Giáo án bài Kinh tế châu phi tiếp theo thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 20 KINH TẾ CHÂU PHI (Tiếp theo) Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 7 Thời gian thực hiện: (1 tiết) I. MỤC TIÊU 1. …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

20 KINH TẾ CHÂU PHI (Tiếp theo)

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 7

Thời gian thực hiện: (1 tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

– Trình bày và giải thích được đặc điểm phát triển một số hoạt động dịch vụ chủ yếu ở Châu Phi.

– Phân tích được quá trình đô thị hóa hiện nay ở Châu Phi.

2. Năng lực

* Năng lực chung

– Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí

– Năng lực tìm hiểu địa lí:

+ Sử dụng bản đồ để rút ra nhận xét về cấu trúc nền kinh tế của Châu Phi hướng ra xuất khẩu.

+ Quan sát hình ảnh, nhận xét BSL, biểu đồ để rút ra đặc điểm quá trình đô thị hóa  của châu Phi.Từ đó đưa ra nguyên nhân, hậu quả và giải pháp.

3. Phẩm chất

– Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học.

– Nhân ái: đồng cảm với những khó khăn của các quốc gia hiện tại

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

– Lựợc đồ kinh tế châu Phi hướng về xuất khẩu 31.1.

– Lược đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi.

– Bảng cơ cấu hàng xuất khẩu, nhập khẩu châu Phi (nếu có)

– Một số hình ảnh sinh hoạt dân cư các khu vực châu Phi.

2. Chuẩn bị của học sinh

– SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

– Tạo sự phấn khởi trước khi bước vào bài học mới.

b) Nội dung:

– Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm:

– Hs trả lời được câu hỏi của giáo viên.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ:

– Cho biết đặc điểm ngành nông nghiệp châu Phi?

– Nêu đặc điểm ngành công nghiệp và nguyên nhân kìm hãm sự phát triển công nghiệp châu Phi ?

Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Hs trình bày, Hs khác nhận xét bổ sung.

Bươc 4: Gv nhận xét, chuẩn xác.

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới (35 phút)

2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu dịch vụ ở châu Phi (15 phút)

a) Mục đích:

– Trình bày và giải thích được đặc điểm phát triển một số hoạt động dịch vụ chủ yếu ở Châu Phi.

b) Nội dung:

– Học sinh khai thác đoạn văn bản sgk trang 98 kết hợp quan sát hình 31.1 để trả lời các câu hỏi của giáo viên.

Nội dung chính

3. Dịch vụ

a. Giao thông vận tải:

– Loại hình chủ yếu: đường sắt, đường biến.

– Vai trò : phục vụ xuất khẩu

b. Ngoại thương: đơn giản

– Xuất khẩu : nông sản( cây công nghiệp), khoáng sản….

– Nhập khẩu : lương thực, máy móc, hàng tiêu dung……..

=> Phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu=>nền kinh tế nhiều nước rơi vào khủng hoảng.

– Du lịch: nhiều tiềm năng, đem lại thu nhập lớn cho nhiều nước

c) Sản phẩm:

– Học sinh ghi ra giấy được các câu trả lời.

+ Xuất khẩu – Nhập khẩu.

+ Xuất khẩu giá rất thấp, nhập khẩu  cao do đó thiệt hại lớn cho châu Phi.

+ Ven biển vịnh Ghinê, khu vực sông Nin và Nam Phi.

d) Cách thực hiện:

– Quan sát  lược đồ 31.1 .

– Thảo luận 4 nhóm –  4’.

– Quan sát lược đồ 31.1 cho biết hoạt động kinh tế đối ngoại châu Phi có đặc điểm gì nổi bật:

+ Nhóm 1, 2: Xuất khẩu gì chủ yếu? Vì sao?

+ Nhóm 3, 4: Nhập khẩu gì chủ yếu? Vì sao?

Thu nhập ngoại tệ của phần lớn các nước châu Phi dựa vào nguồn kinh tế nào?

Thế yếu của hai mặt Xuất khẩu – nhập khẩu chủ yếu ở châu Phi là gì?

– Cho biết đường sắt châu Phi phát triển ở khu vực nào? Tại sao phát triển?

– Quan sát lược đồ 31.1 ,21.9 xác định một số cảng lớn ở châu Phi ?

– Giá trị của kênh đào Xuy-ê ?

Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ. Gv quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ.

Bước 3: Hs trình bày, Hs khác nhận xét bổ sung.

Bươc 4: Gv nhận xét, chuẩn xác.

2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu đô thị hóa ở châu Phi (20 phút)

a) Mục đích:

– Phân tích được quá trình đô thị hóa hiện nay ở Châu Phi.

b) Nội dung:

– Học sinh khai thác đoạn văn bản sgk trang 98, 99 kết hợp quan sát hình 31.2 và bảng số liệu trang 98 để trả lời các câu hỏi của giáo viên.

Nội dung chính

2. Đô thị hóa

– Tỉ lệ dân thành thị tăng liên tục.

– Quá trình đô thị hóa nhanh nhưng không tương xứng với trình độ phát triển công nghiệp  => đô thi hóa tự phát.

– Nguyên nhân: bùng nổ dân số, kinh tê chậm phát triển ,di dân tự do…

– Hậu quả: khó khăn giải quyết vấn đề lương thực, nhà ở, việc làm, môi trường…

c) Sản phẩm:

– Học sinh ghi ra giấy được các câu trả lời.

d) Cách thực hiện:

– Bước 1: Giao nhiệm vụ

GV chia lớp thành các nhóm tìm hiểu về đặc điểm đô thị hóa của châu phi theo các câu hỏi gợi ý sau:

Bảng số liệu về số dân và tỉ lệ dân thành thị

của một số quốc gia ở châu Phi năm 2015 [trang 98]

Quốc gia

Số dân

(triệu người)

Tỉ lệ dân thành thị

(%)

An-giê-ri

39,7

70,7

Ai Cập

91,5

43,1

Ni-giê-ri-a

182,2

47,8

Kê-ni-a

46,0

25,6

Xô-ma-li

10,8

39,6

Đặc điểm đô thị hóa:

1. Quan sát biểu đồ rút ra nhận xét về tỉ lệ số dân đô thị của châu Phi qua các năm?

2. Dựa vào kiến thức đã học về dân cư, xã hội, kinh tế tìm ra nguyên nhân cho quá trình đô thị hóa của châu Phi?

3. Quan sát hình ảnh hậu quả quá trình đô thị hó , kết hợp với sự hiểu biết của bản thân: Đưa ra hậu quả của quá trình đô thị hóa ở châu Phi đến kinh tế-xã hội-môi trường và từ đó đưa ra giải pháp khắc phục tình trạng trên ?

Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ. Gv quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ.

Bước 3: Hs trình bày, Hs khác nhận xét bổ sung.

Bươc 4: Gv nhận xét, chuẩn xác.

3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)

a) Mục đích:

– Củng cố lại nội dung bài học.

b) Nội dung:

– Học sinh vận dụng kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm:

– Học sinh trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

+ 1-C, 2-D.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ

Câu 1: Khoảng 90 % thu nhập ngoại tệ của các nước châu Phi là nhờ xuất khẩu:

A. Khoáng sản , lâm sản.                               B. Máy móc, thiết bị.

C. Khoáng sản, nông sản.                              C. Nông sản, hàng tiêu dùng.

Câu 2: Tại sao châu Phi có bùng nổ dân số đô thị ?

A. Gia tăng tự nhiên cao.                                           B. Kinh tế ở đô thị phát triển mạnh.

C. Sự phát triển đa dạng của các hình dịch vụ.  D.Gia tăng tự nhiên cao, di dân ồ ạt.

Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: HS trình bày trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: GV nhận xét, chốt kiến thức.

4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)

a) Mục đích:

– Vận dụng kiến thức đã học.

b) Nội dung:

– Vận dụng kiến thức đã học để trả lời các vấn đề liên quan.

c) Sản phẩm:

– Học sinh ghi ra giấy được câu trả lời của câu hỏi.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ

– Sự phát triển đô thị của nước ta hiện nay như thế nào ?

Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: HS trình bày trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: GV nhận xét, chốt kiến thức.

Leave a Comment