Giáo án bài luyện đọc và viết on ôn ơn môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file luyện đọc và viết  on    ôn    ơn        i. mục tiêu:       1. Kĩ năng       – Đọc đúng vần on, ôn, ơn; đọc đúng các …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

luyện đọc và viết  on    ôn    ơn 

      i. mục tiêu:

      1. Kĩ năng

      – Đọc đúng vần on, ôn, ơn; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần on, ôn, ơn

      – Biết nối tranh tương ứng với các từ có vần on, ôn, ơn ,điền đúng các tiếng, từ ngữ có khuyết thiếu các vần on, ôn, ơn.

     – Phát triển kĩ năng quan sát tranh, nêu nội dung tranh để nối tranh đúng

      2. Phẩm chất.

 – Nhận biết thêm các sự vật xung quanh cuộc sống, yêu thiên nhiên.

         II. Chuẩn bị:   – VBT, Bộ đồ dùng TV.

       III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Khởi động:

– Cho  chơi trò chơi : “Ai nhanh ai đúng” nghe và nêu những tiếng có vần  an, ăn, ân.

– Nhận xét

2. Luyện tập

Bài 1/31 Nối?

– Cho  quan sát tranh? Nêu nội dung tranh:

+ Bức tranh thứ nhất vẽ gì?

– Cho tìm từ ghi chữ lợn con, hướng dẫn  nối

* Các tranh còn lại làm tương tự

Bài 3/30 Điền on, ôn hoặc ơn

+Tranh vẽ gì?

+ Nêu mối liên hệ giữa các tranh.

+ Nhận xét chốt câu trả lời

– Giải thích nghĩa từ cho

– Đọc câu thơ

– Hướng dẫn  làm bài vào vở BT

Bài 3/31 Điền cơn, bốn, hon, khôn, chồn hoặc nón

– Viết 6 từ khuyết thiếu lên bảng.

– Hướng dẫn học sinh ghép các tiếng có sẵn với các tiếng bài tập cho sao cho đúng nhất.

– Giải nghĩa từ

– Hướng dẫn học sinh làm vở

4. Củng cố, dặn dò:

– Cho  đọc lại các từ trong vở BT

– Nhắc nhở, dặn dò  hoàn thành các bài tập trong VBT.

– Nhận xét tiết học, tuyên dương. 

– Chơi và trả lời

– lắng nghe

– Quan sát

– trả lời: con lợn (con heo)

– Nêu yêu cầu của bài

– Quan sát tranh và trả lời

– Làm vở BT

– Đọc cá nhân, ĐT

 – Nêu yêu cầu của bài

– Số bốn  – cơn mưa  – chú bé tí hon

– nón lá   -con chồn   -khôn lớn

–  Thực hiện

– Đọc

– Lắng nghe

Leave a Comment