Giáo án bài Luyện nói và nghe về thời khóa biểu môn tiếng việt sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 10: vui đến trường Luyện nói và nghe về thời khóa biểu (1 tiết) I. Mục tiêu 1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 10: vui đến trường

Luyện nói và nghe về thời khóa biểu

(1 tiết)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

– Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

– Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

a) Rèn kĩ năng nói: Biết cách đọc và hỏi đáp về thời khóa biểu.

b) Rèn kĩ năng nghe: Biết lắng nghe bạn nói. Biết nhận xét, đánh giá lời nói của bạn.

+ Năng lực văn học: Bước đầu biết kể chuyện một cách mạch lạc, có cảm xúc.

2. Phẩm chất

– Có ý thức tự giác trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

– Giáo án.

– Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

– SGK.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

– PPDH chính: tổ chức HĐ.

– Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm), HĐ lớp.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV       HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

Cách tiến hành:

– GV giới thiệu MĐYC của bài học.

2. HĐ 1: Đọc thời khóa biểu

Mục tiêu: Biết cách đọc TKB, vận dụng để chuẩn bị bài khi đến lớp.

Cách tiến hành:

– GV chiếu TKB lên bảng, hướng dẫn HS cách đọc.

– GV cho HS làm việc cá nhân, đọc nhẩm TKB.

– GV mời một số HS đứng lên đọc TKB, mỗi HS đọc một ngày. GV giúp đỡ HS khi cần thiết.

3. HĐ 2: Cùng bạn hỏi đáp về TKB

Mục tiêu: Luyện tập cách đọc TKB.

Cách tiến hành:

– GV cho cả lớp chọn đọc TKB có sẵn trong SGK hoặc đọc TKB thực tế của lớp.

– GV yêu cầu HS làm việc theo cặp, hỏi đáp về TKB. GV hướng dẫn HS có thể hỏi về: các tiết học của ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai, ngày kia, v.v…

– GV mời một số cặp HS hỏi đáp trước lớp. GV hỗ trợ HS khi cần thiết.

– GV nhận xét, khen ngợi HS.

4. HĐ 3: Nói về những hoạt động muốn học và tham gia trong các tiết Tự học

Mục tiêu: Nói được về những hoạt động muốn học và tham gia trong các tiết Tự học.

Cách tiến hành:

– GV nêu YC của BT.

– GV mời một số HS trả lời trước lớp.

– GV nhận xét, khen ngợi HS.        

– HS lắng nghe.

– HS quan sát, lắng nghe.

– HS làm việc cá nhân, đọc nhẩm TKB.

– Một số HS đứng lên đọc TKB, mỗi HS đọc một ngày.

– Cả lớp chọn đọc TKB có sẵn trong SGK hoặc đọc TKB thực tế của lớp.

– HS làm việc theo cặp, hỏi đáp về TKB.

– Một số cặp HS hỏi đáp trước lớp.

– HS lắng nghe.

– HS lắng nghe, chia sẻ trước lớp.

– HS lắng nghe GV nhận xét.

Leave a Comment