Giáo án bài Lịch sử địa phương thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 15 Lịch sử địa phương BÀI 5 NGHỆ AN NỬA SAU THẾ KỶ XIX VÀ ĐẦU THẾ KỶ XX I.Mục tiêu: 1. Kiến thức:HS hiểu và …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

15 Lịch sử địa phương

BÀI 5 NGHỆ AN NỬA SAU THẾ KỶ XIX VÀ ĐẦU THẾ KỶ XX

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:HS hiểu và nắm được:

– Phong trào đấu tranh ở Nghệ An cuối thế kỷ XI X.

– Những biến đổi kinh tế ,chính trị,xã hội của Nghệ An đầu thế kỷ XX.

2. Tư tưởng:

      Bồi dưỡng hs lòng yêu quê hương đất nước và tự hào về truyền thống đấu tranh của quê hương mình.

3.Kỹ năng: Rèn hs kỷ năng sưu tầm kiến thức lịch sử.

II. Phương tiện dạy học:

         Tư liệu lịch sử Nghệ An.

III.Tiến trình lên lớp:

  Hoạt động cảu giáo viên và học sinh

 Nội dung ghi bảng.

?Nhân dân nghệ An chống thực dân pháp xâm lược như thế nào?

HS:

? Sự kiện nào chứng tỏ điều đó?

HS: Ở sách giáo khoa.

?Khi triều đình thủ hòa với Pháp thái độ của nhân dân như thế nào?

HS:

GV mở rộng giới thiệu cuộc khởi nghĩa của Trần Tấn và Đặng Như Mai.

?Trong phong trào Cần Vương nhân đân tham gia ntn?

HS:

GV cho hs đọc phần chữ nhỏ.

?Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh của Nghệ An cuối XI X?

hs: Sôi nổi và nhiệt tình

Leave a Comment