Giáo án bài luyện tập chung môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 78: luyện tập chung (tiết 2) I. Mục tiêu. 1.Kiến thức, kĩ năng: – Đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000. …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 78: luyện tập chung (tiết 2)

I. Mục tiêu.

1.Kiến thức, kĩ năng:

– Đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000. Phân tích một số có ba chữ số thành các trăm, chục, đơn vị.

– Biểu diễn số có ba chữ số trên tia số.

– Thực hành vận dụng đọc, viết, so sánh các số đã học trong tình huống thực tế.

2.Phát triển năng lực và phẩm chất:

– Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học(NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).

– Phát triển phẩm chấtchăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.         Giáo viên: Máy tính, máy chiếu,

2.         Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Thời gian       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của giáo viên      Hoạt động của học sinh

4’        1.Khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thể tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.

2.Thực hành, luyện tập

Bài 3 (trang 57)

Mục tiêu: So sánh các số trong phạm vi 1000

Bài 4 (trang 57)

Mục tiêu: So sánh các số trong phạm vi 1000, áp dụng để sắp xếp các số theo đúng thứ tự.

Bài 5 (trang 57)

Mục tiêu:Hs ước lượng được số chấm tròn trong hình.

3. Vận dụng

Bài 6 (trang 57)

Mục tiêu: Biết kể một số tình huống thực tế có sử dụng các số trong phạm vi 1000.

4. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu:Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài – Chơi trò chơi “Con số bí mật”.

– Khen lớp,  GV giới thiệu bài.

– Đọc bài 3.

– Bài toán y/c gì?

– Y/c HS suy nghĩ , làm bài vào vở.

– Mời HS nêu miệng kết quả trước lớp.

– Đặt câu hỏi để HS giải thích cách so sánh của mình.

– GV chốt đáp án đúng, khen HS.

– Đọc bài 4.

– Bài toán y/c gì?

– Mời HS đọc lại các số bài toán cho.

-Y/c HS quan sát và làm bài trên thẻ số.

– GV mời lớp phó học tập điều hành các bạn chia sẻ bài làm.

– Chốt đáp án, có thể đưa thêm các thẻ số khác để đố HS.

– Mời HS đọc to đề bài.

– Bài toán y/c gì?

– Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi và ghi lại kết quả thảo luận.

– GV khích lệ HS đặt câu hỏi cho bạn về cách đếm , cách ước lượng .

– GV chiếu hình vẽ minh họa, mời đại diện các nhóm lên chỉ và nêu kết quả

– GV nhận xét, đánh giá và chốt bài làm đúng.

– Chiếu bài lên bảng, HS QS và đọc yêu cầu.

– YC HS thảo luận nhóm đôi TG 2’

– Đại diện nhóm lên chỉ và nêu….

– NX,đánh giá,khen,….chốt bài.

? Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

– GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

– GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.     – Mỗi HS viết ra 1 số có ba chữ số. Mời các bạn trong lớp đặt câu hỏi để đoán xem bạn viết số gì.

– HS làm việc cá nhân, sử dụng các dấu >, <, = và ghi lại kết quả.

– HS đổi vở kiểm tra, đọc kết quả, chia sẻ cách làm với bạn.

– HS chia sẻ cách làm với các bạn trong lớp.

– HS đọc

– HS nêu

– HS quan sát các số, suy nghĩ và tìm số lớn nhất, bé nhất rồi sắp xếp các thẻ số theo đúng thứ tự.

– HS suy nghĩ, thực hiện theo Y/c.

– HS đọc

– HS nêu

HS ước lượng số chấm tròn và nói cho bạn nghe cách ước lượng của mình.

– HS chú ý quan sát, so sánh với kết quả của nhóm mình.

– HS đọc yêu cầu.

-HS thảo luận: qs tranh,  nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì.

-HS chia sẻ thông tin thực tiễn về những tình huống sử dụng các số đến 1000 trong cuộc sống.

-Lớp lắng nghe, nhận xét.

-HS nêu ý kiến

-HS lắng nghe

Leave a Comment