Giáo án bài Luyện nói kể chuyện 5 bước phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 24 Luyện nói kể chuyện I.             Môc tiªu bµi häc: Qua bài học, HS cần: 1.            Kiến thức: – Biết cách trình bày miệng một bài …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

24 Luyện nói kể chuyện

I.             Môc tiªu bµi häc: Qua bài học, HS cần:

1.            Kiến thức:

– Biết cách trình bày miệng một bài kể chuyện dựa theo dàn bài đã chuẩn bị.

2.            Kĩ năng:

–              Lập dàn bài kể chuyện.

–              Lựa chọn, trình bày miệng những việc có thể kể chuyện theo một thứ tự hợp lí, lời kể rõ ràng, mạch lạc, bước đầu biết thể hiện cảm xúc.

–              Phân biệt lời người kể chuyện và lời nhân vật nói trực tiếp.

3.            Thái độ – phẩm chất:

– Sôi nổi tự tin và tự giác trong tiết học, yêu thiên nhiên, bạn bè, con người.

4, Định hướng năng lực, phẩm chất:

*             Năng lực.

 –             Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác, đánh giá

–              Năng lực chuyên biệt: sd ngôn ngữ, tạo lập văn bản.

*             Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ.

II.            CHUẨN BỊ.

1.            Thầy: sgk, sgv, máy chiếu.

2.            Trò: chuẩn bị dàn ý, tập nói trước ở nhà

III.           PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

1.            Phương pháp: Hoạt động nhóm, phân tích mẫu.

2.            Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, chia nhóm, giao nhiệm vụ.

IV.          TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.            Hoạt động khởi động

*             Ổn định tổ chức:

*             Kiểm tra bài cũ: – Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh: Lập dàn ý và viết thành bài giới thiệu hoàn chỉnh cho các đề văn ( sgk/77)

*             Tổ chức khởi động:

–              GV chiếu video ”Giới thiệu bản thân mình” của 1 bạn HS.

? Hãy cho cô biết, người bạn trong video vừa rồi đã làm gì?

? Em hãy nhận xét phần giới thiệu về mình của bạn ấy? Để tự tin kể về bản thân trước mọi người, theo em mình cần phải chuẩn bị điều gì?

–              GV dẫn vào bài mới.

2.            Hoạt động hình thành kiến thức mới

Hoạt động của GV – HS  Nội dung cần đạt

HĐ 1 : Tìm hiểu việc xây dựng dàn bài

–              PP: DH nhóm, thuyết trình t/c.

–              KT: chia nhóm.

–              NL: tư duy, tạo lập văn bản.

–              PC: tự chủ, tự tin.

–              HT: Nhóm.

* HS các nhóm thảo luận thống nhất dàn ý vào bảng phụ (3p)

– HS các nhóm báo cáo kết quả.

–              Mời ĐD nhóm 1 lên TB.

–              HS khác NX, bổ sung.

–              GV NX, chốt KT.

 

–              Mời ĐD nhóm 2 lên TB.

–              HS khác NX, bổ sung.

–              GV NX, chốt KT.                I. Xây dựng dựng bài.

a, Đề 1. Tự giới thiệu về bản thân.

–              Mở bài: Lời chào, lí do giới thiệu

–              Thân bài:

+ Tên, tuổi, vài nét về hình dáng, lai lịch..

+ Công việc hàng ngày

+ Tính tình, sở thích, ước mơ.

–              Kết bài: Lời cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe

b, Đề 2. Giới thiệu người bạn mà em yêu mến

–              Mở bài: Lời chào, lí do giới thiệu

–              Thân bài:

+ Tên, tuổi, vài nét về hình dáng, lai lịch của

–              Mời ĐD nhóm 3 lên TB.

–              HS khác NX, bổ sung.

–              GV NX, chốt KT.

–              Mời ĐD nhóm 4 lên TB.

–              HS khác NX, bổ sung.

–              GV NX, chốt KT.

–              GV tuyên dương nhóm làm tốt

–              cho điểm.            người bạn định kể..

+ Công việc hàng ngày

+ Tính tình, sở thích, ước mơ.

–              Kết bài: Lời cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe

c, Đề 3: Kể về gia đình mình.

–              Mở bài: Lời chào, lí do kể

–              Thân bài:

+ Giới thiệu chung về gia đình

+ Kể về bố, mẹ, anh, chị ,em…

–              Kết bài: Tình cảm của mình với gia đình

d, Kể về một ngày hoạt động của mình.

–              Mở bài: Lời chào, lí do giới thiệu

–              Thân bài:

+ Công việc em làm trong ngày: Sáng dậy đến lớp học, buổi chiều giúp bố mẹ lao động …

+ Hiệu quả công việc hàng ngày

–              Kết bài: Lời cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe

 

3.            Hoạt động luyện tập.

–              PP: DH nhóm, thuyết trình t/c.

–              KT:TL nhóm, chia nhóm.

–              NL: tư duy, tạo lập văn bản.

–              PC: tự chủ, tự tin.

–              HT: Nhóm, cả lớp.

–              HS hoạt động nhóm (TG: 10 phút)

? Em hãy kể trước nhóm của mình dựa vào dàn bài đã lập ở nhà?

–              HS khác trong nhóm NX, B/S.

 

– GV nêu y/c: kể truyền cảm, to, rõ ràng, tự tin, mắt nhìn thẳng….

–              Gọi HS trình bày trước lớp.

–              Y/C HS khác nhận xét

–              GV nhận xét, cho điểm HS kể tốt.             II.            Luyện nói trên lớp.

1.            Trình bày trước nhóm.

2.            Trình bày trước lớp.

4.            Hoạt động vận dụng

–              Lập dàn ý, nói theo chủ đề: Một việc làm có ích của em (bạn em)

–              Tập nói trước mọi người trong gia đình, bạn bè.

5.            Hoạt động tìm tòi, mở rộng.

 

–              Tìm xem các video tự giới thiệu hoặc kể chuyện của các bạn nhỏ.

–              Chuẩn bị văn bản: “Cây bút thần”

+ Bằng cách đọc kỹ phần văn bản và trả lời câu hỏi theo phần đọc hiểu văn bản.

+ Tóm tắt văn bản.

+ Tìm hiểu tài năng của Mã Lương và cây bút thần.

Luyện nói kể chuyện

I.             Môc tiªu bµi häc: Qua bài học, HS cần:

1.            Kiến thức:

– Biết cách trình bày miệng một bài kể chuyện dựa theo dàn bài đã chuẩn bị.

2.            Kĩ năng:

–              Lập dàn bài kể chuyện.

–              Lựa chọn, trình bày miệng những việc có thể kể chuyện theo một thứ tự hợp lí, lời kể rõ ràng, mạch lạc, bước đầu biết thể hiện cảm xúc.

–              Phân biệt lời người kể chuyện và lời nhân vật nói trực tiếp.

3.            Thái độ – phẩm chất:

– Sôi nổi tự tin và tự giác trong tiết học, yêu thiên nhiên, bạn bè, con người.

4, Định hướng năng lực, phẩm chất:

Năng lực: tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy sáng tạo; năng lực hợp tác; năng lực giao tiếp.

Phẩm chất: tự tin, tự chủ, tự lập

II.            CHUẨN BỊ.

1.            Thầy: sgk, sgv, máy chiếu.

2.            Trò: chuẩn bị dàn ý, tập nói trước ở nhà

III.           PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

 

1.            Phương pháp: Hoạt động nhóm, luyện tập thực hành, gợi mở – vấn đáp, tự học, phân tích mẫu.

2.            Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, chia nhóm, giao nhiệm vụ.

IV.          TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.            Hoạt động khởi động

*             Ổn định tổ chức:

*             Kiểm tra bài cũ:  – Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh: Lập dàn ý và viết thành bài giới thiệu hoàn chỉnh cho các đề văn ( sgk/77)

*             Vào bài mới:

–              GV chiếu video ”Giới thiệu bản thân mình” của 1 bạn HS.

? Hãy cho cô biết, người bạn trong video vừa rồi đã làm gì?

? Em hãy nhận xét phần giới thiệu về mình của bạn ấy? Để tự tin kể về bản thân trước mọi người, theo em mình cần phải chuẩn bị điều gì?

–              GV dẫn vào bài mới.

 

2.            Hoạt động hình thành kiến thức mới

Hoạt động của GV – HS  Nội dung cần đạt

HĐ 1 : Tìm hiểu việc xây dựng dàn bài

–              GV thanh lí hợp đồng đã kí với HS từ giờ học trước.

–              HS các nhóm thảo luận thống nhất ý kiến vào bảng phụ (3p)

–              HS các nhóm báo cáo kết quả.

 

–              Mời ĐD nhóm 1 lên TB.

–              HS khác NX, bổ sung.

–              GV NX, chốt KT.

–              Mời ĐD nhóm 2 lên TB.

–              HS khác NX, bổ sung.

–              GV NX, chốt KT.                I. Xây dựng dựng bài.

a, Đề 1. Tự giới thiệu về bản thân.

–              Mở bài: Lời chào, lí do giới thiệu

–              Thân bài:

+ Tên, tuổi, vài nét về hình dáng, lai lịch..

+ Công việc hàng ngày

+ Tính tình, sở thích, ước mơ.

–              Kết bài: Lời cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe

b, Đề 2. Giới thiệu người bạn mà em yêu mến

–              Mở bài: Lời chào, lí do giới thiệu

–              Thân bài:

+ Tên, tuổi, vài nét về hình dáng, lai lịch của người bạn định kể..

+ Công việc hàng ngày

+ Tính tình, sở thích, ước mơ.

– Kết bài: Lời cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe

c, Đề 3: Kể về gia đình mình.

 

3.            Hoạt động luyện tập.

 

–              HS hoạt động nhóm (TG: 10 phút)

? Em hãy kể trước nhóm của mình dựa vào dàn bài đã lập ở nhà?

–              HS khác trong nhóm NX, B/S.

– GV nêu y/c: kể truyền cảm, to, rõ ràng, tự tin, mắt nhìn thẳng….

–              Gọi HS trình bày trước lớp.

–              Y/C HS khác nhận xét

–              GV nhận xét, cho điểm HS kể tốt.

 

II. Luyện nói trên lớp.

1.            Trình bày trước nhóm.

2.            Trình bày trước lớp.

 

4.            Hoạt động vận dụng

–              Lập dàn ý, nói theo chủ đề: Một việc làm có ích của em (bạn em)

–              Tập nói trước mọi người trong gia đình, bạn bè.

5.            Hoạt động tìm tòi, mở rộng.

–              Tìm xem các video tự giới thiệu hoặc kể chuyện của các bạn nhỏ.

–              Chuẩn bị văn bản:  Cây bút thần bằng cách đọc kỹ phần văn bản và trả lời câu hỏi theo phần đọc hiểu văn bản.

+ Tóm tắt văn bản.

+ Tìm hiểu tài năng của Mã Lương và cây bút thần.

 

 

 

 

 

Leave a Comment