Giáo án bài luyện đọc và viết nội dung trong tuần môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file luyện đọc và viết nội dung trong tuần (t.1)        i. mục tiêu: giúp hs: 1. Năng lực:       – Giúp  củng cố về đọc viết …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

luyện đọc và viết nội dung trong tuần (t.1)

       i. mục tiêu: giúp hs:

1. Năng lực:

      – Giúp  củng cố về đọc viết các vần ui, ưi, ao, eo đã học.

      – Ôn đọc, viết các từ ngữ, câu chứa các vần ui, ưi, ao, eođã học.

       2. Phẩm chất:

       – Rèn tính chăm chỉ học tập

      II. Chuẩn bị:

        – Vở, bảng con.

       III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Ôn đọc:

– Ghi bảng: ui, ưi, ao, eo

+ dãy núi, bụi cỏ, gửi thư, ngôi sao, quả táo, cái kẹo, ao bèo.

+ Trên cây cao, đàn chào mào bay đi, bay lại. Mấy chú sáo đen vui ca véo von. Còn chim ri vẫn chăm chỉ. Chú tha rơm khô về khéo léo làm tổ.

– Nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết:

– Hướng dẫn viết bảng con

– Hướng dẫn viết vào vở ô ly.

ui, ưi, ao, eo, cái kẹo, bụi cỏ Mỗi chữ 1 dòng.

– Quan sát, nhắc nhở  viết đúng.

3. Chấm bài:

– Chấm vở của HS .

– Nhận xét, sửa lỗi cho .

4. Củng cố – dặn dò:

– Hệ thống kiến thức đã học.

– Dặn  luyện viết lại bài ở nhà.

– Chuẩn bị bài sau.  

– Đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

– Viết bảng con ui, ưi, ao, eo

– Viết vở ô ly.

– Nộp vở.

Leave a Comment