Giáo án bài luyện đọc và viết nội dung trong tuần môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file luyện đọc và viết nội dung trong tuần(t.2)        I. Mục tiêu: 1. Kĩ năng:       – Giúp  củng cố về đọc viết các vần en, …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

luyện đọc và viết nội dung trong tuần(t.2)

       I. Mục tiêu:

1. Kĩ năng:

      – Giúp  củng cố về đọc viết các vần en, ên, un, in, am, ăm, âm đã học.

      – Ôn đọc, viết các từ ngữ, câu chứa các vần en, ên, un, in, am, ăm, âm đã học.

       2. Phẩm chất:

       – Rèn tính chăm chỉ học tập

      II. Chuẩn bị:

        – Vở, bảng con.

       III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Ôn đọc:

– Ghi bảng.

en, ên, un, in, am, ăm, âm

ngọn nến, đèn pin, cún con

– Nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết:

– Hướng dẫn viết bảng con.

– Theo dõi, giúp đỡ

– Hướng dẫn viết vào vở ô ly

en, ên, un, in, am, ăm, âm, len, hên, lùn, tin, cam, nằm, mâm. Mỗi chữ 1 dòng.

– Quan sát, nhắc nhở  viết đúng.

3. Chấm bài:

– Chấm vở của .

– Nhận xét, sửa lỗi cho .

4. Củng cố – dặn dò:

– Hệ thống kiến thức đã học.

– Dặn  luyện viết lại bài ở nhà.

– Chuẩn bị bài sau.  

– Đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

– Viết bảng con: en, ên, un, in

– Viết vở ô ly.

– Nộp vở.

 

Leave a Comment