Giáo án bài làm quen với các nét viết cơ bản môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tiết 7+8:          làm quen với các nét viết cơ bản, Các chữ số và dấu thanh   (tiếp theo) I. Mục tiêu Giúp HS: 1.Năng lực: – …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tiết 7+8:          làm quen với các nét viết cơ bản,

Các chữ số và dấu thanh   (tiếp theo)

I. Mục tiêu

Giúp HS:

1.Năng lực:

– Nhận biết và viết đúng các nét viết cơ bản các chữ số và dấu thanh; đọc đúng các âm tương ứng với các nét cơ bản.

– Phát triển kĩ năng đọc, viết.

– Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh họa (nhận biết các sự vật có hình dạng tương tự các nét viết cơ bản).

2.Phẩm chất: Yêu thích và hứng thú việc đọc, viết, thêm tự tin khi giao tiếp.

II. Chuẩn bị

– GV: Những sự vật có hình thức khá giống với các nét cơ bản.

– HS: SGK

III. Hoạt động dạy học

Tiết 3

Hoạt động của giáo viên

Tiết 3

1. Khởi động

+ Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi.

– HD cách chơi

– Tìm những sự vật trong cuộc sống có hình dạng có nét viết cơ bản?

– GV nhận xét.

2. Luyện viết các nét vào vở.

– GV viết 7 nét lên bảng: nét ngang, nét sổ, nét xiên phải, nét xiên trái, nét móc xuôi, nét móc ngược, nét móc hai đầu.

– Cho học sinh đọc lại các nét đó.

– GV nhận xét về số lượng và kiểu nét

– GV viết mẫu từng nét và nêu quy trình viết

– HD học sinh viết vào vở.

– Quan sát giúp đỡ những em viết chưa được đúng mẫu.

3. Vận dụng.

Trò chơi:

– GV nêu cách chơi và luật chơi

– GV chia lớp thành 4 nhóm có nhiệm vụ viết đúng các nét mà mình đã nhặt ra từ chiếc hộp do giáo viên chuẩn bị trư¬ớc. Ai nhặt đư¬¬ợc nét nào viết nét ấy. Nhóm nào có nhiều chữ viết đúng và đẹp nhóm đó thắng.

– Nhận xét các nhóm.           Hoạt động của học sinh

– HS chơi

– HS nói trong nhóm : Cái thước kẻ đặt trên mặt bàn giống nét ngang, khi thay đổi tư thế để thẳng xuống là nét sổ, nét xiên phải, nét xiên trái. Cái liềm gợi nét móc xuôi, nét móc ngược.

– Quan sát.

– Đọc CN- N- ĐT

– Quan sát

– HS viết vào vở.

– Lắng nghe

– Các nhóm chơi trò chơi.

– Nhận xét các nhóm chơi

Tiết 4

* Khởi động

+ Hoạt động nhóm?

– Tìm những sự vật trong cuộc sống có hình dạng có nét viết cơ bản?

– GV nhận xét.

4. Luyện viết các nét vào vở

– GV viết 5 nét lên bảng: nét cong hở phải, nét hở trái, nét cong kín, nét khuyết trên, nét khuyết dưới.

– Cho học sinh đọc lại các nét đó.

– GV nhận xét về số lượng và kiểu nét

– GV viết mẫu từng nét và nêu quy trình viết

– HD học sinh viết vào vở.

– Quan sát giúp đỡ những em viết chưa được đúng mẫu.

5. Củng cố

– Cho học sinh đọc lại toàn bộ các nét

– HD HS viết vào vở ô li các nét đã học.

– Nhận xét tiết học  

– HS hoạt động nhóm 4

– HS nói trong nhóm : Mặt trăng khi tròn khi khuyết gợi nét cong kín, nét cong hở phải, nét cong hở trái. Sợi dây vắt chéo gợi nét khuyết trên, nét khuyết dưới. Dây buộc giày gợi nét thắt trên nét thắt giữa.

– Nhận xét.

– Quan sát.

– Đọc CN- N- ĐT

– Quan sát

– HS viết vào vở.

–  Đọc CN- N- ĐT.

– Lắng nghe

Leave a Comment