Giáo án bài làm quen với các nét cơ bản môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tiết 5+6:   làm quen với các nét cơ bản, Các chữ số và dấu thanh I. Mục tiêu: Giúp HS: 1.Năng lực: – Nhận biết và …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tiết 5+6:   làm quen với các nét cơ bản,

Các chữ số và dấu thanh

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

1.Năng lực:

– Nhận biết và viết đúng các nét cơ bản các chữ số và dấu thanh; đọc đúng các chữ cái và dấu thanh.

– Phát triển kĩ năng đọc, viết.

2.Phẩm chất: Yêu quý lớp học, bạn bè, thầy cô; nghiêm túc học tập; thêm yêu thích và hứng thú việc đọc, viết, thêm tự tin khi giao tiếp.

II. Chuẩn bị

– Nắm vững hệ thống nét cơ bản, các chữ số, các dấu thanh và hệ thống chữ cái tiếng Việt. Phân biệt tên chữ cái và âm để tránh nhầm sau khi diễn giải. Tuy nhiên lớp 1 chưa cần đề cập đến tên chữ cái, chỉ dạy cách đọc chữ hay âm do chữ cái thể hiện để có thể giải thích cho học sinh hiểu.

II. Hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên

Tiết 1

1. Khởi động

– Gv treo tranh thể hiện tư thế đọc, viết, nói, nghe theo 2 nhóm đúng  và sai

– Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi và sắp xếp tranh.

– Gọi đại diện lên bảng

– Nhận xét

– GV yêu cầu dưới lớp thực hành tư thế đọc, viết.

– Gọi 2,3 HS lên bảng thực hành.

– Nhận xét.     Hoạt động của học sinh

– 2 HS quan sát tranh

– HS thảo luận theo cặp đôi và sắp xếp tranh thể hiện tư thế đọc, viết, nói, nghe theo 2 nhóm đúng và sai.

– Đại diện 1 nhóm lên bảng

– HS thực hành tại chỗ

– 2,3HS lên thực hành.

2. Giới thiệu các nét cơ bản

– GV viết lên bảng và giới thiệu nét ngang.

– Gọi HS đọc lại tên nét.

– Các nét còn lại GV hướng dẫn tương tự (nét sổ, nét xiên phải, nét xiên trái, nét móc xuôi, nét móc ngược, nét móc hai đầu, nét cong hở phải, nét cong hở trái, nét cong kín, nét khuyết trên, nét khuyết dưới).

– GV gọi HS đọc lại tên các nét vừa học(Gv chỉ không theo thứ tự)   

– HS quan sát

– 1 HS đọc nối tiếp

– Hs lần lượt đọc tên các nét.

– HS đọc tên các nét.

3. Nhận diện các nét viết qua hình ảnh sự vật

– GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4 thảo luận xem các nét cơ bản giống với những hình ảnh, vật thật nào ở ngoài cuộc sống.(Gv theo dõi, giúp đỡ, gợi ý)

– GV treo tranh và hỏi: Tranh vẽ những vật nào? Mỗi sự vật gợi ra nét viết cơ bản nào ?

4. Giới  thiệu và nhận diện các chữ số

– Gv ghi lên bảng các số từ 0 đến 9 (trong đó số2, 3,4,5,7 được viết bằng 2 kiểu)

– GV giới thiệu tên gọi và phân tích cấu tạo của từng số. VD: số 1 gồm nét xiên phải và nét sổ. Số 3 gồm 2 nét cong hở phải.

– GV tổ chức cho HS thi nhận diện số.

– Nhận xét

5. Giới thiệu và nhận diện dấu thanh.

– GV ghi lên bảng các dấu thanh: Không (ngang), huyền, ngã hỏi sắc, nặng.

– GV giới thiệu tên gọi và phân tích cấu tạo của từng thanh.VD: thanh huyền có cấu tạo là nét xiên phải, thanh ngã có cấu tạo là nét móc hai đầu.

– GV tổ chức cho HS thi nhận diện các dáu thanh.

– Nhận xét     

– Thảo luận theo nhóm 4

VD: Cái thước kẻ giống nét ngang.

        Cán cái  ô giống nét móc xuôi, móc ngược.

– Đại diện các nhóm nêu câu trả lời.

– HS quan sát

– HS quan sát, lắng nghe

– Tham gia thi

– HS quan sát

– HS quan sát, lắng nghe

– Tham gia thi

            Tiết 2

6. Luyện viết các nét ở bảng con

– GV đưa ra mẫu các nét cơ bản và mẫu các chữ số, yêu cầu HS nhắc lại tên của từng nét, từng chữ số.

– GV HD cách viết:

+ Phân tích các nét mẫu về cấu tao, độ rộng, độ cao.

+ Chỉ ra cách viết, điểm đặt bút, hướng đi của bút, điểm dừng bút,…

– GV viết mẫu

– GV hướng dẫn viết trên  không

– GV hướng dẫn viết vào bảng con

– Nhận xét

7. Củng cố

– Gv nhận xét chung tiết học.

– Nhắc nhở HS về nhà viết bài.     

– HS nhắc lại tên của từng nét, từng chữ số.

– Lắng nghe

– HS quan sát

– Tập đưa tay viết trên không

– Viết bảng con

Leave a Comment