Giáo án bài luyện đọc và viết nội dung trong tuần môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file luyện đọc và viết nội dung trong tuần (t.1)        I. Mục tiêu: 1. Năng lực:       – Giúp  củng cố về đọc viết các vần …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

luyện đọc và viết nội dung trong tuần (t.1)

       I. Mục tiêu:

1. Năng lực:

      – Giúp  củng cố về đọc viết các vần ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc đã học.

      – Ôn đọc, viết các từ ngữ, câu chứa các vần ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc đã học.

       2. Phẩm chất:

       – Rèn tính chăm chỉ học tập

      II. Chuẩn bị:

        – Vở, bảng con.

       III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Ôn đọc:

– Ghi bảng:  ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc

bác sĩ, mắc áo, quả gấc, con sóc, cái cốc,máy xuc, con mực

+ Đi học về, Hà thấy mấy khóm cúc đã nở rực rỡ. Hà hái cúc, cắm vào cốc rồi để ngay ngắn trên bàn học. Mẹ tấm tắc khen Hà khéo tay. 

– Nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết:

– Hướng dẫn viết bảng con

– Hướng dẫn viết vào vở ô ly: ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc, quả gấc, con sóc, cái cốc,máy xuc, con mực

Mỗi chữ 1 dòng.

– Quan sát, nhắc nhở  viết đúng.

3. Chấm bài:

– Chấm vở của  .

– Nhận xét, sửa lỗi cho .

4. Củng cố – dặn dò:

– Hệ thống kiến thức đã học.

– Dặn  luyện viết lại bài ở nhà.

– Chuẩn bị bài sau.  

– Đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

– Viết bảng con ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc

– Viết vở ô ly.

– Nộp vở.

Leave a Comment