Giáo án bài luyện tập chung môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 81 : luyện tập (tiết 1) I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: 1. Kiến thức, kĩ năng: – …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 81 : luyện tập (tiết 1)

I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

1. Kiến thức, kĩ năng:

– Rèn luyện và củng cố kĩ năng cộng/ trừ không nhớ trong phạm vi 1000.

– Nêu được cách đặt tính, cách tính cộng/ trừ không nhớ trong phạm vi 1000.

– Đặt tính và tính các phép tính cộng/ trừ không nhớ trong phạm vi 1000.

– Rèn và phát triển kĩ năng tính nhẩm các số tròn trăm.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

– Năng lực:

– Thông qua việc quan sát, HS phát triển năng lực phân tích và tổng hợp, khái quát hoá để tìm ra cách tính nhẩm các số tròn trăm, tròn chục trong PV 1000.

– Thông qua hoạt động luyện tập cá nhân, nhóm, HS có cơ hội được phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.

– Phẩm chất: Rèn tính chất cẩn thận, nhanh nhẹn trong học tập và trong cuộc sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.         Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, bảng phụ

2.         Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

TG       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của giáo viên      Hoạt động của học sinh

5’        1. Khởi động

Mục tiêu: Tạo liên kết kiến thức cũ với bài thực hành luyện tập hôm nay.     GV cho HS chơi trò chơi “Sắc màu em yêu”

Luật chơi: Có 4 ô màu, sau mỗi ô màu là 1 câu hỏi về cộng/ trừ không nhớ trong phạm vi 1000. HS chọn màu bất kì, nếu TL đúng thì được quà (tràng pháo tay)

GV cho HS chơi

GV đánh giá HS chơi

GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới       HS lắng nghe luật chơi

HS chơi

HS lắng nghe

22’      2. Thực hành – Luyện tập

Bài 1 (trang 62)

Mục tiêu: Củng cố kĩ năng tính cộng/ trừ trong phạm vi 1000.

Bài 2 (trang 62)

Mục tiêu: Rèn và củng cố kĩ năng đặt tính, tính cộng/ trừ trong phạm vi 1000.

Bài 3a (trang 62)

Mục tiêu: HS đặt tính và tính của phép tính trừ không nhớ số có 3 chữ số cho số có 1, 2 chữ số.  

– GV chiếu bài trên màn hình

– GV cho HS đọc YC bài

– GV cho HS thảo luận nhóm 2 để tìm ra kết quả trong 03 phút

– Cho đại diện các nhóm nêu cách tính, kết quả từng phép tính.

– Cho HS nhận xét

–  GV hỏi: Các phép tính phần a và phần b có điểm gì khác nhau?

Các phép tính ở phần a và phần b có điểm gì giống nhau?

– Hỏi: Bài tập 1 củng cố kiến thức gì?

– GV nhấn mạnh kiến thức bài 1.

– GV chiếu bài, cho HS đọc và xác định YC bài.

– GV cho HS làm cá nhân vào vở, 6 HS nối tiếp lên bảng

– GV cho 1 HS lên tổ chức chữa phần a, 1 HS lên tổ chức chữa phần b

– GV đánh giá HS làm bài

– Hỏi: Bài tập 2 củng cố kiến thức gì?

– GV nhấn mạnh kiến thức bài 2.

– GV cho HS đọc bài 3a

– GV hỏi: Bài 3a yêu cầu gì? Tính nhẩm là tính thế nào? Nhận xét các số trong phép tính.

– GV cùng HS làm mẫu, nêu cách nhẩm

– GV cho HS làm việc nhóm 2 trong 3 phút để hoàn thiện bài.

– GV gọi đại điện các nhóm nêu cách nhẩm và kết quả.

– GV đánh giá HS làm bài

– Cho HS nêu lại cách tính nhẩm

– GV đánh giá, nhấn mạnh cách tính nhẩm          

HS quan sát

1 HS đọc YC bài

HS làm bài nhóm đôi

HS nêu cách tính, kết quả từng phép tính

HS đối chiếu, nhận xét

HS nêu

HS nêu ý kiến cá nhân

HS lắng nghe

1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm

HS làm cá nhân, 06 HS nối tiếp lên bảng

HS cùng chia sẻ, trao đổi và đánh giá bài làm của nhau

HS lắng nghe

HS nêu ý kiến cá nhân

HS lắng nghe

1 HS đọc, lớp đọc thầm

1-2 HS nêu

HS cùng HS khai thác mẫu, khái quát cách nhẩm

HS làm bài nhóm đôi.

1-2 nhóm/ 1 phép tính

HS khác nhận xét

HS lắng nghe, chữa bài

1-2 HS nêu

HS lắng nghe

5’        3. Hoạt động vận dụng

Mục tiêu:   HS vận dụng tính nhẩm trong phạm vi 1000 giải quyết tình huống thực tế trong cuộc sống)  – Gọi HS đọc bài 3b

– GV tổ chức cho HS chơi cả lớp.

+ GV nêu yêu cầu, cách chơi

+ GV gọi HS nêu ý kiến, lí giải ý kiến cá nhân

+ GV ghi ý kiến của 2-3 HS lên bảng

– GV cùng HS lí giải kết quả đúng

– GV nhận xét HS chơi        1 HS đọc, lớp đọc thầm

HS chơi

HS nêu cách chọn của cá nhân

HS lắng nghe

3’        4. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Tổng hợp lại kiến thức của tiết học.     Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.       HS nêu ý kiến

HS lắng nghe

Leave a Comment