Giáo án bài Luyện tập lập luận giải thích theo CV 5512 phát triển năng lực


Giáo án bài Luyện tập lập luận giải thích soạn theo cv 5512 phát triển năng lực phương pháp mới nhất của BGD năm 2021-2022

32 Luyện tập lập luận giải thích

 

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Tìm hiểu đề, lập ý, lập dàn ý và viết các phần, đoạn trong bài văn giải thích.

2.Năng lực:

a. Năng lực chung:Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác.

b. Năng lực chuyên biệt:

- Tìm hiểu đề, lập ý, lập dàn ý và viết các phần, đoạn trong bài văn giải thích.

- Viết được đoạn văn giải thích.

3.Phẩm chất:

- Chăm học, biết vận dụng kiến thức vào bài làm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Kế hoạch bài học

-Học liệu:phiếu học tập,một số văn bản nghị luận ,đề văn nghị luận.

- Một số đề văn nghị luận

2. Chuẩn bị của học sinh:  Đọc trước bài

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

        HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU(5 phút)

- Mục tiêu: Tạo tâm thế, định hướng chú ý cho học sinh. 

- Phương thức thực hiện:hoạt động nhóm

- Sản phẩm hoạt động: các nhóm tìm được các đề văn thuộc văn nghị luận.

- Phương án kiểm tra, đánh giá:

+ Học sinh đánh giá và học tập nhau khi trình bày, báo cáo sản phẩm và nhận xét trao đổi

+ Giáo viên đánh giá học sinh thông qua quá trình học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Tiến trình hoạt động:

1. Chuyển giao nhiệm vụ

- Nhiệm vụ: tìm và ghi ra giấy các đề văn nghị luận

2. Thực hiện nhiệm vụ:

* Học sinh :tìm nhanh trong vòng 2 phút .(chia lớp làm 4 đội)

* Giáo viên:tổ chức cho các nhóm chơi.

- Quan sát, theo dõi và ghi nhận kết quả của học sinh

3. Báo cáo kết quả:phiếu học tập

4. Nhận xét, đánh giá:

 - Học sinh nhận xét, đánh giá, bổ sung

GV dẫn vào bài: Trong văn nghị luận thì có 2 kiểu bài đó là bài Chứng minh và bài giải thích. Bài chứng minh thì chúng ta thấy yếu tố quan trọng cần có là dẫn chứng, còn với kiểu bài giải thích thì chủ yếu ta dùng lời văn để phân tích thuyết phục mọi người. Trong giờ học hôm nay thầy trò ta cùng đi luyện tập làm môt số bài văn lập luận giải thích !

 HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP

-Mục tiêu: Hs vận dụng kiến thức vào luyện tập.

-Phương pháp: hoạt động cá nhân

-Sản phẩm hoạt động: HS tìm được các ý của đề văn nghị luận.

- Phương án kiểm tra, đánh giá:

+ Học sinh đánh giá và học tập nhau khi trình bày, báo cáo sản phẩm và nhận xét trao đổi

+ Giáo viên đánh giá học sinh thông qua quá trình học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Tiến trình hoạt động:

-GV giao nhiệm vụ: hoàn thành vào vở bài tập Ngữ văn, sau đó gọi 2 em trình bày bảng phần vừa làm.

-HS trình bày vào vở

-GV chốt kiến thức…

Hoạt động của GV-HS     Nội dung kiến thức

- Đề trên thuộc kiểu bài nào ?

- Đề bài yêu cầu giải thích vấn đề gì ?

- Làm thế nào để nhận ra yêu cầu đó ? (Căn cứ vào mệnh đề và căn cứ vào  các từ ngữ trong đề).

- Để đạt đ¬ược yêu cầu giải thích đã nêu, bài làm cần có những ý gì ?

- MB cần nêu những gì ?

 

- Ta có thể sắp xếp các ý của phần TB như¬ thế nào ?

- Giải thích sách là gì ?

 

- Giải thích tại sao sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ ?

 

- Thái độ của em đối với việc đọc sách nh¬ư thế nào ?     *Đề bài: Một nhà văn có nói: "Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con ng¬ười". Hãy giải thích nội dung câu nói đó.

I- Tìm hiểu đề và tìm ý:

- Kiểu bài: Giải thích.

- ND: giải thích vai trò của sách đối với trí tuệ con ng¬ời.

II- Lập dàn bài:

1- MB:

- Nhận xét khái quát về vai trò của câu dẫn trong đời sống con ng¬ời.

- Trích dẫn câu nói.

2-TB:

a- G.thích ý nghĩa câu nói:

- Sách là gì: là kho tàng tri thức, là sản phẩm tinh thần, là ng¬ười bạn tâm tình gần gũi.

-Tại sao sách là ngọn đèn bất diệt của con ng¬ười: Sách giúp ta hiểu về mọi lĩnh vực, sách giúp ta vư¬ợt mọi khoảng cách về thời gian, không gian.

b- Thái độ đối với việc đọc sách:

- Tạo thói quen đọc sách.

- Cần chọn sách để đọc.

- Phê phán và lên án những sách có ND xấu.

3-KB:

- Khẳng định lại tác dụng to lớn của sách.

- Nêu phư¬ơng hư¬ớng hành động của cá nhân.

 

HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG:

 - Mục tiêu: vận dụng kiến thức làm các bt

- Phương pháp: hoạt động cá nhân,

 phương thức thực hiện :

+HĐ cá nhân,hđ chung cả lớp.

-Sản phẩm hoạt động: bài làm trong vở của HS

- Phương án đánh giá:hs tự đánh giá lẫn nhau ,gv đánh giá ,

1. Chuyển giao nhiệm vụ

- GV giao nhiệm vụ: HS viết dàn ý trên thành bài văn hoàn chỉnh vào vở

-HS thực hiện nhiệm vụ hđ cá nhân

2.Thực hiện nhiệm vụ

-HS làm bài, trình bày, nhận xét lẫn nhau

3.Báo cáo kết quả: Tổ chức cho học sinh trình bày bài viết của mình.

4.Đánh giá kết quả

 - Học sinh nhận xét ,đánh giá ,bổ sung.

 -GV nhận xét,đánh giá

HOẠT ĐỘNG 4: TÌM TÒI, MỞ RỘNG, SÁNG TẠO

 - Mục tiêu: vận dụng kiến thức sưu tầm bài văn giải thích mà em biết: có thể từ sách báo hoặc qua mạng Internet

- Phương pháp: hoạt động cá nhân, HĐ nhóm

- Sản phẩm hoạt động: bài tập sưu tầm rồi viết ra vở

1. Chuyển giao nhiệm vụ

* Hình thức hoạt động: GV giao nhiệm vụ HS thực hiện ở nhà

- Đọc bài tham khảo qua sách báo hoặc các phương tiện thông tin đại chúng.

2.Thực hiện nhiệm vụ: HS về nhà thực hiện

3.Báo cáo kết quả : HS báo cáo kết quả vào tiế học hôm sau

4.Đánh giá kết quả

 - Học sinh nhận xét ,đánh giá ,bổ sung.

 -GV nhận xét,đánh giá vào h học hôm sau

Rút kinh nghiệm:

Xem nhiều