Giáo án bài luyện đọc và viết ph, qu môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file luyện đọc và viết  ph, qu I.Mục tiêu: – Đọc đúng các âm ph, qu; đọc đúng các tiếng, từ ngữ có chứa âm ph, qu;hiểu …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

luyện đọc và viết  ph, qu

I.Mục tiêu:

– Đọc đúng các âm ph, qu; đọc đúng các tiếng, từ ngữ có chứa âm ph, qu;hiểu và làm được các bài tập có liên quan đến nội dung đã đọc.

– Nối và điền đúng các chữ ph, qu.

-Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm ph, qu có trong bài học.

 – Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết  và suy doán nội dung tranh minh hoạ

II.Chuẩn bị:

 – : vở BT Tiếng Việt, tranh ảnh minh hoạ.

– : vở BT Tiếng Việt , thước kẻ, bút chì, màu,…

III.Hoạt động dạy học:

 

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Ôn và khởi động

–  chơi trò chơi: Thi tìm tên các đồ vật  bắt đầu bằng chữ cái: ph,qu

2. Luyện tập

Bài 1: Tô màu em thích vào vòng có chữ ph và qu

–  theo dõi, giúp đỡ những  chậm/KT.

–  chấm 1 số bài, nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Nối

-Đọc các tiếng ở  2 cột

quả                  phà

qua                  trà

pha                  nho

phở                 gà

– theo dõi, giúp đỡ những  chậm/KT.

–  chấm 1 số bài, nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: Điền ph hoặc qu

– Cho  quan sát tranh

– Tranh vẽ gì?

– Từ quả na còn thiếu âm gì?

– Tranh vẽ gì?

-Từ phở bò còn thiếu âm gì?

-Tranh vẽ gì?

-Từ quà quê còn thiếu âm gì?

– Chấm 1 số bài, nhận xét, tuyên dương.

3. Củng cố

–  lưu ý  ôn lại chữ ghi âm ph, qu.

 –  nhận xét chung giờ học  

-Lớp tham gia chơi

–  làm bài tập.

– Làm bài vào vở và đọc

quả                  phà

qua                  trà

pha                  nho

phở                 gà

– Trả lời : quả na

-qu

-Trả lời

 -ph

-qu

–  đọc lại các âm, chữ đã học

Leave a Comment