Giáo án bài luyện tập chung (tiếp theo) môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 37 :  luyện tập chung (tiếp theo) I. Mục tiêu: sau bài học, hs biết: 1. Kiến thức, kĩ năng – Ôn tập tính cộng, …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 37 :  luyện tập chung (tiếp theo)

I. Mục tiêu: sau bài học, hs biết:

1. Kiến thức, kĩ năng

– Ôn tập tính cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

– Vận dụng được kiến thức, kĩ năng tính cộng, trừ đã học vào giải quyết một số tính huống gần với thực té

2. Phẩm  chất, năng lực

a. Năng lực: Thông qua việc thực hiện phép tính gồm cả đặt tính, trình bày, lí giải cách thực hiện bài tập của mình. HS có cơ hội phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học.

– Thông qua việc nghiên cứu bài toán có lời văn liên quan đến tình huống thực tiễn HS phát hiện được vấn đề cần giải quyết, nêu và thực hiện được phép trừ, trả lời cho câu hỏi của tình huống, H S có cơ hội phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL mô hình hóa toán học.

b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV: SHS, bảng phụ làm bài 2, thẻ phép tính bài 5

HS: SHS, bảng con, Vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

TG       ND các hoạt động DH          HĐ của GV    HĐ của HS

5'

A. Hoạt động khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi

 B. Hoạt động vận dụng

Mục tiêu: Biết cách giải toán có lời văn về nhiều hơn, tham gia trò chơi tích cực, tự tin)

Bài 4:Biết giải toán dạng nhiều hơn

Sơn: 26 quả bóng

Hương nhiều hơn: 14 quả

Hương: … quả?

Bài 5: HS tham gia chơi tích cực tìm ra kết quả

Tìm phép cộng có kết quả bằng 100

C.Củng cố- dặn dò

Mục tiêu:Ghi nhớ,khắc sâu nội dung bài

* Ôn tập và khởi động

! Đặt tính rồi tính

59 + 9             62 – 6

– GV cho HS lên bảng   và làm bài – giải thích

–  GV nhận xét – tuyên dương

– Gv kết hợp giới thiệu bài

! Nêu  bài 4/75

! Bài toán cho biết gì

? Bài toán hỏi gì

? Bài toán tuộc dạng toán gì

! Suy nghĩ làm bài

– Nhận xét – tuyên dương

! Đọc yêu cầu bài 5

? BÀi 5 yêu cầu em làm gì

! quan sát sách giáo khoa

! Thảo luận nhóm

! Đại diện nhóm chơi trò chơi: "Ai nhanh hơn"

– GV yêu cầu 2 tổ, mối tổ 3 em lên chơi

– Nhận xét – tuyên dương nhóm nhanh, đúng

! Đọc lại kết quả đúng đã ghép

– Giải thích kết quả chơi của nhóm mình

-Bài học hôm nay ,con đã học thêm được điều gì?

! Tính 100 – 50 – 7

-GV yêu cầu HS nêu cách tính  bài có 2 dấu phép tính

– GV chốt lại cách tính

– Dặn dò        

HS Làm bảng con  -bảng lớp

2 hs lên bảng

nghe

– HS nghe – ghivở

2 HS đọc bài

HS trả lời

HS trả lời

HS trả lời

Làm bài vở – bảng lớp

2HS nêu

2 HS

N4

2 nhóm

mỗi nhóm 3 bạn

HS lắng nghe

3-4 hs

2 HS

2 HS

1 HS M4

1 HS làm bảng nêu cách làm

nghe

Bài 38 :  ki-lô-gam

I. Mục tiêu: sau bài học, hs đạt được các yêu cầu sau:

1. Kiến thức, kĩ năng

– Biết được biểu tượng về đại lượng khối lượng. Biết ki-lô-gam là đơn vị đo khối lượng.

– Biết cái cân đĩa và một số loại cân khác là dụng cụ để đo đại lượng, khối lượng. Biết đọc số đo trên các cân theo đơn vị ki-lô-gam.

– Thực hàn cân một số đồ vật trong tực tế và tính toán theo đơn vị ki-lô-gam

– Phát triển các năng lực toán học.

2. Phẩm  chất, năng lực

a. Năng lực: Thông qua việc quan sát, xác định các số đo cân nặng của các đồ vật, nói lên kết quả của các đồ vật. HS phát triển về NL tư duy và lập luận toán ọc, NL giao tiếp toán học

– Thông qua việc thực hành cân nặng biết nghiên cứu bài toán có văn liên quan đến tực tiễn, biết giải quyết vấn đề, nêu được phép tính, trả lời câu hỏi của tình huống, HS phát triển về NL ngôn ngữ, phương tiện toán học, NL giải quyết vấn đề, NL mô hình hóa toán học.

b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV: 2 cái cân với các quả cân theo đơn vị kg, 1 cân đĩa (cân đồng hồ)

HS: SHS, bảng con, Vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

TG       ND các hoạt động DH          HĐ của GV    HĐ của HS

5'

12'

A. Hoạt động khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi

 B. Hoạt động hình thành kiến thức

Mục tiêu: Nhận biết được vật nặng hơn, nhẹ hơn. Biết dùng cân để cân 1 vật

 a/ Giới thiệu ki-lô-gam

b/ giới thiệu cái cân 2 đĩa

 C.Hoạt động vận dụng

Mục tiêu:Biết vận dụng phân biệt vật nặng hơn, nhẹ hơn, làm tính có kèm theo đơn vị kg

 Bài 1/76 Số?

 HS biết được trọng lượng của đồ vật

Bài 2:Biết tính có kèm theo đơn vị kg

 Tính (Theo mẫu)

36kg – 9kg = 27kg

D.Củng cố- dặn dò

Mục tiêu:Ghi nhớ,khắc sâu nội dung bài

* Ôn tập và khởi động

– GV cầm trên tay 1 quyển sách và 1 quyển vở và hỏi vật nào nặng hơn, vật nào nhẹ hơn

– GV đưa cân 2 đĩa và giới thiệu bài

–  GV nhận xét – tuyên dương

– Gv kết hợp giới thiệu bài

– Giới thiệu quả  cân 1kg

– Để biết được  vật đó cân nặng bao nhiêu , người ta dùng đơn vị ki-lô-gam

– GV đưa cho HS quan sát quả cân 1kg

! GV cho HS đọc

kg viết là Ki-lô-gam

! Viết bảng 1kg

! quan sát Cân đường và 1 quả cân 1kg em thấy thế nào

– Quan sát hình SGK và đồ dùng

? Đĩa cân 1 cô có vật gì

? Đĩa cân 2 cô có vật gì

– Đây là cân 2 đĩa

! Em hãy quan sát kim của cân chỉ ở vạch nào

? Cân ở trạng thái nào

– Vậy ta nói cân nặng của gói đường bằng cân nặng của quả cân và bằng 1kg

– GV có thể cho HS quan sát cân 1 vật khác để phân biệt vật nhẹ hơn, nặng hơn

– Gv hướng dẫn viết đầy đủ ki-lô-gam và viết tắt kg

! Nêu yêu cầu bài 1

? Bài 1 yêu cầu gì

! Quan sát hình SGK

? Con cá cân nặng bao nhiêu kg

? Vì sao em biết

– Nhận xét- đánh giá

– Đây là cân 2 đĩa

! Quan sát hình 2

? quả dưa cân nặng bao nhiêu kg

? Vì sao em biết

– Nhận xét – đánh giá

? Em có nhận xét gì về 2 loại cân của bài 1

– Nhận xét – chốt

! Nêu yêu cầu bài

? Bài yêu cầu em làm gì

! Quan sát – nhận xét mẫu

? Mẫu làm như thế nào

! Tương tự Làm bài

– Nhận xét – giải thích cách làm

? Bài 2 củng cố kiến thức gì

-Bài học hôm nay ,con đã học thêm được điều gì?

GV cho cân 1 đồ vật HS nêu trọng lượng của đồ vật đó

– Dặn dò        

HS trả lời

– HS quan sát

nghe

– HS nghe – ghivở

HS quan sát

HS trả lời

Quan sát

HS trả lời

lắng nghe

HS trả lời

nghe

HS quan sát – nghe

HS quan sát

HS đọc nối tiếp

 viết bảng – đọc

HS trả lời

quan sát – nhận xét

gói đường

1 quả cân 1kg

– cỉ vạch giữa

– trạng thái cân bằng

HS nghe – quan sát

2 HS nêu

2 HS trả lời

Lớp QS

2kg

vì kim chỉ vào giữa, đĩa cân có 2 quả cân 1kg

Lớp QS

3kg

kim đồng hồ chỉ vào số 3

2 HS nêu

2 HS

Lớp QS

– tính có kèm đơn vị

HS làm bảng con – bảng lớp

2 HS nêu

HS quan sát – trả lời

Leave a Comment