Giáo án bài làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tiếng việt: làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh           i. Mục tiêu             Giúp HS: –           Nhận …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tiếng việt: làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh

          i. Mục tiêu  

          Giúp HS:

–           Nhận biết và viết đúng các nét cơ bản các chữ số và dấu thanh; đọc đúng các âm tương ứng với các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.

–           Phát triển kỹ năng đọc, viết.

–           Phát triển kỹ năng quan sát, nhạn biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh họa( nhận biết các sự vật có hình dạng tương tự các nét viết cơ bản).

–           Thêm yêu thích và hứng thú với việc học viết, thêm tự tin khi giao tiếp.

II. Chuẩn bị:

   –   Nắm vững hệ thống nét viết cơ bản, các chữ số, các dấu thanh và hệ thống chữ cái tiếng Việt. Phân biệt được tên chữ cái và âm để tránh nhầm lẫn sau khi diễn giải.

   –   Tìm những sự vật (gần gũi  với HS trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày ) có hình thức khá giống các nét cơ bản

III. Các hoạt động dạy học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV       HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Tiết 1

Hoạt động 1: Khởi động

–           GV gọi HS sắp xếp các các tranh thể hiện tư thế đọc, viết, nói, nghe theo 2 nhóm: đúng và sai.

Hoạt động 2: Giới thiệu các nét viết cơ bản

–           Gv chi bảng 14 nét cơ bản

Nét sổ thẳng, nét ngang, nét xiên trái,nét móc xuôi, nét móc ngược, nét móc hai đầu, nét cong hở phải, nét cong hở trái, nét cong kín, nét khuyết trên, nét khuyết dưới, nét thắt trên, nét thắt giữa.

–           GV đọc cho HS đọc theo 

–           Gv chỉ vào các nét tương ứng trên bảng không theo thứ tự nhất định cho HS đọc

Hoạt động 3: Nhận diện các nét viết qua hình ảnh sự vật

–           Gv chia nhóm HS thi nhớ tên và nhận diện nhanh các nét viết

GV đưa ra các vật thật hoặc tranh ảnh : Cái thước đặt trên mặt bàn( Nét ngang), cái gậy thay đổi tư thế ( gợi nét sổ hoặc nét xiên phải, nát xiên trái ), cái ô  ( gợi nét mó xuôi, nét móc ngược), cái móc sắt( gợi nét móc hai đầu ), cáo cốc có tai hoặ mặt trăng khi tròn, khi khuyết( gợi nét cong kín, nét cong hở trái, nét cong hở phải), sợi dây vắt chéo ( gợi nét khuyết trên, nét khuyết dưới), dây buộc giày ( gợi nét thắt trên, nét thắt giữa),…

–           Gv cho HS quan sát tranh

–           GV hỏi:

+ Tranh vẽ những sự vật nào?

+ Mỗi sự vật gợi ra nét viết cơ bản nào?

Hoạt động 4:Giới thiệu và nhận diện các chứ số .

–           GV ghi bảng các chữ số từ 0-9 ( Các số 2,3,4,5,7 được viết bằng 2 kiểu). GV giới thiệu tên gọi và phân tích cấu tạo của từng số.

–           GV yêu cầu HS thi nhận diện nhanh các chữ số.

 

–           Gv đưa ra vật thật, hoặc tranh ảnh, mô hình của những sự vật gợi ra những chữ số : bút tẩy ( gợi số 1), con vịt ( gợi số 2),…

Hoạt động 5: Giới thiệu và nhận diện các dấu thanh

–           GV ghi bảng về hệ thống dấu thanh : không, huyền, ngã, hỏi, sắc, nặng.

–           GV gt cấu tạo của từng thanh: thanh huyền có cấu tạo là nét xiên trái; thanh ngã có cấu tạo là nét móc hai đầu..

Tiết 2

Hoạt động 6: Luyện viết các nét ở bảng con

–           Gv đưa ra mẫu các nét cơ bản và mẫu các chữ số.

–           Gv hướng dẫn cách viết:

+ Phân tích các nét mẫu về cấu tạo, độ cao, độ rộng.

+ GV chỉ ra cách viết: điểm đặt bút, hướng đi của bút, điểm dừng bút,…

+ GV lưu ý cách viết đúng mẫu : VD: Khi viết “nét khuyết trên”, cần chú ý: cao 5li; rộng 1,5 li. Đặt bút từ đường kẻ 2, viết nét xiên phải cao 3 li. Đầu khuyết cao 2li rồi rẽ trái 1 li, kéo nét thẳng cao 5 li thì dừng bút ở đường kẻ 1.

+ Gv viết mẫu để HS quan sát và viết theo.

–           Gv cho cả lớp quan sát bảng viết của 2-3 HS

–           GV và HS nhận xét

Hoạt động 6: Củng cố

–           Gv nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS

–           GV nhắc HS ôn lại bài.

–           Khuyến khích HS thực hành tại nhà( viết các nét vào bảng con)

–           HS sắp xếp

–           HS thực hành tư thế đọc, viết

–           Hs quan sát

–           HS đọc đồng thanh theo GV

–           Một số (2-3) HS đọc tên các nét

–           HS đọc tên các nét

–           HS lắng nghe

–           HS thi nhớ tên và nhận diện nhanh các nét viết

–           Hs quan sát tranh và trả lời câu hỏi

–           HS lắng nghe

–           HS thi nhận diện nhanh các chữ số

–           HS nhìn nêu số

–           HS quan sát

–           HS thi nhận diện nhanh các dấu thanh

–           HS nhắc lại tên của từng nét, từng chữ số.

–           HS quan sát và viết theo.

–           HS viết bảng con.

–           HS nhận xét

–           HS lắng nghe

Leave a Comment