Giáo án bài làm quen với tranh in mỹ thuật trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Làm quen với tranh in Hoạt động chủ yếu của GV           Hoạt động chủ yếu của HS Hoạt động 1. Ổn định lớp, giới thiệu nội …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Làm quen với tranh in

Hoạt động chủ yếu của GV           Hoạt động chủ yếu của HS

Hoạt động 1. Ổn định lớp, giới thiệu nội dung tiết học (2 phút)

– Gợi mở HS nhắc lại nội dung đã học ở tiết 1

– Giới thiệu nội dung tiết học.

– Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.         – Nhắc nội dung tiết 1

– Ngồi theo nhóm: 5-6

 HS

Hoạt động 2. Tổ chức HS quan sát, nhận biết (khoảng 5’) 

– Hướng dẫn Hs quan sát, tìm hiểu cách in và hình ảnh trên sản phẩm giới thiệu trong SGK, tr.36. Yêu cầu HS thảo luận và chỉ ra:

+ Hình ảnh trên sản phẩm được in từ khuôn in là vật liệu gì?

+ Sử dụng chất liệu màu gì để in?

– Nhận xét câu trả lời, bổ sung của HS, giới thiệu rõ hơn cách tạo sản phẩm: Sử dụng lá cây, củ cà rốt làm khuôn in; kết hợp in bằng màu goat và màu sáp để tạo sản phẩm. Liên hệ cách sản phẩm theo cách mỗi thành viên sử dụng một khuôn in và cùng in để tạo sản phẩm nhóm.

– Giới thiệu thêm một số sản phẩm trong vở THMH, gợi mở HS nhạn ra có thể in từ các khuôn in khác nhau và cùng một chất liệu màu/cách in hoặc kết họp nhiều cách in để tạo sản phẩm nhóm.

– Kích thích các nhóm HS sẵn sàng thực hành.      – Quan sát.

– Thảo luận nhóm: 5-6 HS.

Hoạt động 3. Tổ chức HS thực hành, sáng tạo sản phẩm nhóm và tập trao đổi, chia sẻ (khoảng 18’)

 – Giao nhiệm vụ cho các nhóm HS: Sử dụng vật liệu sẵn có (lá cây, củ, quả…) để làm khuôn in và in để tạo sản phẩm bằng loại màu yêu thích.

– Gợi mở HS cách thực hiện:

+ Thảo luận, chọn vật liệu làm khuôn in: Có thể chọn một loại vật liệu hoặc nhiều loại. Lá cây có thể chọn các lá có hình dạng giống nhau hoặc khác nhau.  

+ Thảo luận, chọn chất liệu màu để in: có thể in bằng một chất liệu màu hoặc kết hợp in hai chất liệu màu khác nhau.

+ Có thể chọn giấy có nền màu trắng hoặc giấy bìa đã có sẵn màu.

+ Sau khi in xong, có thể vẽ thêm hình ảnh yêu thích vào phần giấy trống ở bức tranh.

Lưu ý HS: Nếu in bằng màu sáp và màu goat có thể thực hiện theo thứ tự (kết hợp thị phạm minh họa đại diện): In bằng hình thức chà xát lá cây bằng màu sáp, in bằng màu goat vào phần giấy còn trống hoặc chồng lên một phần hình của lá cây đã in chà xát. 

– Yêu cầu các nhóm thảo luận nhanh và chia sẻ ý tưởng thực hành.   

– Quan sát các nhóm HS thực hành, thảo luận và gợi mở; có thể hỗ trợ, hướng dẫn tại mỗi nhóm               

– Lắng nghe nhiệm vụ, cách thực hiện

– Trao đổi thống nhất chọn vật liệu, cách in.

– Quan sát các bạn trong nhóm thực hành.

– Có thể nêu ý kiến

– Thảo luận, chia sẻ ý tưởng thực hành của nhóm

Hoạt động 4: Tổ chức HS trưng bày sản phẩm và chia sẻ, cảm nhận (khoảng 6’)

– Yêu cầu HS thu dọn đồ dùng, vệ sinh tay cá nhân và bàn, ghế

– Hướng dẫn Hs trưng quan sát, nhận xét, chia sẻ cảm nhận:

+ Tên sản phẩm của nhóm

+ Sản phẩm của nhóm đã tạo nên bằng cách nào?

+ Em nhận ra các nhóm bạn đã in bằng cách nào để tạo sản phẩm?

+ Thích sản phẩm của nhóm nào nhất, vì sao?…

– Nhận xét kết quả thực hành, thảo luận; khích lệ HS có thể tạo thêm  sản phẩm cho mình minh bằng các hình thức in khác nhau.    – Thu dọn sau thực hành

– Trưng bày, quan sát, chia sẻ cảm nhận. 

Hoạt động 5: Tổng kết bài học, gợi mở vận dụng và hướng dẫn HS chuẩn bị bài 8 (4’)

– Tóm tắt nội dung chính của bài học. Nhận xét kết quả học tập

– Nhắc HS cách lưu giữ sản phẩm

– Hướng dẫn HS quan sát hình ảnh mục Vận dụng và gợi mở HS nhận ra: Có thể tạo sản phẩm tranh in từ màu goat và khuôn in là lá cây hoặc cuống rau cải, có thể in chà sát trên đồ vật là mây tre…

– Gợi mở HS có thể sử dụng sản phẩm in để trang trí trên tường (nhà, lớp học…).

– Hướng dẫn HS chuẩn bị bài 8: Đọc và chuẩn bị theo yêu cầu ở mục Chuẩn bị của bài học.              – Lắng nghe

– Quan sát, tìm hiểu thêm cách tạo sản phẩm

Leave a Comment