Giáo án bài luyện nói và nghe kể chuyện “vầng trăng của ngoại”môn tiếng việt sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 13: yêu kính ông bà Luyện nói và nghe: kể chuyện “vầng trăng của ngoại” (1 tiết) I. Mục tiêu 1. Mức độ, năng lực, …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 13: yêu kính ông bà

Luyện nói và nghe: kể chuyện “vầng trăng của ngoại”

(1 tiết)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

– Năng lực đặc thù: NL giao tiếp (chủ động, tự nhiên, tự tin khi nhập vai kể chuyện).

– Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

a) Rèn kĩ năng nói:

▪           Dựa vào trí nhớ và gợi ý, biết hợp tác cùng bạn (mỗi bạn một đoạn) kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện Vầng trăng của ngoại, sau đó kể được toàn bộ câu chuyện.

▪           Biết phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bộ, động tác.

b) Rèn kĩ năng nghe: Biết lắng nghe bạn kể. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. Có thể kế tiếp lời bạn.

+ Năng lực văn học: Bước đầu biết kể chuyện một cách mạch lạc, có cảm xúc.

2. Phẩm chất

– Từ bài đọc, biết liên hệ bản thân, làm những điều có ích.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

– Giáo án.

– Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

– SGK.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

– PPDH chính: tổ chức HĐ.

– Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm), HĐ lớp.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV       HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

Cách tiến hành:

– GV giới thiệu: Trong tiết học hôm nay các em sẽ thực hành kể từng đoạn và kể toàn bộ câu chuyện Vầng trăng của ngoại. Chúng ta sẽ thi đua xem bạn nào nhớ nội dung câu chuyện, kế hay, biểu cảm.

2. Thực hành kể chuyện

2.1. HĐ 1: Kể từng đoạn của câu chuyện Vầng trăng của ngoại theo tranh

Mục tiêu: Dựa vào trí nhớ và gợi ý, biết hợp tác cùng bạn (mỗi bạn một đoạn) kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện Vầng trăng của ngoại. Biết phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bộ, động tác.

Cách tiến hành:

– GV YC HS quan sát tranh, đọc CH gợi ý, thảo luận nhóm 4 để tập kể từng đoạn của câu chuyện.

– GV đến từng nhóm hỗ trợ HS.

– GV mời một số HS ở một số nhóm kể nối tiếp trước lớp, YC cả lớp lắng nghe, nhận xét cách kể chuyện của các bạn.

– GV nhận xét, khen ngợi HS.

2.2. Kể lại toàn bộ câu chuyện

Mục tiêu: Kể lại được toàn bộ câu chuyện Vầng trăng của ngoại. Biết phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bộ, động tác.

Cách tiến hành:

– GV nêu YC của BT 2.

– GV YC HS đọc lại câu chuyện, chuẩn bị kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

– GV khuyến khích HS xung phong kể toàn bộ câu chuyện trước lớp. GV mời một số HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp. GV hỗ trợ HS khi cần thiết.   

– HS lắng nghe.

– HS quan sát tranh, đọc CH gợi ý, thảo luận nhóm 4 để tập kể từng đoạn của câu chuyện.

– HS thảo luận dưới sự hỗ trợ của GV.

– Một số HS kể nối tiếp trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét.

– HS lắng nghe.

– HS lắng nghe.

– HS đọc lại câu chuyện, chuẩn bị kể chuyện trước lớp.

– HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

Leave a Comment