bảo vệ đất nước Trình bày được tình hình kinh tế, văn hóa….. thời Nguyễn

– Phân tích được nguyên nhân ý nghiã cũng như đóng góp của phong trào Tây sơn

– Đánh giá được: nghệ thuật quân sự; vai trò  của Nguyễn Huệ

2. Tư tưởng: GD ý thức tự giác, độc lập trong ôn tập và làm bài.

3. Kĩ năng: Tư duy, phân tích.

II. Ma trận đề kiểm tra

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng điểm

TN

TL

TN

TL

TN-TL

Chủ đề 1

 Phong trào Tây sơn

 Nhận biết được các mốc, người lãnh đạo quan trọng trong quá trình phát triển của phong trào 

Hiểu được những chính sách Quang Trung ban hành để nhằm xây dựng và bảo vệ đất nước

Phân tích được nguyên nhân ý nghiã cũng như đóng góp của phong trào Tây sơn

Đánh giá được: nghệ thuật quân sự; vai trò  của Nguyễn Huệ

Câu

2

2

1

1

4-2

Điểm

1

1

3

2

2-5

  Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

Nhận biết được các mốc lịch sử quan trọng

Trình bày được tình hình kinh tế, văn hóa…..cũng như những đóng góp của các danh nhân văn hóa

Câu

2

3

9TN

Điểm

1

2

3

Tổng câu

4

9

1

1

15

Tổng điểm

2

3

3

3

10

Tỉ lệ

50

50

Đề kiểm tra:                                                Đề 1

A. Phần trắc nghiệm

1, Em hãy khoanh tròn vào ý đúng nhất  (mỗi câu đúng 0,5 điểm)

Câu 1:Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ vào thời gian nào ?

 a. Năm 1771      b . Năm 1772                      c . Năm 1773       d . Năm 1774

Câu 2: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là ai ?

a . Lê Lai                               b. . Lê Lợi         c . Nguyễn Trãi                      d . Nguyễn Huệ

Câu 3:Vì sao Nguyễn Huệ tạm hòa với Trịnh đánh nguyễn ?

a . Ở thế bất lợi,quân Nguyễn yếu hơn Trịnh      

b . Ở thế bất lợi,quân Nguyễn mạnh hơn Trịnh

c . Quân Nguyễn yếu hơn Trịnh                                

 d . Cùng Trịnh tiêu diệt Nguyễn

Câu 4 Vì sao nói trong các năm 1786 – 1788, phong trào Tây Sơn đã bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước?

a. Lần lượt đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Nguyễn ở Đàng Trong và Lê – Trịnh Đàng Ngoài

b. Cuộc khởi nghĩa đã thu hút được các lãnh tụ và người lãnh đạo từ cả hai miền đất nước

c. Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn nổ ra rầm rộ ở Đàng Trong và nhân dân hai miền nô nức theo nghĩa quân

d. Khởi nghĩa đã lật đổ chính quyền Lê – Trịnh tồn tại hàng trăm năm

Câu 5. Nguyễn Ánh lập ra triều Nguyễn từ năm nào, lấy niên hiệu là gì?

a. Năm 1802, Niên hiệu là Gia Long     b. Năm 1803, Niên hiệu là Minh Mạng

c. Năm 1804, Niên hiệu là Thiệu Trị      d. Năm 1805, Niên hiệu là Tự Đức

Câu 6. Những năm 1831-1832, nhà Nguyễn chia nước ra bao nhiêu tỉnh ?

a. 10 tỉnh và 1 phủ trực thuộc   b. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

c. 40 tỉnh và 1 phủ trực thuộc    d. 20 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

Câu 7.Tại sao dưới thời Nguyễn diện tích canh tác được tăng thêm mà vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong ?

a. Vì nông dân bị nhà nước tịch thu ruộng đất   b. Vì triều đình tịch thu ruộng đất để lập đồn điền

c. Vì nông dân bị địa chủ, cường hào cướp đất   d. Vì xuất hiện tình trạng "rào đất, cướp hoang"

Câu 8.Điểm cơ bản nhất trong chính sách đối nội, đối ngoại của nhà Nguyễn là gì ?

a. Áp dụng chặt chẽ bộ luật Gia Long, xem nhà Thanh là "Thiên triều"

b. Siết chặt ách thống trị với nhân dân. Đóng kín, bảo thủ, mù quáng

c. Đàn áp nhân dân, khước từ mọi tiếp xúc với các nước phương Tây

d. Đàn áp nhân dân, thuần phục nhà Thanh

2. Hãy nối tên tác giả ở cột trái tương ứng tác phẩm ở cột phải cho đúng. (1.0 điểm)

Tên tác giả

Tác phẩm

1. Lê Thánh Tông

A. Bình Ngô đại cáo

2. Nguyễn Trãi

B. Hồng Đức quốc âm thi tập

3. Lương Thế Vinh

C. Đại Việt sử kí toàn thư

4. Lê Hữu Trác

D. Đại thành toán pháp

5. Ngô Sĩ Liên

E. Hải Thượng y tông tâm lĩnh

1…….; 2…….; 3…….; 4……..; 5…….

B, Phần tự luận

Câu 1 (2đ) Đánh giá những nét độc đáo về nghệ thuật quân sự của  cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm, Thanh ở thế kỉ XVIII.

Câu 2. (3đ): Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây sơn?

Đề 2      

Câu1. Căn cứ Tây Sơn thượng đạo của nghĩa quân Tây Sơn nay thuộc vùng nào ?

An Khê  – Gia Lai             c. Đèo Măng Giang – Gia Lai

Tây Sơn – Bình Định         d. An Lão – Bình Định

Câu 2. Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn vào năm nào?

a.1777          b.1780                   c.1771                                 d. 1775

Câu 3. Năm 1777, diễn ra sự kiện gì lớn ?

a. Nghĩa quân Tây Sơn đánh bại quân Trịnh ở phía bắc

b. Nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Quy Nhơn

c. Nghĩa quân Tây Sơn chiếm vùng đất rộng lớn từ Quảng Nam đến Bình Thuận

d. Nghĩa quân Tây Sơn bắt được chúa Nguyễn, chính quyền họ Nguyễn ở Đàng trong bị lật đổ

Câu 4.Chiến thắng có ý nghĩa to lớn của nghĩa quân Tây Sơn vào năm 1785 là gì ?

a. Đánh sập tập đoàn phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong

b. Hạ thành Quy Nhơn

c. Đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược

d. Đánh bại 5 vạn quân Xiêm xâm lược ở Rạch Gầm – Xoài Mút

Câu 5.Vua Quang Trung đưa ra "Chiếu khuyến nông" nhằm mục đích gì ?

a. Giải quyết nạn cướp ruộng đất của quan lại, địa chủ

b. Giải quyết việc làm cho nông dân

c. Giải quyết tình trạng đói kém do họ Nguyễn ở Đàng Trong để lại

d. Giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong

Câu 6:Người được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới là :

A . Nguyễn Bỉnh Khiêm  B . Đào Duy Từ      C . Nguyễn Trãi                    D . Lê Quý Đôn.

Câu 7:Tác phẩm Truyện Kiều là của tác giả:

A . Hồ Xuân Hương                                                                          B . Bà Huyện Thanh Quan

C . Nguyễn Du                                                                                   D . Cao Bá Quát

Câu 8. Thế kỉ XIX, tình hình công thương nghiệp nước ta như thế nào ?

a. Nhà Nguyễn không có chính sách phát triển công thương nghiệp

b. Công thương nghiệp có xu hướng phát triển mạnh mẽ nhưng lại bị hạn chế

c. Công thương nghiệp sa sút

d. Nhà Nguyễn tăng cường thu thuế, làm hạn chế phát triển công thương nghiệp

2. Hãy nối tên tác giả ở cột trái tương ứng tác phẩm ở cột phải cho đúng. (1.0 điểm)

Tên tác giả

Tác phẩm

1. Lê Thánh Tông

A. Bình Ngô đại cáo

2. Nguyễn Trãi

B. Hồng Đức quốc âm thi tập

3. Lương Thế Vinh

C. Đại Việt sử kí toàn thư

4. Lê Hữu Trác

D. Đại thành toán pháp

5. Ngô Sĩ Liên

E. Hải Thượng y tông tâm lĩnh

1…….; 2…….; 3…….; 4……..; 5…….

Câu 1 (2đ) Trình bày những nét độc đáo về nghệ thuật quân sự của  cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm, Thanh ở thế kỉ XVIII.

Câu 2  (3 đ)  Phong trào Tây Sơn có những đóng góp lớn nào cho lịch sử nước ta nửa sau thế kỉ XVIII? Đóng góp nào là lớn nhất? Vì sao?

Đáp án Trắc nghiệm

Đề 1  1,

Câu

Đ/A

   2. 1…….; 2…….; 3…….; 4……..; 5…….

Đề 2.

Câu

Đ/A

1…….; 2…….; 3…….; 4……..; 5…….

Tự Luận

Câu 1

Trình bày nhũng nét độc đáo vê nghệ thuật quân sự của cuộc kháng kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm, Thanh ở thế kỉ XVIII.

a) Trình bày nét độc đáo về nghệ thuật cuộc kháng chiến chống

quân xâm lược Xiêm…

+  Chon khúc sông Rạch Gầm Xoài Mút để đánh mai phục, đánh vận động, thế trận bất ngờ, quyết tâm đánh tiêu diệt nhanh, giải quyết triệt để…

0,5

+ Nghệ thuật tạo thế trận bao vây quân địch trên sông,  đánh cả trên sông lẫn trên bờ; vừa bao vây, vừa chia cắt tiêu diệt địch.

    0,5

b) Nét độc đáo về nghệ thuật cuộc kháng chiến chống quân

xâm lược Thanh

+ Rút lui chiến lược bảo toàn lực lượng, quân thủy về Biện Sơn,

quân bộ về Tam Điệp, tạo thành thế nương tựa nơi hiểm yếu, gây

cho địch chủ quan, tạo điều kiện thuận lợi phản công…

0,25

+ Lợi dụng địch sơ hở (tết Nguyên đán), nắm vững thời cơ, triệt để

lợi dụng yếu tố bất ngờ, phản công chiến lược, tiến công chớp

nhoáng…

  0,25

+ Nghệ thuật chiến tranh cơ động nhanh, hành quân thần tốc, táo bạo, tiến công mãnh liệt, kết hợp với nghệ thuật bao vây vu hồi. Tư tưởng tiến công tích cực, chia cắt địch ra từng mảng; thế trận rất mạnh, hiểm, kín và chắc; đánh tiêu diệt, đánh thẳng vào sào huyệt của quân Thanh khiến cho chúng đại bại…

0,5

Câu 2:

Câu 2 

Nêu những đóng góp của phong trào Tây Sơn trong việc thống nhất đất

nước cuối thế kỷ XVIII.

+ Đánh đổ các chính quyền Pk thối nát Lê-Trịnh-Nguyên, thống nhất đất nước

+ Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh

+ Đưa ra các chính sách về kinh tế, xã hội, văn hóa, ngoại giao phù hợp để phát triển đất nước.

  Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây sơn?

* Nguyên nhân thắng lơi:

– Ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta.

– Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy

– Quang Trung là anh hùng dân tộc.

* Ý nghĩa lịch sử: – Lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát.

                              – Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia.

                              – Đánh tan các cuộc xâm lược Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập của quốc gia

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,75

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment