Giáo án bài liên xô và các nước đông âu theo 5 bước phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 1 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX   Mục …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 1

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX

 

 1. Mục tiêu
  1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh
   • Biết được tình hình Liên Xô và kết quả công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến

tranh.

 • Hiểu được những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở LX từ

năm 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX.

 • Nhận xét về thành tựu KH – KT của LX.

2.Kỹ năng

 • Biết khai thác tư liệu lịch sử, tranh ảnh để hiểu thêm những vấn đề kinh tế xã hội của Liên Xô.
 • Biết so sánh sức mạnh của Liên Xô với các nước tư bản những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai.

3.Thái độ

 • Tự hào về những thành tựu xây dựng CNXH ở Liên Xô, thấy được tính ưu việt của CNXH và vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng Cộng sản và nhà nước Xô Viết.
 • Biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô với sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

4.Định hướng phát triển năng lực

 • Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

-Năng lực chuyên biệt

+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

+ Rút ra bài học kinh nghiệm qua công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh và những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở LX từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX. Nhận xét về thành tựu KH – KT của LX.

 1. Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, nhóm, phân tích, tổng hợp …

III.Phương tiện

 • Ti vi.
 • Máy vi tính.

IV.Chuẩn bị

 1. Chuẩn bị của giáo viên
  • Giáo án word và Powerpoint.
  • Tư liệu, tranh ảnh về Liên Xô sau CTTG thứ hai.

2.Chuẩn bị của học sinh

 • Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
 • Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về Liên Xô sau CTTG thứ hai.

V.Tiến trình dạy học

 1. Ổn định lớp
 2. Kiểm tra bài cũ (linh động)

3.Bài mới

 

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2)

Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

 • Tổ chức hoạt động: GV trực quan về số liệu của LX về những tổn thất sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Qua số liệu thống kê đó, em có suy nghĩ gì?
 • Dự kiến sản phẩm: Đó là những tổn thất hết sức nặng nề của LX sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

Trên cơ sở ý kiến GV dẫn dắt vào bài hoặc GV nhận xét và vào bài mới: Sau chiến tranh thế giới thứ hai Liên Xô bị thiệt hại to lớn vế người và của, để khôi phục và phát triển kinh tế đưa đất nước tiến lên phát triển khẳng định vị thế của mình đối với các nước tư bản, đồng thời để có điều kiện giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới Liên Xô phải tiến hạnh công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựng CNXH. Để tìm hiểu hoàn cảnh, nội dung và kết quả công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựng CNXH diễn ra như thế

nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu:    – Biết được tình hình Liên Xô và kết quả công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh.

– Hiểu được những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở LX từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX.

Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung cần đạt

 Mục tiêu: Hs nắm được hoàn cảnh, những khó khăn thuận lợi và kết quả đật được sau công cuộc khôi phục kinh tế( 45- 50)

G: Dùng bản đồ thế giới,giới thiệu vị trí của Liên Xô

? Bằng kiến thức cũ, em hãy cho biết trong chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô có vai trò như thế nào?

G: Dùng máy chiếu, chiếu một số con số về kinh tế   và

những  tổn  thất  của  Liên Xô

 

 

HĐ1: cả lớp

 

 

H: Là lực lượng đi đầu có vai trò quan trọng giành chiến thắng trong phong trào chống phát xít.

 

 

 

Một hs đọc to- cả lớp

 1. Liên Xô
  1. Công cuộc khôi phục

 kinh tế sau chiến tranh- 1945-1950).

a.Những thiệt hại của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai.

+Hơn 27 triệu người chết

+1710 thành phố bị phá huỷ

+ Hơn 70000 làng mạc bị phá hủy.

b.Thành tựu trong khôi phục kinh tế:

 

sau chiến tranh.

? Đọc số liệu và nhận xét về nến kinh tế Liên Xô trước chiến tranh thế giới hai và hậu qủa của chiến tranh ảnh hưởng đến Liên Xô?

 

 

 

? Ngoài khó khăn về kinh tế,Liên Xô còn gặp phải những khó khăn nào về chính trị?

 

 

? Theo em, tại sao Liên Xô lại gặp nhiều khó khăn như thế?

 

? Ngoài những khó khăn kể trên

Liên Xô còn có những thuận lợi gì?

? Tóm lại nhân dân liên Xô khôi phục kinh tế trong hoàn cảnh như thế nào?

G: cho Hs làm việc với SGK ? Kể tên những kết quả mà nhân dân Liên Xô đã đạt được trong kế hoạch 5 năm lần thứ 4G: Chốt ý đúng – cho Hs nhận xét.

? Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa như thế nào?

G: Mở rộng:ngay sau khi liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử đã tuyên bố: sử dụng nguyên tử vào mục đích hoà bình.

? Nhận xét về những kết quả mà nhân dân Liên Xô đã đạt được? ?Nhận xét về tốc độ

tăng trưởng kinh tế? nguyên nhân của sự phát triển đó?

quan sát.

 

 

-Nền kinh tế phát triển cao và đạt được nhiều thành tựu.

– Hậu quả rất nặng nề-> nền kinh tế chậm lại tới 10 năm.

H: Lực lượng đế quốcvà thù địch ra sức chống phá Liên Xô

H: Là nước đầu tiên trên thế giới làm cuộc cách mạng XHCN thành công. H: Khí thế chiến thắng, nhân dân phấn khởi thi đua lao động.

H: Hs khái quát lại những khó khăn và thuận lợi.

 

HĐ2: Cá nhân( làm việc với SGK đọc thầm SGk- trả lời.

 

 

H:- Phá vỡ thế độc quyền về bom nguyên tử của Mĩ.

 • Nhân dân Liên Xô đủ sức bảo vệ nền độc lập của mình.
 • Chứng tỏ sự phát triển vượt bậc về KHKT của Liên Xô

H: Thu được nhiều kết quả to lớn về kinh tế.

-> Tốc độ nhanh chóng; Do sự thống nhất vè tư tưởng, chính trị của xã hội Liên Xô, tinh thần tự lập tự cường, chịu đựng gian khổ, quên mình của

nhân dân Liên Xô

– Kinh tế:

+ Liên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm -1946-1950) hoàn thành trước 9 tháng.

+Năm 1950 công nghiệp tăng 73%.

+ Sx nông nghiệp vượt trước chiến tranh.

+ Năm 1949 Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

 

 

G: Giải thích khái niệm “ cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH”

? Theo em tại sao lại tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho CNXH?

 

 

 

? Phương hướng và nội dung của các kế hoạch 5 năm?

? Công nghiệp nặng là sản xuất ra những gì? Tại sao lại ưu tiên phát triển công nghiệp nặng?

 

 

? Đọc mục chữ in nhỏ? Qua đó em có nhận xét gì?

G: Cung cấp thêm một số tư liệu và giới thiệu H1

? Nêu những thành tựu về khoa học kĩ thuật?

? Em hãy kể tên thêm những chuyến bay dài ngày của một số nhà du hành vũ trụ Liên Xô.

G: Tên ông đặt tên cho một hòn đảo ở Vịnh HạLong

? Nhận xét về những thành tựu của Liên Xô? ý nghĩa?

? Chính sách đối ngoại của Liên Xô

G: Liên hệ sự giúp đỡ của Liên Xô với Việt Nam

HĐ1: Cả lớp

 

H: Liên Xô đã thực hiện được 4 kế hoạch 5 năm nhưng   do   chiến             tranh Liên Xô phải tạm dừng lại-> chiến tranh hết Liên Xô lại tiếp tục xây dựng H: dựa vào SGK trả lời

 

H: Liên Xô muốn tự xây dựng thành công nền kinh tế CNXH cung cấp tất cả mấy móc cho các ngành sản xuất.

H: đọc to- tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, vượt kế hoạch

 

H: Dựa vào sgk trình bày

 

H: 1961: Ti tốp thực hiện chuyến bay dài ngày lên vũ trụ lần thứ hai trên thế giới.

 

H: Thành tựu rực rỡ, có ý nghĩa to lớn

H:   Dựa   vào   sgk   trình bày.

 1. Tiếp tục công cuộc xây

 dựng   cơ   sở   vật chất-kĩ

 thuật  của  chủ  nghĩa   xã

 hội -từ năm 1950….TK XX ).

a.Kinh tế:

-Thực hiện thành công các kế hoạch dài hạn với phương hướng chính của kế hoạch là:

+Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

+Thâm canh trong nông nghiệp.

+Đẩy mạnh tiến bộ KHKT

+Tăng cường sức mạnh quốc phòng.

-Kết quả: CN tăng bình quân hằng năm 9,6%. là cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới sau Mĩ, b.KHKT:

-Năm 1957 phóng thành

công vệ tinh nhân tạo.

-Năm 1961 phóng tàu “Phương Đông” đưa con người bay vòng quanh Trái Đất.

c. Đối ngoại:

LX chủ chương duy trì hoà bình thế giới, quan hệ hữu nghị với các nước với tất cả các nước và ủng hộ phong trào đấu tranh của

các dân tộc.

HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập (10')

– Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh và hiểu được những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở LX từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX, nhận xét về thành tựu KH – KT của LX. Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

 

 

GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời trên bảng con (trắc nghiệm).

+ Phần trắc nghiệm khách quan

Câu 1. Chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới hai chú trọng vào (B)

A. công nghiệp nhẹ.                                              B. công nghiệp truyền thống.

C. công – nông – thương nghiệp.                          D. công nghiệp nặng. Câu 2. Nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin là ai? (B)

A. Người đầu tiên bay lên Sao Hỏa.   B. Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo.

C. Người đầu tiên bay vào vũ trụ.  D. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.

Câu 3. Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 thế kỉ XX là gì? (B)

 1. Muốn làm bạn với tất cả các nước.
 2. Chỉ quan hệ với các nước lớn.
 3. Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.
 4. Chỉ làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 4. Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh? (VD)

 1. Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử.
 2. Năm 1957, là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất.
 3. Năm 1961, là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.
 4. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ). Câu 5. Liên Xô quyết định sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích gì? (H)

A. Mở rộng lãnh thổ.                                            B. Duy trì nền hòa bình thế giới.

C. ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.             D. Khống chế các nước khác.

Câu 6. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đạt được thành tựu cơ bản gì? (VDC)

 1. Tạo thế cân bằng về sức mạnh kinh tế và quân sự.
 2. Tạo thế cân bằng về sức mạnh quân sự và hạt nhân.
 3. Thế cân bằng về sức mạnh quốc phòng và kinh tế.
 4. Thế cân bằng về sức mạnh hạt nhân và kinh tế.

Câu 7. Sắp xếp các sự kiện ở cột B cho phù hợp với cột A theo yêu cầu sau đây: (VD)

 

 

A

B

 

 

 1. Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai.
 2. Thành tựu Liên Xô đạt được trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

a. Hơn 27 triệu người chết

 

b. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.

 

c. Đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp.

 

d. Bị các nước đe quốc yêu cầu chia lại lãnh thổ.

 

e. Đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái

đất.

g. Giàu có nhờ thu lợi nhuận sau chiến tranh.

 

A. 1a; 2b, e.                                               B. 1g; 2c,d.

C. 1c; 2c,e.                                                  D. 1a; 2b,c.

 

 

 

Câu 8. Năm 1961 là năm diễn ra sự kiện gì trong việc thực hiện chinh phục vũ trụ?

 1. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ.
 2. Phóng thành công con tàu “Phương Đông” bay vòng quanh Trái Đất.
 3. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.
 4. Chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền hạt nhân của Mĩ..

Câu 9. Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa như thế nào?

 1. Liên Xô trở thành nước duy nhất trên thế giới có vũ khí nguyên tử.
 2. Phá thế độc quyền của Mĩ về vũ khí nguyên tử.
 3. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc quân sự duy nhất trên thế giới
 4. Liên Xô sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân quy mô lớn trên toàn thế giới.

+ Phần tự luận

Câu 1: Công cuộc khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở LX đã diễn ra và đạt được kết quả như thế nào?

– Dự kiến sản phẩm:

+ Phần trắc nghiệm

 

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ĐA

D

C

C

D

B

B

A

B

B

 

+ Phần tự luận:

 

HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

– Mục tiêu: Rút ra bài học kinh nghiệm qua công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh và những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở LX từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX. Nhận xét về thành tựu KH – KT của LX.

Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

 • Phương thức tiến hành: Các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới.

? Em có nhận xét gì về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Liên Xô trong thời kì khôi phục kinh tế, nguyên nhân sự phát triển đó ?

 • Thời gian: 4 phút.
 • Dự kiến sản phẩm

Tốc độ khôi phục kinh tế tăng nhanh chóng. Có được kết quả này là do sự thống nhất về tư tưởng, chính trị của xã hội Liên Xô, tinh thần tự lập tự cường, tinh thần chịu đựng gian khổ, lao động cần cù, quên mình của nhân dân Liên Xô.

HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

 

 

+ Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về Liên Xô sau CTTG thứ hai.

+ Nêu một số ví dụ về sự giúp đỡ của Liên Xô đối với các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.

+ Chuẩn bị bài mới

 • Học bài cũ, đọc và soạn phần II. Đông Âu.
 • Nắm được những nét chính về việc thành lập nhà nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu và công cuộc xây dựng CNXH ở các nước Đông Âu (từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX).
 • Nắm được những nét cơ bản về hệ thống các nước XHCN, thông qua đó hiểu được những mối quan hệ ảnh hưởng và đóng góp của hệ thống XHCN đối với phong trào cách mạng thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng.

1                                                              Bài 1

    LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX

 

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh

          – Biết được tình hình Liên Xô và kết quả công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh.

– Hiểu được những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở LX từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX.

– Nhận xét về thành tựu KH – KT của LX.

2. Kỹ năng

– Biết khai thác tư liệu lịch sử, tranh ảnh để hiểu thêm những vấn đề kinh tế xã hội của Liên Xô.

– Biết so sánh sức mạnh của Liên Xô với các nước tư bản những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai.

3. Thái độ

– Tự hào về những thành tựu xây dựng CNXH ở Liên Xô, thấy được tính ưu việt của CNXH và vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng Cộng sản và nhà nước Xô Viết.

– Biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô với sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

4. Định hướng phát triển năng lực

          – Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

          – Năng lực chuyên biệt

+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

+ Rút ra bài học kinh nghiệm qua công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh và những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở LX từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX. Nhận xét về thành tựu KH – KT của LX.

II. Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, nhóm, phân tích, tổng hợp …

III. Phương tiện

– Ti vi.

          –  Máy vi tính.

IV. Chuẩn bị      

1. Chuẩn bị của giáo viên

– Giáo án word và Powerpoint.

– Tư liệu, tranh ảnh về Liên Xô sau CTTG thứ hai.

2. Chuẩn bị của học sinh

– Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

– Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về Liên Xô sau CTTG thứ hai.

V. Tiến trình dạy học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ (linh động)

3. Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

          – Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học cần đạt được đó là tình hình Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn.

– Thời gian: 3 phút.

          – Tổ chức hoạt động: GV trực quan về số liệu của LX về những tổn thất sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Qua số liệu thống kê đó, em có suy nghĩ gì?

          – Dự kiến sản phẩm: Đó là những tổn thất hết sức nặng nề của LX sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

         Trên cơ sở ý kiến GV dẫn dắt vào bài hoặc GV nhận xét và vào bài mới: Sau chiến tranh thế giới thứ hai Liên Xô bị thiệt hại to lớn vế người và của, để khôi phục và phát triển kinh tế đưa đất nước tiến lên phát triển khẳng định vị thế của mình đối với các nước tư bản, đồng thời để có điều kiện giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới Liên Xô phải tiến hạnh công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựng CNXH. Để tìm hiểu hoàn cảnh, nội dung và kết quả công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựng CNXH diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.

3.2. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Hoạt động 1: 1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 – 1950)

          – Mục tiêu: Biết được tình hình Liên Xô và kết quả công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh.

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích, nhóm.

– Phương tiện

+ Ti vi.

+ Máy vi tính.

          – Thời gian: 15 phút

          – Tổ chức hoạt động

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Chia thành 6 nhóm. Các nhóm đọc mục 1 SGK (4 phút), thảo luận  và trả lời câu hỏi:

? Công cuộc khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở LX đã diễn ra và đạt được kết quả ntn?

? Em có nhận xét gì về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Liên Xô trong thời kì khôi phục kinh tế, nguyên nhân sự phát triển đó? 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

? Bối cảnh Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh TG thứ hai?

– Liên Xô bị chiến tranh tàn phá  nặng nề.

 ? Nêu những số liệu về sự thiệt hại của LX trong CT2?

? Em có nhận xét gì về sự thiệt hại của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai?

– Thiệt hại quá nặng nề..

GV nhận xét, bổ sung và nhấn mạnh. Có thể so sánh với số liệu các nước tham chiến.  

? Nhiệm vụ to lớn của nhân dân Liên Xô là gì?

– khôi phục kinh tế,thực hiện các kế hoạch năm năm…

? Cho biết kết quả của kế hoạch 5 năm L1? 

– CN tăng 73%, 1 số ngành NN vượt mức trước ctr,đời sống nhân dân được cải thiện.

– 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử 

? Những thành tựu về ktế và KHKT của LX?

– 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử 

? Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa như thế nào ?

– Phá vỡ thế độc quyền về bom nguyên tử của Mĩ.

– Chứng tỏ bước tiến vượt bậc về KH-KT và trình độ công nghiệp của Liên Xô trong thời gian này. 

GV nhấn mạnh sự quyết tâm của nhân dân Liên Xô đã hoàn thành kế hoạch 5 năm trước thời hạn 9 tháng.

? Em có nhận xét gì về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Liên Xô trong thời kì khôi phục kinh tế, nguyên nhân sự phát triển đó ?  

– Tốc độ khôi phục kinh tế tăng nhanh chóng. Có được kết quả này là do sự thống nhất về tư tưởng, chính trị của xã hội Liên Xô, tinh thần tự lập tự cường, tinh thần chịu đựng gian khổ, lao động cần cù, quên mình của nhân dân Liên Xô. 

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Đại diện các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

 

– Đất nước Xô viết bị chiến tranh tàn phá hết sức nặng nề: hơn 27 triệu người chết, 1 710 thành phố, hơn 70 000 làng mạc bị phá huỷ,…

– Nhân dân Liên Xô thực hiện và hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950)  trước thời hạn.

– Công nghiệp tăng 73%, một số ngành nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

 

 

 

 

2. Hoạt động 2. 2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX)

– Mục tiêu: HS hiểu được những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở LX từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX. Nhận xét về thành tựu KH – KT của LX.

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích, nhóm.

– Phương tiện

+ Ti vi.

+ Máy vi tính.

          – Thời gian: 17 phút.

          – Tổ chức hoạt động

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Chia thành 6 nhóm. Các nhóm đọc mục 1 SGK (4 phút), thảo luận  và trả lời câu hỏi:

? LX thực hiện các kế hoạch dài hạn với cac phương hướng chính nào?

? Thành tựu mà LX đạt được trong giai đoạn này?

? Em nhận xét về thành tựu KH – KT của LX?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

? Liên Xô xây dựng CSVC – KT của CNXH trong hoàn cảnh nào?

– Sau khi hoàn thành việc khôi phục kinh tế.

? Nó ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô?

Ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng CSVC – KT, làm giảm tốc độ của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô.

GV nhận xét: – Các nước tư bản phương tây luôn có âm mưu và hành động bao vây, chống phá Liên Xô cả kinh tế, chính trị và quân sự.

– Liên Xô phải chi phí lớn cho quốc phòng, an ninh để bảo vệ thành quả của công cuộc xây dựng CNXH. (Ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng CSVC – KT, làm giảm tốc độ của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô.)

? LX thực hiện những kế hoạch gì?

? Phương hướng chính là gì?

– LX tiếp tục thực hiện các kế hoạch dài hạn với các phương hướng chính là: tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường súc mạnh quốc phòng…

? Kết quả đạt được?

? Về kinh tế?

? Về khoa học kĩ thuật?

– Về khoa học kĩ thuật: Là nước mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của con người – 1957, phóng thành công vệ tinh nhân tạo, 1961 phóng tàu Phương Đông đưa con người lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

GV giới thiệu một số tranh ảnh về thành tựu của Liên Xô, giới thiệu hình 1 SGK (vệ tinh nhân tạo đầu tiên nặng 83,6kg của loài người do Liên Xô phóng lên vũ trụ năm 1957)

? Chính sách đối ngoại của LX?

– Chủ trương duy trì hòa bình thế giới, quan hệ hữu nghị với các nước, ủng hộ cuộc đấu tranh của các dân tộc.

GV yêu cầu học sinh lấy một số ví dụ về sự giúp đỡ của Liên Xô đối với các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam?

? Ý nghĩa những thành tựu mà Liên Xô đạt được?

– Uy tín chính trị và địa vị quốc tế của Liên Xô được đề cao, Liên Xô trở thành chỗ dựa cho hòa bình thế giới.

* Về đối ngoại, GV minh họa thêm:

– Năm 1960, theo sáng kiến của LX Liên hợp quốc thông qua Tuyên ngôn về việc thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa thực dân và trao trả độc lập cho các thuộc địa.

– Năm 1961, LX đề nghị Liên hợp quốc thông qua Tuyên ngôn về cấm sử dụng vũ khí hạt nhân.

– Năm 1963, theo đè nghị của LX Liên hợp quốc đã thông qua Tuyên ngôn thủ tiêu các hình thức của chế độ phân biệt chủng tộc.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Đại diện các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

– Liên Xô tiếp tục thực hiện các kế hoạch dài hạn với các phương hướng chính là: phát triển kinh tế với ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật, tăng cường sức mạnh quốc phòng.

– Kết quả: Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu to lớn: Sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm tăng 9,6%, là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mĩ; là nước mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của con người  năm 1957, phóng thành công vệ tinh nhân tạo, năm 1961 phóng tàu "Phương Đông" đưa con người (I. Gagarin) lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

– Về đối ngoại: Liên Xô chủ trương duy trì hoà bình thế giới, quan hệ hữu nghị với các nước và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc.

3.3. Hoạt động luyện tập

          – Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh và hiểu được những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở LX từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX, nhận xét về thành tựu KH – KT của LX.

          – Thời gian: 6 phút

          – Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời trên bảng con (trắc nghiệm).

          + Phần trắc nghiệm khách quan

Câu 1. Chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới hai chú trọng vào (B)

A. công nghiệp nhẹ.                                              B. công nghiệp truyền thống.

C. công – nông – thương nghiệp.                          D. công nghiệp nặng.

Câu 2. Nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin là ai? (B)

A. Người đầu tiên bay lên Sao Hỏa.   B. Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo.

C. Người đầu tiên bay vào vũ trụ.  D. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.

Câu 3. Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 thế kỉ XX là gì? (B)

A. Muốn làm bạn với tất cả các nước.

B. Chỉ quan hệ với các nước lớn.

C. Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.

D. Chỉ làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 4. Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh? (VD)

A. Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Năm 1957, là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất.

C. Năm 1961, là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.

D. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ).

Câu 5. Liên Xô quyết định sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích gì? (H)

A. Mở rộng lãnh thổ.                                            B. Duy trì nền hòa bình thế giới.

C. ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.             D. Khống chế các nước khác.

Câu 6. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đạt được thành tựu cơ bản gì? (VDC)

A. Tạo thế

Leave a Comment