Giáo án bài Làm bài tập lịch sử thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 15 Làm bài tập lịch sử I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức – Củng cố kiến thức phần đầu chương V: nước Đại Việt ở các …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

15 Làm bài tập lịch sử

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

– Củng cố kiến thức phần đầu chương V: nước Đại Việt ở các thế kkỉ XVI-XVIII.

– Giáo dục ý thức: lòng tự hào dân tộc.

2. Năng lực:

– Tự học, hợp tác, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề, vận dụng

–  lập bảng biểu và nhận xét sự kiện, nhân vật tiêu biểu thông qua xác định các tiêu chí.

3. Phẩm chất:

– Chăm chỉ, trung thực

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

GV:- Bảng phụ ghi bảng thống kê bài tập, phiếu học tập.

HS: Vở bài tập

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 1.

Bài tập 1. (10’)  Lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống quân Minh

Phiếu học tập

Thời gian

Sự kiện

Thông tin phản hồi phiếu học tập

Thời gian

Sự kiện

1418

Lê Lợi và 18 người trong bộ chỉ huy K/n La, Sơn tổ chức hội thề Lũng Nhai

7/2/1418

Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa và xưng là Bình ĐịnhVương

1424-

Giải phóng Nghệ An

1425

Giải phóng  Tân Bình, thuận Hóa

1426

Chiến quân ra Bắc theo 5 hướng

11/1426

Chiến thắng Tốt Động- Chúc Động

10/1427

Chiến thắng Chi Lăng- Xương Giang

10/12/1427

Hội thề Đông Quan, khởi nghĩa chống quân Minh kết thúc thắng lợi.

Bài tập 2:  Lập bảng các thành tựu tiêu biểu thời Lê Sơ ( 10’)

Phiếu học tập:

Lĩnh vực

Thành tựu

phản hồi phiếu học tập:

Lĩnh vực

Thành tựu

Chính trị

Xây dựng bộ máy nhà nước TW tập quyền hoàn chỉnh nhất

Luật pháp

Luật Hồng Đức tiến bộ nhất Đông Nam á thời bấy giờ

Kinh tế

– Đặt các chức quan chuyên trông coi nông nghiệp: Khuyến nông sứ, Hà Đê sứ, Đồn điền sứ

– Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp ra đời.

Giáo dục khoa cử

Tổ chức 26 khoa thi, lấy đôc 989 tiến sĩ, 2 trạng nguyên. Thi cử là phương thức để tuyển chọn quan lại.

Sử học

Đại Việt sử ký, Đại Việt sử ký toàn thư

Địa lý

Bản đồ Hồng Đức, Dư địa chí

Toán học

Đại thành toán pháp

Bài 3:     10 phút Lập bảng so sánh tình hình nông nghiệp và đời sống của nông dân Đàng Ngoài và Đàng Trong thế kỉ XVI-XVIII.

Chính sách nông nghiệp

Tình hình ruộng đất

Đời sống nhân dân

Đàng ngoài

– Trì trệ, bị kìm hãm chúa Trịnh không lo khai hoang củng cố đê điều

Đàng trong

– Có những bước phát triển, khia hoang lập làng.

Bài tập 4: HS hoạt động nhóm (10 phút)

GV chia lớp làm hai nhóm lớn, mỗi lĩnh vực HS chọn một sự kiện, hoặc thành tựu để trình bày về giá trị của sự kiện, hoặc thành tựu đó. Nêu được giá trị thực tiễn của sự kiện, thành tựu đó đối với hiện tại.

* Gợi ý:

– HS có thể chọn chiến thắng Chi Lăng Xương Giang, hoặc hội thề Đông Quan

– HS chọn cách xây dựng bộ máy nhà nước, luật pháp, chính sách phát triển nông nghiệp…. liên hệ với những chính sách của Đảng và nhà nước hiện nay với những vấn đề đó.

– Dùng ý nghĩa sự kiện để trình bày giá trị, nêu bật được đó là chiến thắng lớn nhất trong khởi nghĩa, hội thề Đông quan kết thúc chiến tranh….Thấy được tư tưởng yêu chuộng hòa bình của dân tộc ta…

Bài tập về nhà

Nhận xét chung về các cuộc khởi nghĩa của nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII theo các nội dung sau:

– Thời gian, số lượng.

– Phạm vi hoạt động

– Lực lượng tham gia

Quan hệ giữa các cuộc khởi nghĩa

IV, dăn dò:

Tiết sau ôn tập

Leave a Comment