Giáo án bài Kiểm tra học kỳ 2 soạn theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 35 Kiểm tra học kỳ 2     I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Từ tiết 19 đến tiết 34 theo phân phối chương trình. 2. …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

35 Kiểm tra học kỳ 2

 

 

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Từ tiết 19 đến tiết 34 theo phân phối chương trình.

2. Kỹ năng: Tư duy logic, vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ.

3. Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực.

                – Học sinh:           Đánh giá việc nhận thức kiến thức về cơ học và nhiệt học.

                                                Đánh giá kỹ năng trình bày bài tập vật lý.

                – Giáo viên: Biết được việc nhận thức của học sinh từ đó điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp.

 

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Kiểm tra học kỳ II.

                Dạng đề 70% tự luận + 30% trắc nghiệm.

                Gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm (3 điểm) và 28 câu hỏi TNKQ chuyển thành 4 câu hỏi tự luận lớn (7 điểm).

 

1. TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH.

Nội dung              TS tiết   TS

tiết lý thuyết      Số tiết quy đổi   Số câu   Điểm số

                                                BH          VD          BH          VD          BH          VD

                                                                                TN          TL            TN          TL            TN          TL            TN          TL

1. Công – công suất         2              2              2              0              2              4              0              0              0,5          1              0              0

2. Cơ năng           3              1              1              2              1              2              2              3              0,25        0,5          0,5          0,75

3. Cấu tạo chất, nhiệt năng          3              3              3              0              2              6              0              0              0,5          1,5          0              0

4. Các hình thức truyền nhiệt      2              2              2              0              2              4              0              0              0,5          1              0              0

5. Công thức tính nhiệt lượng và PTCBN 5              2              2              3              1              4              2              5              0,25        1              0,5                1,25

Tổng      15           10           10           5              8              20           4              8              2,0          5,0          1,0          2,0

Tỷ lệ h = 1,0        1,0                                          3                              1              7,0          3,0

 

2. MA TRẬN ĐỀ:

 

Nội dung              BH          VD          Điểm số

                TN          TL            TN          TL            TN          TL

(1)          (4)          (5)          (6)          (7)          (8)          (9)

Chủ đề 1: Công, công suất            2              1                                                             

1. Công.                1(0.25)  C1 (1,0)                                 2(0,5)    C1(1,0)

2. Công suất.      1(0.25)                                                                 

Chủ đề 2: Cơ năng           1              1/2         2              1/2                        

1. Cơ năng.         1(0.25)  C2.a(0,5)              1(0.25)  C2.b(0,75)           3(0,75)  C2a.b(1,25)

2. Bài tập – Tổng kết.                                      1(0.25)                                 

Chủ đề 3: Cấu tạo chất, nhiệt năng           2              1/2                                                        

1. Cấu tạo chất. 1(0.25)  C3.a (1,5)                                             2(0,5)    C3.a (1,5)

2. Nhiệt năng.    1(0.25)                                                                 

Chủ đề 4: Các hình thức truyền nhiệt      2              1/2                                                        

1. Dẫn nhiệt        1(0.25)  C3.b (1,0)                                             2(0,5)    C3.b (1,0)

2. Đối lưu, bức xạ nhiệt  1(0.25)                                                                 

Chủ đề 5: Công thức tính nhiệt lượng và phương trình cân bằng nhiệt     1              1/2         2              1/2                        

1. Công thức tính nhiệt lượng     1(0.25)  C4.a (1,0)                             C 4.b (1,25)         3(0,75)  C4.a,b (2,25)

2. Phương trình cân bằng nhiệt                                  1(0.25)                                 

3. Bài tập, ôn tập                                              1(0.25)                                 

Tổng      8(2,0)    3(5,0)    4(1,0)    1(2,0)    12(3,0)  3(7.0)

Tỉ lệ        7,0 = 70%             3,0 = 30%             30%        70%

                4NB : 3TH             2VD : 1VDC                        

4. ĐỀ KIỂM TRA

 

PHẦN I. TRẮC NGHỆM (3điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng:

Câu 1(TH): Công suất của một máy khoan là 800w. Trong 1 giờ máy khoan thực hiện được một công là

                A. 800 J.                 B. 48 000 J.                  C. 2 880 kJ.                 D. 2 880 J.

Câu 2(TH): Máy xúc thứ nhất thực hiện công lớn gấp 2 lần trong thời gian lớn gấp 4 lần so với máy xúc thứ hai. Nếu gọi P1, P 2 là công suất của máy thứ nhất, của máy thứ hai, thì biểu thức nào dưới đây là đúng? 

                A. P 1 = P 2.         B. P 2 = 2 P 1.          C. P 2 = 4 P 1.         D. P 1 = 2 P 2.

Câu 3 (NB): Quan sát trường hợp quả bóng rơi chạm mặt đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên, thế năng và động năng của nó thay đổi thế nào?

                A. Động năng tăng, thế năng giảm.         B. Động năng giảm, thế năng tăng.

                C. Động năng và thế năng đều giảm.       D. Động năng và thế năng đều tăng.  

Câu 4(VD):  Khi một vật rơi từ trên cao xuống, thế năng của một vật giảm đi 30J thì

                A. cơ năng của vật giảm 30J.                   B. cơ năng của vật tăng lên 30J.

                C. động năng của vật tăng lên 30J.         D. động năng của vật giảm 30J.     

Câu 5(VD):   Đưa một vật có khối lượng m lên độ cao 20m. Ở độ cao này vật có thế năng 600J. Xác định trọng lực tác dụng lên vật bằng bao nhiêu?

                A. 30N.                     B. 120N.                      C.1200N.               D. 1/30N.

Câu 6(NB):  Chuyển động nhiệt của các phân tử nước chứa trong cốc sẽ chậm hơn nếu

                A. rót thêm nước để khối lượng nước tăng lên.

                B. nhiệt độ của nước trong cốc giảm đi.

                C. cốc nước được nung nóng lên.                  

                D. rót bớt nước ra để thể tích của nước giảm xuống.   

Câu 7(TH): Một học sinh nói: “Một giọt nước ở nhiệt độ 60oC có nhiệt năng lớn hơn nước trong một cốc nước ở nhiệt độ 30oC”. Theo em bạn đó nói đúng hay sai? Tại sao?

                A. Đúng, vì nhiệt năng của vật phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.

                B. Sai, vì nhiệt năng của vật chỉ phụ thuộc vào khối lượng của vật.

                C. Đúng, vì nhiệt độ càng cao thì nhiệt năng của vật càng lớn.

                D. Sai, vì nhiệt năng của vật phụ thuộc vào nhiệt độ và khối lượng của vật.

Câu 8(TH):   Cho 4 chất sau đây: nước, thép, đồng và nước đá. Cách sắp xếp nào là đúng theo thứ tự giảm dần về khả năng dẫn nhiệt?         

                A. Đồng- thép- nước đá- nước.                       B. Thép- đồng-  nước đá- nước. 

                C. Đồng- thép- nước- nước đá.                     D. Đồng- nước- thép- nước đá.   

Câu 9(NB): Vật nào sau đây có khả năng hấp thụ nhiệt tốt?

                A. Vật có khả năng dẫn nhiệt tốt.                

                B. Vật có bề mặt sần sùi và sẫm màu.

                C. Vật có bề mặt nhẵn, màu sáng.                 

                D. Vật có nhiệt năng thấp.

Câu 10(NB):   Một vật có khối lượng  m, có nhiệt dung riêng là c. Để nhiệt độ của vật tăng từ t1 lên t2 thì nhiệt lượng cần cung cấp cho vật tính bởi công thức

                A. Q = mc(t2 – t1).                                    B. Q = mc(t1 – t2).          

                C. Q = mc2(t2 – t1).                                   D. Q = m(c/2)(t2 – t1).

Câu 11(VD): Hình bên biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của ba vật A, B, C nhận được những nhiệt lượng như nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau. Biết cả ba vật đều làm bằng thép và

có khối lượng ma > mb > mc.

Nếu bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh thì

đường tương ứng với vật trong trường hợp nào dưới đây đúng?

                A. I – B, II – C, III – A.           B. I – A, II – C, III – B.         

                C. I – C, II – B, III – A.           D. I – B, II – A, III – C.

Câu 12(VD):  Cả 3 vật A ,B,C được cho truyền nhiệt lẫn nhau.

Gỉa sử  tA > tB > tC  kết luận đúng là

                A. vật tỏa nhiệt là A và B,vật C thu nhiệt.         

                B. vật tỏa nhiệt là A, vật thu nhiệt là B và C.

                C. vật tỏa nhiệt là A, vật thu nhiệt là C, vật B không tỏa không thu nhiệt.

                D. vật tỏa nhiệt là A, Vật thu nhiệt là C, vật B có thể tỏa hay thu nhiệt.

               

PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)

 

Câu 1 (TH): (1,0 điểm)

                Một người công nhân dùng ròng rọc cố định để đưa gạch lên tầng hai ngôi nhà cao 4 m, người đó đưa được số gạch có trọng lượng là 9000N. Bỏ qua ma sát của ròng rọc và sức cản không khí. Tính công thực hiện được?

 

Câu 2: (1,25 điểm)

                a) (NB) (0,5đ) Động năng và thế năng trọng trường phụ thuộc vào những yếu tố nào?

                b) (VD) (0,75đ) Hãy phân tích sự chuyển hóa cơ năng của 1 vật từ khi ném lên cao đến khi rơi xuống chạm đất.

 

 Câu 3: (2,5 điểm)

                a>  (NB) (1,5đ)  Thả một đồng xu đã được đun nóng vào một li nước lạnh. Hỏi nhiệt độ, nhiệt năng của đồng xu và nước thay đổi như thế nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt?

                b> (NB) (1,0đ) Đối lưu là gì? Vì sao đối lưu không xảy ra trong môi trường chân không?

 

Câu 4: (2,25 điểm)

                a) (TH) (1,0đ) Có ba bình A, B, C đựng cùng một loại

chất lỏng ở cùng một nhiệt độ  (hình 1).

Sau khi dùng các đèn cồn tỏa nhiệt giống nhau

để đun nóng các bình này trong những khoảng thời gian

như nhau thì nhiệt độ của chất lỏng ở các bình sẽ như thế nào?

 

                b) (VD) (1,0đVDC + 0,25đVD)

                Dùng một bếp dầu hỏa để đun sôi 2 lít nước từ 15oC thì mất 10 phút. Hỏi mỗi phút phải dùng bao nhiêu dầu hỏa? Biết rằng chỉ có 40% nhiệt lượng do dầu hỏa tỏa ra làm nóng nước. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K và năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là 46.106J/kg.

 

III. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

 

PHẦN I. TRẮC NGHỆM (3điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

 

Câu        1              2              3              4              5              6              7              8              9              10           11           12

A                                                                             X                                             X                             X                            

B                             X             X                                             X                                             X                                            

C             X                                             X                                                                                                             X            

D                                                                                                             X                                                                             X

 

PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)

 

Câu        Nội dung đáp án               Điểm

1

(1đ)        Tóm tắt

P = 9000N

h = 4m

A = ?

Giải

Công của người đó là: A = P.h

  =>    A= 9000.4 = 36000(J)

Trả lời : A = 36000J           0,5

 

(1,25đ)  a)            – Động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.              0,25

                                – Thế năng trọng trường phụ thuộc vào mốc tính độ cao và khối lượng của vật.   0,25

                b)            – Khi vật bị ném lên cao thì độ cao tăng lên, thế năng tăng, vận tốc vận giảm dần nên động năng giảm dần.                0,25

                                – Khi vật lên cao nhất, động năng bằng 0, thế năng lớn nhất.        0,25

                                – Khi vật rơi xuống, độ cao giảm nên thế năng giảm, động năng tăng. Khi vật chạm đất, thế năng bằng 0, động năng lớn nhất.       0,25

3

(2,5đ)    a)            Thả một đồng xu đã được đun nóng vào một li nước lạnh thì:

– Nhiệt độ của đồng xu giảm.

– Nhiệt năng của đồng xu giảm.

 

0,25

0,25

                                – Nhiệt độ của nước tăng.

– Nhiệt năng của nước tăng.        0,25

0,25

                                Đây là sự truyền nhiệt.  0,25

                b)            – Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hay chất khí.               0,5

                                – Đối lưu không xảy ra trong môi trường chân không vì chân không không có các dòng chất lỏng hay chất khí (không có các hạt, phân tử, nguyên tử) chuyển động.     0,5

4

(2,25đ)  a)            Nhiệt độ ở các bình sau khi đun nóng như sau:

Nhiệt độ bình B cao nhất rồi đến nhiệt độ bình C và nhiệt độ bình A thấp nhất.    0,5

                                Vì các bình có thể tích như nhau,

đựng cùng 1 loại chất lỏng (c) ,

được cung cấp cùng 1 nhiệt lượng

(Q) như nhau thì nhiệt độ (t)

của chất lỏng trong các bình phụ thuộc

vào khối lượng (m) của chất lỏng.

Q = m.c (t2 – t1)

Bình có nhiều chất lỏng hơn sẽ nóng lên ít hơn (A). Bình có ít chất lỏng hơn sẽ nóng lên nhiều hơn (B). Bình có lượng chất lỏng vừa vừa (C) sẽ nóng lên vừa vừa.    0,5

                b)            Tóm tắt

V = 2l -> m = 2kg

to1 = 15oC

to2 =100oC

t = 10’

H = 40%

cn = 4190J/kg.K

qd = 46.106J/kg

t’ = 1’, md = ?

Giải       

                                – Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước:

                Q = m.c(to2 – to1) =  2.4190(100 – 15) = 712300J  0,5

                                – Nhiệt lượng do bếp dầu tỏa ra:

 

Leave a Comment