Giáo án bài Làm bài tập lịch sử thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 2 LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ I. MỤC TIÊU . 1. Kiến thức: -Ghi nhớ khái quát ách thống trị của các triều đại phong kiến …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

2 LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ

I. MỤC TIÊU .

1. Kiến thức:

-Ghi nhớ khái quát ách thống trị của các triều đại phong kiến đối với nhân dân ta.

– Cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống  ách Bắc thuộc.

– Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa

2. Năng lực:

– Kỹ năng lập bảng thống kê.

– Nhận xét, so sánh.

3. Phẩm chất:  Yêu nước, tự hào dân tộc, Đoàn kết

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Phiếu học tập, bảng phụ.

 III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

a) Mục tiêu: HS biết làm bài tập lịch sử

 b) Nội dung: Nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, lược đồ suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm : hoàn thành các phiếu học tập

d) Tổ chức thực hiện:

Giáo viên hướng dẫn học sinh lần lượt làm các bài tập

Bài tập 1

Gv phát phiếu học tập YC học sinh điền thông tin vào bảng biểu thể hiện quá trình thống trị nhân dân ta của các triều đại phong kiến phương Bắc. ( 5')

Thời gian

Triều đại

Những thay đổi chính về hành chính

Triệu Đà

Nhà Hán

Nhà Ngô

Nhà Lương

Nhà Đường

Sau khi các nhóm hoàn thành phiếu học tập thì trả lời câu hỏi:

1. Qua những thay đổi về mặt hành chính em có nhận xét gì về các triều đại phong kiến phương Bắc khi xâm lược nước ta:

2.  m mưu và thủ đoạn mà các triều đại phong kiến Phương Bắc sử dụng để thống trị nhân dân ta giống hay khác nhau?.

Thông tin phản hồi phiếu học tập:

Thời gian

Triều đại

Những thay đổi chính về hành chính

179 TCN

Triệu Đà

Sáp nhập  u Lạc vào Nam Việt. Chia thành hai quận Giao Chỉ, Cửu Chân.

111 TCN

Nhà Hán

 Chia thành ba quận : Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao.

Đầu thế kỷ III

 Nhà Ngô

Tách Châu Giao thành Quảng Châu và Giao Châu.

Thế kỷ VI

Nhà Lương

 Chia  thành 6 châu: Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu, Hoàng Châu.

Năm 679

Nhà Đường

 Đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ

Thảo luận nhóm:

1. Qua những thay đổi về mặt hành chính em có nhận xét gì về các triều đại phong kiến phương Bắc khi xâm lược nước ta:

-Trả lời:  Chúng đều xóa tên nước ta là  u Lạc và chia thành nhiều quận huyện, nhập với các quận huyện của Trung Quốc với nhiều tên gọi khác nhau.

2.  m mưu và thủ đoạn mà các triều đại phong kiến Phương Bắc sử dụng để thống trị nhân dân ta giống hay khác nhau?

Trả lời:

  m mưu và thủ đoạn đều giống nhau: Đều muốn đồng hóa nhân dân ta, biến nước ta thành quận huyện của Trung Quốc, Thi hành nhiều chính sách cai trị thâm độc , hà khắc.

Bài tập 2. Nối kiến thức của cột A với cột B để cho nội dung đúng:

A

B

1

Thành Cổ Loa

a

Là một biểu tượng đáng tự hào của văn minh Việt cổ

2

Nước Văn Lang ra đời 

b

Ảnh hưởng của nền văn hóa Ấn Độ

3

Nước  u lạc rơi vào tay Triệu Đà

c

Lý Bí lên ngôi Hoàng Đế

4

Kháng chiến chống quân xâm lược Hán của Hai Bà Trưng

d

Từ tháng 4 năm 42 đến tháng 11 năm 43.

5

 Văn hóa Chăm -pa

e

Do An Dương Vương chủ quan, thiếu cảnh giác, nội bộ mát đoàn kết

6

Mùa xuân Năm 544

g

Công lao của các Vua Hùng

Đáp án.

1

2

3

4

5

6

a

g

e

d

b

c

Bài tập 3. Viết Đ trước câu đúng và S trước câu sai.

1.Nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thế kỷ VII TCN

2.Kinh đô nước ta thời An Dương Vương là ở Phong Khê ( nay là Cổ Loa- Đông Anh Hà Nội)

3. Thành Cổ Loa được xây dựng cách đây 3000 năm

4. Khi sang xâm lược nước ta chính quyền nhà Hán vẫn cho Người Việt hưởng nhiều quyền lợi về chính trị, kinh tế.

5. Mai Thúc Loan chọn vùng Sa Nam- Nam Đàn để xây dựng căn cứ

6.Khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ vào năm 248

7. Tên cũ của nước Cham-pa là Lâm Ấp

8. chính sách thâm độc nhất của các triều đại phương Bắc là chính sách đồng hóa.

BÀI TẬP VỀ NHÀ

HÙNG BIỆN VỀ MỘT ĐỀ TÀI LỊCH SỬ :

  Đại diện các tổ lên  tiến hành bắt thăm tên chủ đề:

 Chủ đề1:  Văn hoá nước ta thời Bắc thuộc.

 Chủ đề 2:  Các triều đại phong kiến phương Bắc với chính sách Đồng hoá.

 Chủ đề 3: Các cuộc khởi nghĩa chống Bắc Thuộc và chủ quyền dân tộc.

      GV giao nhiệm vụ các tổ hoàn thành bài tập ở nhà và sẽ trưng bày sản phẩm ở góc học tập của lớp

Leave a Comment