Giáo án bài luyện tập chính tả môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file luyện tập chính tả I.Mục tiêu:            -Nắm vững các quy tắc chính tả để viết đúng các từ ngữ có chửa các âm giống nhau …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

luyện tập chính tả

I.Mục tiêu:

           -Nắm vững các quy tắc chính tả để viết đúng các từ ngữ có chửa các âm giống nhau nhưng có chữ viết khác nhau, hay nhẩm lẫn.

         – Bước đầu có ý thức viết đúng chính tả

   II .Chuẩn bị:

– Nắm vững các quy tắc chính tả của 3 trường hợp cơ bản:

+ Phân biệt c với k. c vå k đều ghi âm cờ" nhưng viết khác nhau.

+ Phân biệt g với gh. g và gh đều ghi âm "gờ" nhưng viết khác nhau.

+ Phân biệt ng với nghi ng và nghi đều ghi âm “ngờ" nhưng viết khác nhau. III. Các hoạt động dạy học:        

TIẾT 1

  Hoạt động của giáo viên   Hoạt động của học sinh

1. Ôn và khởi động

–  Tổ chức trò chơi thi tìm các tiếng bắt đầu từ những âm sau c/ k; g/ gh; ng/ ngh

2. Phân biệt với k.

a. Đọc tiếng:

cô cư có cá cổ cỡ cọ kì kề kế kẻ kỉ kẽ kệ

– Quan sát hình cá cờ và hình chữ ký,

b. Trả lời câu hỏi:

-Chữ k đi với chữ nào?

-Chữ c di với chữ nào?

-Quy tắc: Khi đọc, ta nghe được những tiếng có âm đầu giống nhau (ví dụ cả với kí), nhưng khi viết cần phân biệt c (xê) và k (ca). Quy tắc: k (ca) kết hợp với i, e, ê

c. Thực hành: Thảo luận nhóm

 -Quan sát và sửa lỗi.

3. Phân biệt g với gh

a. Đọc tiếng:

ga gà gõ gỗ gù gử ghe ghi ghì ghé ghế ghẹ

– Quan sát hình gà gô và hình ghế gỗ

b. Trả lời câu hỏi:

– Chữ gh (gờ kép – gờ hai chữ) đi với chữ nào?

– Chữ g (gờ đơn – gờ một chữ) đi với chữ nào?

– Quy tắc: Khi nói, đọc, ta không phân biệt g và gh (vi dụ gà với ghế), nhưng khi viết cần phân biệt g (gờ đơn – gở một chữ) và gh (gờ kép – gờ hai chữ).

-Quy tắc:gh (gờ kép – gờ hai chữ) kết hợp với i, ê, e; còn g (gờ đơn gờ một chữ) đi với a, o,

c. Thực hành: Thảo luận nhóm

-Quan sát và sửa lỗi.           

-Lớp tham gia chơi

-Đọc thành tiếng (cá nhân, nhóm), đọc đồng thanh (cả lớp).

– Đọc thành tiếng cá nhân), đọc đồng thanh (cả lớp): cá cờ, chữ ký.

-Chữ k (ca) đi với chữ i, e, ê …

-Chữ c (xê) đi với các chữ khác,

– lắng nghe

– Các nhóm đố nhau.  yêu cầu một bên đọc, một bên viết ra bảng con, sau đó đối lại.

– Đọc thành tiếng (cá nhân, nhóm), đọc đồng thanh (cả lớp).  

-Đọc thành tiếng (cá nhân), đọc đồng thanh (cả lớp): gà gô, ghế gỗ.

-Chữ gh (gờ kép gờ hai chữ) đi với chữ i, e, ê

-Chữ g (gờ đơn – gờ một chữ) đi với các chữ khác.

-Lắng nghe

–  Các nhóm đố nhau. Một bên đọc, một bên viết ra bảng con, sau đó đổi lại.

TIẾT 2

4. Phân biệt ng với ngh

a. Đọc tiếng:

–  ngô ngà ngừ ngủ ngõ ngự

nghe nghề nghé nghỉ nghĩ nghệ

–  Quan sát hình cá ngừ và hinh củ nghệ,

b.  trả lời câu hỏi:

-Chữ ngh (ngờ kép – ngờ ba chữ) đi với chữ nào?

-Chữ ng (ngờ đơn – ngờ hai chữ) đi với chữ nào?

– Quy tắc: Khi nói/ đọc, ta không phân biệt ng và ngh (vi dụ nghi ngờ), nhưng khi viết cần phân biệt ng ng đơn) và nghi ngờ kép). Quy tắc: ngh (ngờ kép) kết hợp với i , e; còn nghi ngờ đơn) đi với a, o, ô, u, l.

c. Thực hành:Thảo luận nhóm

–  Quan sát và sửa lỗi.

5. Luyện tập :Tập viết

–  Theo dõi

6, Củng cố

–  Nhắc lại các quy tắc chính tả vừa học

– Lưu ý  luyện tập quy tắc chính tả trong thực hành giao tiếp và viết sáng tạo.

-Nhận xét, dặn dò :

-Bài sau : Ôn tập và kể chuyện     

-Đọc thành tiếng (cá nhân, nhóm), đọc đồng thanh (cả lớp).

– Đọc thành tiếng (cá nhân), đọc đồng thanh (cả lớp): cá ngừ, củ nghệ.

– Chữ ngh (ngở kép ngờ ba chữ) đi với chữ i, e, ê.

– Chữ ng (ngờ đơn ngờ hai chữ) đi với a, o, ó, u, ư.

– lắng nghe

-Các nhóm đố nhau. Một bên đọc, một bên viết ra bảng con, sau đó đối lại.

– Viết vào vở: cá cờ, chữ kí, ghế gỗ, cá ngừ, củ nghệ

– lắng nghe

Leave a Comment