Giáo án bài Kinh tế châu phi thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 19 KINH TẾ CHÂU PHI Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 7 Thời gian thực hiện: (1 tiết) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

19 KINH TẾ CHÂU PHI

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 7

Thời gian thực hiện: (1 tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

– Trình bày được đặc điểm, sự phân bố ngành nông nghiệp, công nghiệp ở Châu Phi.

– Giải thích được sự phân bố, tình hình phát triển ngành nông nghiệp, công nghiệp ở Châu Phi.

2. Năng lực

* Năng lực chung

– Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí

– Năng lực nhận thức khoa học địa lí: sử dụng bản đồ để xác định được sự phân bố các ngành kinh tế của Châu Phi.

– Năng lực tìm hiểu địa lí: quan sát video, hình ảnh để rút ra nhận xét, trình bày đặc điểm ngành nông nghiệp, công nghiệp của châu Phi.

3. Phẩm chất

– Chăm chỉ: tích cực trong các hoạt động học.

– Nhân ái: thông cảm sâu sắc với những khó khăn của nhân dân châu Phi.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

– Bản đồ (lược đồ) nông và công nghiệp châu phi .

– Một số hình ảnh về trồng trọt, chăn nuôi; về các ngành công nghiệp châu Phi.

2. Chuẩn bị của học sinh

– SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

– Tạo sự phấn khởi trước khi bước vào bài học mới.

b) Nội dung:

– Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm:

– Hs trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ

– Nêu và giải thích sự phân bố dân cư ở châu Phi ?

– Nguyên nhân kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội của châu Phi ?

Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ. Gv quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ.

Bước 3: Hs trình bày, Hs khác nhận xét bổ sung.

Bươc 4: GV dẫn dắt vào bài mới.

– Châu Phi có nguồn khoáng sản phong phú và giàu có, có nguồn lao động dồi dào nhưng nền kinh tế trong tình trạng thấp kém, lạc hậu nhất thế giới. Sự lạc hậu và thấp kém đó được biểu hiện như  thế nào?

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới (35 phút)

2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu nông nghiệp châu Phi (20 phút)

a) Mục đích:

– Trình bày đặc điểm, sự phân bố hoạt động sản xuất nông nghiệp ở Châu Phi.

– Giải thích về sự phân bố và tình hình phát triển nông nghiệp

b) Nội dung:

– Học sinh khai thác đoạn văn bản sgk trang 94 kết hợp quan sát hình 30.1 để trả lời các câu hỏi của giáo viên.

Nội dung chính

1. Nông nghiệp

a. Trồng trọt:

– Cây công nghiệp nhiệt đới: cacao, cà phê, cọ dầu…trồng trong đồn điền, hướng chuyên môn hóa, xuất khẩu.

– Cây ăn quả: nho, cam, ô-liu…

– Cây lương thực : kê, lúa mì, ngô, lúa gạo…trồng hình thức nương rẫy, kĩ thuật lạc hậu, năng suất thấp, nhập khẩu lương thực.

b. Chăn nuôi

– Kém phát triển

– Hình thức: chăn thả, phụ thuộc tự nhiên

– Chủ yếu: bò, cừu, dê, lợn…trên các cao nguyên, nửa hoang mạc…

c) Sản phẩm:

– Học sinh ghi ra giấy được các câu trả lời.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: GV chia lớp thành 4 nhóm

Bước 2: Giao nhiệm vụ:

Yêu cầu các nhóm quan sát lược đồ nông nghiệp châu phi, lược đồ tự nhiên châu Phi, tranh ảnh về hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp châu Phi và kết hợp kênh chữ SGK, kiến thức đã có, hoàn thành phiếu học tập của các nhóm theo các nội dung:

+ Nhóm 1+2: Tìm hiểu về ngành nông nghiệp. Trọng tâm nghiên cứu

Thuận lợi trong sản xuất

Các nông sản chính

+ Nhóm lẻ: Tìm hiểu về ngành nông nghiệp. Trọng tâm nghiên cứu

Khó khăn trong sản xuất

Các nông sản chính

Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ. Gv quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ.

Bước 3: Hs trình bày, Hs khác nhận xét bổ sung.

Bươc 4: Gv nhận xét, chuẩn xác.

2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu công nghiệp châu Phi (15 phút)

a) Mục đích:

– Trình bày đặc điểm, sự phân bố hoạt động sản xuất công nghiệp ở Châu Phi.

– Giải thích về sự phân bố và tình hình phát triển công nghiệp

b) Nội dung:

– Học sinh khai thác đoạn văn bản sgk trang 94, 95 kết hợp quan sát hình 30.2 để trả lời các câu hỏi của giáo viên.

Nội dung chính

2. Công nghiệp

– Điều kiện: tài nguyên khoáng sản phong phú: dầu , khí, vàng, kim cương…

– Chậm phát triển: chủ yếu phát triển ngành công nghiệp khai thác khoáng sản

– Cơ cấu ngành công nghiệp: đơn giản: khai khoáng, luyện kim, cơ khí….kĩ thuật lạc hậu

Một số nước tương đối phát triển: Nam Phi, An-giê-ri…..

c) Sản phẩm:

– Học sinh ghi ra giấy được các câu trả lời.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: GV chia lớp thành 4 nhóm

Bước 2: Giao nhiệm vụ:

Yêu cầu các nhóm quan sát lược đồ công nghiệp châu phi, lược đồ tự nhiên châu Phi, kết hợp kênh chữ SGK, kiến thức đã có:

+ Nhóm 1+2: Tìm hiểu về ngành công nghiệp. Trọng tâm nghiên cứu:

Thuận lợi trong sản xuất

Khó khăn trong sản xuất

+ Nhóm 3+4: Tìm hiểu về ngành công nghiệp. Trọng tâm nghiên cứu:

Tình hình phát triển

Phân bố sản xuất

Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ. Gv quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ.

Bước 3: Hs trình bày, Hs khác nhận xét bổ sung.

Bươc 4: Gv nhận xét, chuẩn xác.

3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

– Củng cố lại nội dung bài học.

b) Nội dung:

– Học sinh vận dụng kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm:

– Học sinh trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ

+ Tại sao ngành NN và CN châu Phi kém phát triển? Nguyên nhân nào là chủ đạo?

Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: HS trình bày trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: GV nhận xét, chốt kiến thức.

4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích:

– Vận dụng kiến thức đã học.

b) Nội dung:

– Vận dụng kiến thức đã học để vẽ được sơ đồ tư duy.

c) Sản phẩm:

– Học sinh vẽ được sơ đồ tư duy.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ

Thiết kế sơ đồ tư duy về nông nghiệp và công nghiệp ở châu Phi.

Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: HS về nhà hoàn thành, tiết sau trình bày.

Bước 4: GV tổng kết, dặn dò.

Leave a Comment