Giáo án bài kinh tế Trung và Nam MĨ tiếp theo thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 33 KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ (Tiếp theo) Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 7 Thời gian thực hiện: (1 tiết) I. MỤC …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

33 KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ (Tiếp theo)

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 7

Thời gian thực hiện: (1 tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

– Kể tên được các ngành công nghiệp ở Trung và Nam Mĩ.

– Trình bày được đặc điểm của khối thị trường chung Mec-cô-xua.

– Nhận xét và giải thích được sự phân bố công nghiệp ở Trung và Nam Mĩ.

– Đưa ra được những biện pháp bảo vệ rừng Amadôn.  

2. Năng lực

* Năng lực chung

– Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí

– Năng lực tìm hiểu địa lí: kĩ năng quan sát, giải thích, chỉ lược đồ, khai thác kiến thức qua kênh hình và lược đồ.

3. Phẩm chất

– Trách nhiệm: bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế.

– Chăm chỉ: tích cực chủ động trong các hoạt động học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

– Lược đồ phân bố công nghiệp Trung và Nam Mĩ.

– Tranh ảnh rừng Amadon.

2. Chuẩn bị của học sinh

– SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động: Mở đầu (3 phút)

a) Mục đích:

– Tạo sự phấn khởi trước khi bước vào bài học mới.

b) Nội dung:

– Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm:

– Học sinh trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

Đáp án

Braxin

Ngành công nghiệp

Dầu mỏ

Rừng Amazon

d) Cách thực hiện:

– Bước 1: GV phổ biến trò chơi lật mảnh ghép. HS phải trả lời 4 câu hỏi tương ứng với 4 mảnh ghép. Trả lời đúng sẽ mở được mảnh ghép đó để tìm hình Từ khóa dưới mảnh ghép. Bất cứ khi nào có câu trả lời về từ khóa bên dưới, HS đều có thể trả lời.

Câu hỏi

Ô số 1: Quốc gia có diện tích lớn nhất Trung và Nam Mĩ?

Ô số 2: Trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa vật chất mà sản phẩm được "chế tạo, chế biến, chế tác, chế phẩm" cho nhu cầu tiêu dùng hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh tiếp theo cho cuộc sống loài người trong sinh hoạt là ngành gì?

Ô số 3: Nguồn tài nguyên tập trung nhiều ở phía Bắc Nam Mĩ?

Ô số 4: Rừng mưa nhiệt đới lớn nhất Thế giới?

Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Hs trình bày, Hs khác nhận xét bổ sung.

Bước 4: Gv dẫn dắt vào bài.

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới (35 phút)

2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu các ngành công nghiệp ở Trung và Nam Mĩ (15 phút)

a) Mục đích:

– Kể tên được các ngành công nghiệp ở Trung và Nam Mĩ.

– Nhận xét và giải thích được sự phân bố công nghiệp ở Trung và Nam Mĩ.

b) Nội dung:

– Học sinh khai thác đoạn văn bản sgk trang 137, 138 kết hợp quan sát hình 45.1 để trả lời các câu hỏi của giáo viên.

Nội dung chính

2. Công nghiệp

– Các ngành công nghiệp chủ yếu: Khai thác khoáng sản, sơ chế nông sản và chế biến thực phẩm để xuất khẩu.

– Các ngành công nghiệp ở Trung và Nam Mĩ phân bố không đều, tập trung chủ yếu ven biển.

– Các nước Công nghiệp mới có nền kinh tế phát triển nhất khu vực: Braxin, Achentina, Chi lê, Vênêxuêlala.

c) Sản phẩm:

– Học sinh ghi ra giấy được các câu trả lời.

d) Cách thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ

GV chia lớp thành 5 nhóm. Dán hình 45.1 Lược đồ phân bố công nghiệp Trung và Nam Mĩ, yêu cầu các nhóm trong 1 phút nhớ được nơi phân bố các ngành công nghiệp:

+ Nhóm 1: Khai thác dầu, lọc dầu

+ Nhóm 2: Thực phẩm, dệt

+ Nhóm 3: Lọc dầu, hóa chất

+ Nhóm 4: Ô tô, đóng tàu

+ Nhóm 5: Luyện kim (đen, màu)

Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ. Gv quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ.

Bước 3: Hs trình bày, Hs khác nhận xét bổ sung.

GV yêu cầu các nhóm:

+ Trình bày sự phân bố ngành công nghiệp mà nhóm tìm hiểu?

+ Tại sao lại phân bố ở đó?

+ Những nước nào tập trung nhiều ngành công nghiệp?

Bước 4: Gv nhận xét, chuẩn xác.

2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn (10 phút)

a) Mục đích:

– Trình bày được vai trò và thực trạng khai thác rừng Amazon hiện nay.

– Đưa ra được những biện pháp bảo vệ rừng Amazôn.

b) Nội dung:

– Học sinh khai thác đoạn văn bản sgk trang 138 kết hợp quan sát hình giáo viên cung cấp để trả lời các câu hỏi của giáo viên.

Nội dung chính

3. Vấn đề khai thác rừng Amazôn

* Vai trò của rừng Amazon:

– Là lá phổi xanh của Thế Giới.

– Vùng dự trữ sinh học quý giá.

* Thuận lợi:

– Rừng rậm nhiệt đới chiếm diện tích lớn nhất Thế Giới.

– Đất đai màu mỡ.

– Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

– Mạng lưới sông ngòi dày đặc.

– Nhiều khoáng sản có trữ lượng lớn.

Leave a Comment