Giáo án bài luyện tập chung môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 46: luyện tập chung Tiết 78: luyện tập chung I. Mục tiêu: sau bài học, hs có khả năng: 1. Kiến thức, kĩ năng:             …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 46: luyện tập chung

Tiết 78: luyện tập chung

I. Mục tiêu: sau bài học, hs có khả năng:

1. Kiến thức, kĩ năng:

            – Luyện tập tổng hợp về điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc và hình tứ giác.

– Luyện tập quan sát, phân tích hình để nêu được tên gọi, nhận ra các điểm thẳng hàng, cách thực hiện lắp ghép hình

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

a. Năng lực:

– Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học (NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).

b. Phẩm chất:

– Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.         Giáo viên: Máy tính, máy chiếu. Các tấm bìa để HS thực hành xếp hình, thước thẳng để đo độ dài đoạn thẳng

2.         Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

TG       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của GV    Hoạt động của HS

5’        1. Khởi động:

Mục tiêu: Tạo tâm thể tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.         – GV cho HS chơi nhận diện hình

– GV giới thiệu bài, ghi bảng          – HS chơi nhận diện một số hình như: điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường gấp khúc.

– HS lắng nghe, ghi vở

27’      2.Thực hành, luyện tập

Bài 1 (trang 92)

KQ: hình 1,5,7,8,10

-Yêu cầu HS đọc yc.

– Bài 1 yêu cầu gì?

– GV YC HS nêu đặc điểm hình tứ giác

– GV YC HS quan sát và tìm các hình tứ giác

–  GV cho HS chơi trò chơi Tiếp sức tìm hình tứ giác:2 đội tìm hình tứ giác trong hình gắn trên bảng. Đội nào tìm đúng nhiều hình hơn là thắng.

-GV điều hành trò chơi

– Nhận xét đánh giá và kết luận.   

– 1HS đọc, lớp đọc thầm

– HS nêu

– HS trả lời

HS nhận xét, bổ sung

-Hs làm cá nhân, nhận diện trong SGK

– Nghe phổ biến luật chơi

-2 đội, mỗi đội 3 HS thi tìm hình tứ giác

HS cổ vũ, nhận xét

            Bài 2 (trang 92)

Mục tiêu: Vận dụng đặc điểm đường thẳng, các điểm thẳng hàng để kiểm chứng 3 điểm thẳng hàng

-KQ: Những bộ ba điểm thẳng hàng.

B, O, A;    A, E, C;   

B, C, D;    O, E, D.

            – Cho HS đọc YC

– Bài toán yêu cầu làm gì?

– GV cho HS quan sát hình trong SGK hỏi:

+Đọc tên các điểm trong bài

+Thế nào là 3 điểm thẳng hàng?

+Làm gì để kiểm tra 3 điểm thẳng hàng?

+Cho 1 HS lên bảng kiểm tra 1 bộ 3 điểm thẳng hàng

-GV nhận xét, chốt

– GV cho HS thảo luận nhóm 4 tìm 3 điểm thẳng hàng

-GV  cho các nhóm trình bày kêt quả, nêu rõ cách thực hiện.

-GV nhận xét, tuyên dương            – 1HS đọc tiếng, lớp đọc thầm

-HS trả lời: tìm ba điểm thẳng hàng.

-HS quan sát quy trình và trả lời:

+A,B,C,D,E,O.

+Nằm trên 1 đường thẳng

+ Dùng thước thẳng để kiểm tra những bộ ba điểm thẳng hàng

+1 HS thực hiện

HS nhận xét, bổ sung

– HS thảo luận nhóm đôi tìm bộ 3 điểm thẳng hàng.

– Đại diện các nhóm lên trình bày

HS nhận xét

            Bài 3 (trang 92)

Mục tiêu: Ôn luyện về đoạn thẳng, đường gấp khúc, tính độ dài đường gấp khúc, thực hành đo đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng.

Cách vẽ:

+Đánh dáu điểm M

+Đặt vạch 0 của thước kẻ trùng diểm M

+Đánh dấu điểm N trùng vạch số 8 của thước kẻ

+Kẻ nối 2 điểm M và N      

– Cho HS đọc YC

– GVcho HS nêu YC  phần a

– GV cho HS quan sát hình trong SGK hỏi:

+Đọc tên đường gấp khúc trong bài

+Đường gấp khúc đã cho có mấy đoạn thẳng?

+Nêu cách tính độ dài đường gấp khúc?

+Nêu cách đo đoạn thẳng, thực hiện đo trên bảng.

-GV nhận xét, chốt

– GV cho HS thảo luận nhóm 2 đo độ dài các cạnh và tính độ dài đường gấp khúc vào phiếu học tập

-GV  cho các nhóm trình bày kêt quả, nêu rõ cách thực hiện.

-GV nhận xét, chốt

– GV cho HS nêu YC phần b

-GV cho HS nêu cách vẽ đoạn thẳng.

-GV YC HS vẽ đoạn thẳng vào vở

-GV chiếu vở, cho HS nêu cách vẽ           

– 1HS đọc tiếng, lớp đọc thầm

-HS trả lời

-HS quan sát quy trình và trả lời:

+ABCD

+3 đoạn thẳng

+ Tính tổng độ dài các đoạn thẳng.

+Hs nêu, 1 HS thực hiện

Đo trên bảng

HS nhận xét, bổ sung

– HS thảo luận nhóm đôi làm vào phiếu học tập .

– Đại diện các nhóm lên trình bày

HS nhận xét

-Hs nêu: vẽ đoạn MN dài 8cm

-Hs trả lời

-Hs làm bài cá nhân vào vở

-HS trình bày cách làm

HS nhận xét

3’        3. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài           Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.       -HS nêu ý kiến

-HS lắng nghe

Bài 46: luyện tập chung

Tiết 79: luyện tập chung

I. Mục tiêu: sau bài học, hs có khả năng:

1. Kiến thức, kĩ năng:

            – Luyện tập tổng hợp về điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc và hình tứ giác.

– Luyện tập quan sát, phân tích hình để nêu được tên gọi, nhận ra các điểm thẳng hàng, cách thực hiện lắp ghép hình

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

a. Năng lực:

– Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học (NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).

b. Phẩm chất:

– Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

3.         Giáo viên: Máy tính, máy chiếu. Các tấm bìa để HS thực hành xếp hình, thước thẳng để đo độ dài đoạn thẳng

4.         Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

TG       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của GV    Hoạt động của HS

5’        1. Khởi động:

Mục tiêu: Tạo tâm thể tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.         – GV cho HS chơi nhận diện hình

– GV giới thiệu bài, ghi bảng          – HS chơi nhận diện một số hình như: điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường gấp khúc.

– HS lắng nghe, ghi vở

17’      2.Thực hành, luyện tập

Bài 4 (trang 93)

Mục tiêu: Ôn luyện về đoạn thẳng, đường gấp khúc, ước lượng và so sánh độ dài đường gấp khúc.

KQ: hình 1,5,7,8,10

-Yêu cầu HS đọc yc.

– Bài 4 yêu cầu gì?

– GV YC HS quan sát hình SGK và hỏi:

+Cho HS lên chỉ đường gấp khúc. Mỗi đường gấp khúc gồm mấy đoạn thẳng?

+Để so sánh độ dài 2 đường gấp khúc phải làm gì?

+Nêu cách tính độ dài đường gấp khúc?

–  GV cho HS thảo luận nhóm đôi so sánh độ dài 2 đường gấp khúc

-GV cho HS trình bày trước lớp, đưa câu hỏi khai thác

+Làm thế nào để biết độ dài các đoạn thẳng?Độ dài đường gấp khúc?

– Nhận xét đánh giá và kết luận, tuyên dương HS          

– 1HS đọc, lớp đọc thầm

– HS nêu

– HS quan sát, trả lời:

+2 HS lên bảng chỉ và trả lời

+Tính độ dài đường gấp khúc

+Tính tổng độ dài các đoạn thẳng

– HS thảo luận nhóm tính và so sánh độ dài các đoạn thẳng

– 2-3 nhóm trình bày và trả lời câu hỏi

+ Dựa vào số ô vuông để xác định được độ dài của mỗi quãng đường từ đó so sánh được độ dài hai quãng đường.

HS nhận xét, bổ sung

10’      3. Vận dụng

Bài 5 (trang 93)

Mục tiêu: Củng cố kĩ năng nhận dạng hình tam giác, tứ giác, chữ nhật, hình vuông. Vận dụng đặc điểm các hình đó để ghép thành các hình.

            -Yêu cầu HS đọc đề bài

– Bài toán yêu cầu gì?

– GV cho HS quan sát hình và hỏi:

+Bài cho những hình nào?

+Cần xếp thành những hình nào?

– YC HS thảo luận nhóm 4 xem xếp được và không xếp được hình nào

-GV cho HS trình bày trước lớp

– Nhận xét, đánh giá, khen, chốt bài.         – 1HS đọc, lớp đọc thầm

– HS trả lời.

-HS quan sát, trả lời:

+1 vuông, 2 tam giác

+Chữ nhật, vuông, tam giác

-HS thảo luận tìm hình có thể xếp, hình không thể xếp.

-2-3nhóm trình bày

Lớp QS, nhận xét

3’        4. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài           Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.       -HS nêu ý kiến

-HS lắng nghe

Leave a Comment