Giáo án bài Luyện nói và nghe quan sát đồ chơi hình một loài chim môn tiếng việt sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Luyện nói và nghe: quan sát đồ chơi hình một loài chim I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           Biết thực hành …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Luyện nói và nghe: quan sát đồ chơi hình một loài chim

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Biết thực hành nói lời đồng ý và đáp lời đồng ý đúng tình huống.

–           Quan sát một đồ vật, đồ chơi hình loài chim (tranh ảnh loài chim). Chi lại những điều đã quan sát. Nói lại được rõ ràng, mạnh dạn tự tin những gì đã quan sát, ghi lại.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

–           Năng lực riêng: Lắng nghe ý kiến của các bạn. Biết nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

–           Máy tính, máy chiếu.

–           Giáo án

2. Đối với học sinh

–           SHS.

–           Vở Luyện viết 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.

b. Cách thức tiến hành:

– GV giới thiệu bài học: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ thực hành nói lời đồng ý và đáp lời đồng ý đúng tình huống. Sau đó, tập quan sát một đồ vật, đồ chơi hình loài chim hoặc tranh ảnh loài chim em yêu thích. Ghi lại những điều đã quan sát. Nói lại được rõ ràng, mạnh dạn, tự tin những gì đã quan sát, đã ghi lại. Chúng ta sẽ xem hôm nay bạn nào là người nói được hay.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Thực hành nói lời đồng ý và đáp lời đồng ý (Bài tập 1)

a. Mục tiêu: Cùng bạn thực hành nói và đáp lời đồng ý trong 3 tình huống SGK đưa ra.

b. Cách tiến hành:

– GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1: Cùng bạn thực hành nói và đáp lời đồng ý trong các tình huống sau:

a. Bạn muốn thăm góc học tập của em.

b. Em muốn giới thiệu với bạn các đồ chơi của mình.

c. Bạn muốn em hướng dẫn cách chơi một đồ chơi.

– GV yêu cầu từng cặp HS thực hành nói lời đồng ý và đáp lời không đồng ý.

– GV mời một số cặp HS tiếp nối nhau báo cáo trước lớp.

Hoạt động 2: Quan sát đồ vật, đồ chơi hình loài chim (tranh, ảnh) và ghi chép (Bài tập 2)

a. Mục tiêu: HS quan sát đồ vật, đồ chơi hình loài chim (tranh, ảnh) và ghi chép.

b. Cách tiến hành:

– GV mời 2 HS đọc nối tiếp yêu cầu bài tập 2:

+ HS1 đọc yêu cầu bài tập 2: Quan sát:

a. Mang đến lớp đồ vật, đồ chơi hình một loài chim (tranh ảnh loài chim) em yêu thích.

b. Quan sát đồ vật, đồ chơi (tranh ảnh) và ghi lại kết quả quan sát.

c. Nói lại với các bạn kết quả quan sát.

+ HS2 đọc gợi ý:

– GV yêu cầu HS bày lên những gì các em mang đến: đồ vật, đồ chơi hình loài chim (tranh, ảnh). GV nhắc HS nào không mang gì đến lớp sẽ chọn nói về một đồ chơi, tranh ảnh trong SGK hoặc nói về đồi chơi, tranh ảnh GV mang đến.

– GV mời HS tiếp nối nhau nói về đồ chơi, tranh ảnh loài chim sẽ quan sát.

– GV yêu cầu HS:

+ Quan sát đồ vật, đồ chơi hình loài chim hoặc tranh ảnh về một loài chim, hỏi GV về tranh, ảnh loài chim đó.

+ Quan sát, ghi lại vào vở những điều mình quan sát được.

– GV mời một số HS tiếp nối nhau giới thiệu trước lớp kết quả quan sát được kèm đồ chơi (tranh, ảnh) loài chim.

– GV khen ngợi những HS quan sát tốt, có những ý mới, ý hay, diễn đạt trôi chảy. 

– HS lắng nghe, tiếp thu.

– HS đọc yêu cầu câu hỏi.

– HS thực hành theo nhóm.

– HS trình bày:

a. Bạn muốn thăm góc học tập của em.

HS1: Mình muốn thăm góc học tập của bạn.

HS2: Xin mời bạn vào xem.

HS3: Cảm ơn bạn.

b. Em muốn giới thiệu với bạn các đồ chơi của mình.

HS1: Mình muốn giới thiệu với bạn đồ chơi của mình.

HS2: Thích quá, mình rất muốn xem đồ chơi của bạn.

HS1: Mời bạn vào xem.

c. Bạn muốn em hướng dẫn cách chơi một đồ chơi.

HS1: Mình muốn bạn hướng dẫn cách chơi đồ chơi này, được không?

HS2: Được chứ, mình sẽ hướng dẫn bạn ngay.

HS1: Hay quá, cảm ơn bạn.

– HS đọc yêu cầu câu hỏi.

– HS lắng nghe, tiếp thu.

– HS lắng nghe, thực hiện.

– HS trình bày.

Leave a Comment