Giáo án bài lời chào của bé môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài lời chào của bé môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

§17 : lời chào của bé

I. Mục tiêu:

1. Nghe đọc thơ, kết hợp nhìn tranh nói về một số đồ dùng gần gũi.

2. HS có kĩ năng nghe và hiểu được nhiệm vụ cần làm: nói số trong tranh. Trả lời được 1 -2 câu hỏi về nội dung bài thơ.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên. Có hứng thú khi học thơ.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1:

Khởi động

Hoạt động 2

Khám phá

Hoạt động 3

Luyện nghe

* Hát bài: Chim vành khuyên

- GV cho HS hát bài: Chim vành khuyên.

+ Bài hát nói về điều gì?

- GV giới thiệu tên bài.

* Ôn luyện nói từ.

- GV hỏi: Các em thấy gì trong tranh?

- HD HS quan sát tranh và nói các từ: Quạt điện, đồng hồ, chong chóng.

- YC HS thực hành theo cặp

- Nhận xét – sửa lỗi

* Ôn luyện nói câu:

- GV Hd hs thực hiện theo tranh:

+ Đây là cái quạt điện.

+  Đây là cái đồng hồ.

+ YC HS kể cho nhau nghe về các đồ dùng em biết.

- Nhận xét – Tuyên dương

* Thực hành:

- GV Hd hs thực hiện theo các lệnh

+ Tôi đang nghe nhạc. Tôi là số mấy?

+ Anh trai học bài, em gái chơi đồ chơi. Đó là bức tranh số mấy?...

+ Tôi đang chơi với mèo. Tôi là số mấy?

+ Chúng tôi đang đánh rang, rửa mặt, giặt đồ, rửa chân. Chúng tôi là số mấy?

- Nhận xét – Tuyên dương 

- Thực hiện.

+ Nói về chim vành khuyên.

- Nhắc lại: cá nhân – đồng thanh

- Quạt điện, đồng hồ.

- Nói theo GV

- Thực hiện theo cặp.

- Nói với nhau

- Thực hiện theo cặp

- Nói theo mẫu câu.

+ Tôi là số 1.

+ Đó là bức tranh số 3.

+ Tôi là số 4.

+ Chúng tôi là số 2.

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

I. Mục tiêu:

1. Nhận biết chữ: ơ

2.Viết được chữ thường, cỡ vừa, đúng cỡ chữ và đều nét.

II. Hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu hs nhắc lại chữ ơ

- Nhận xét – đánh giá – tuyên dương  

2. Giới thiệu bài mới

* HD viết chữ c.

- Treo bảng phụ viết sẵn chữ ơ

- Cho HS quan sát chữ ơ

- Hướng dẫn cách nối nét của con chữ

- Yêu cầu HS nhận xét cấu tạo các nét chữ, độ cao chữ

- HDHS viết bảng con

ơ

- Cho HS viết bảng con

- Uốn nắn sửa sai cho HS

- Yêu cầu học sinh nhận xét

* HD HS viết bài vào vở

- Nhắc lại các quy trình của các con chữ, cách nối nét chữ ơ

- HD các em ngồi đúng tư thế

- Yêu cầu HS viết vào vở

ơ

- Nhắc nhở một số em ngồi và cầm bút sai

- Quan sát HS viết và uốn nắn HS viết sai

- Thu 1 số vở

- Nhận xét – tuyên dương  

- Quan sát và trả lời

- 2 HS viết bảng lớp  

- Cả lớp đồng thanh

- Lắng nghe

- Viết bài vào vở

IV. Các hoạt động nối tiếp:

1. Củng cố:

- HS nhắc lại các viết

2. Dặn dò -Nhận xét tiết học

V. Chuẩn bị:

GV: Viết sẵn bài vào bảng phụ

HS: Bảng con, vở.

I. Mục tiêu:

1. Nghe đọc thơ, kết hợp nhìn tranh nói về một số đồ dùng gần gũi.

2. HS có kĩ năng nghe và hiểu được nhiệm vụ cần làm: nói số trong tranh. Trả lời được 1 -2 câu hỏi về nội dung bài thơ.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên. Có hứng thú khi học thơ.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 4:

HS nghe GV đọc thơ

Hoạt động 5

HS học nội dung bài thơ

            - GV cho HS xem tranh và hỏi:

+ Tranh vẽ gì?

- GV đọc mẫu lần một, vừa đọc vừa chỉ vào tranh theo các câu thơ tương ứng, giọng đọc chậm rãi, rõ ràng..

- GV đọc mẫu lần 2.

- GV đọc mẫu lần 3 và YC HS trả lời câu hỏi.

+ Vào nhà, bạn nhỏ chào ai?

+ Ra vườn, bạn nhỏ chào ai?

+ Sang nhà, bạn nhỏ chào ai?

- Nhận xét – Tuyên dương - Quan sát.

+ Các bạn đang đi học.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.

- Trả lời câu hỏi.

+ Bạn nhỏ chào mẹ.

+ Bạn nhỏ chào bà.

+ Bạn nhỏ chào ông.

Hoạt động 6

HS học nói từ và mẫu câu

Hoạt động 7

HS học thuộc bài thơ

            * Học nói từ

- GV hỏi: Các em thấy gì trong tranh?

- HD HS quan sát tranh và nói các từ: Ông, bà, mẹ, bạn nhỏ

- YC HS thực hành cá nhân – Đồng thanh

- Nhận xét – sửa lỗi

* Học nói câu:

- GV Hd hs nói câu:

+ Con chào mẹ.

+  Cháu chào ông/bà.

- YC HS thực hành cá nhân – Đồng thanh

- Nhận xét – sửa lỗi

* Thực hành:

- GV đọc 2 câu một lần cho HS đọc thuộc.

- GV đọc cả bài thơ một lần cho HS đọc thuộc.

- Nhận xét – Tuyên dương 

- Ông, bà, mẹ, bạn nhỏ.

- Nói theo GV

- Nối tiếp cá nhân – Đồng thanh nói.

- Lắng nghe

 - Nối tiếp cá nhân – Đồng thanh nói.

- Lắng nghe.

- Nối tiếp cá nhân – Đồng thanh đọc.

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

Xem nhiều