Giáo án bài luyện tập môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 18: luyện tập I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: 1. Kiến thức, kĩ năng: – Củng cố về …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 18: luyện tập

I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

1. Kiến thức, kĩ năng:

– Củng cố về các cách làm tính trừ (có nhớ) đã học trong phạm vi 20 bằng cách “đếm lùi” và “làm cho tròn 10”.

– Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về tính trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

a. Năng lực

– Thông qua việc tìm kết quả các phép trừ có nhớ trong phạm vi 20, HS phát triển năng lực phân tích và tổng hợp, tư duy và lập luận toán học, vận dụng các phép tính đã học vào giải quyết một số vấn đề thực tế.

– Thông qua hoạt động luyện tập cá nhân, nhóm, HS có cơ hội được phát triển năng lực giao tiếp, giải quyết vấn đề toán học.

b. Phẩm chất: cẩn thận, chăm chỉ, trách nhiệm, có tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm…

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.         Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, bảng phụ

2.         Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

TG       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

5’        1. Khởi động

Mục tiêu: Tạo liên kết kiến thức cũ với bài thực hành luyện tập hôm nay.    – GV cho HS chơi trò chơi “Đố bạn” theo cặp.

– Luật chơi: Bạn A viết một phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 ra nháp hoặc ra bảng con đố bạn B tìm kết quả và nói cách tính. Đổi vai cùng thực hiện.

– GV cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”

– GV đánh giá HS chơi

– GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới    

– HS lắng nghe luật chơi

– HS chơi

– HS lắng nghe

22’      2. Thực hành – Luyện tập

Bài 1 (trang 34)

Mục tiêu: Củng cố về các cách làm tính trừ (có nhớ) đã học trong phạm vi 20.

Bài 2 (trang 34)

Mục tiêu: Rèn và củng cố kĩ năng làm tính trừ (có nhớ) đã học trong phạm vi 20 và phép trừ có 2 phép tính liên tiếp.

Bài 3 (trang 34)

Mục tiêu: Rèn và củng cố kĩ năng làm tính cộng và trừ (có nhớ) đã học trong phạm vi 20

Bài 4 (trang 35)

Mục tiêu:

HS vận dụng cách tính trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 giải quyết tình huống thực tế trong cuộc sống.     

– GV chiếu bài trên màn hình

– GV cho HS đọc YC bài

– Cá nhân HS quan sát số ghi trên mỗi ô cửa sổ của ngôi nhà; Quan sát phép trừ ghi trên mỗi tấm thẻ mà các con vật đang cầm trên tay rồi lựa chọn số thích hợp với kết quả của từng phép tính.

– HS đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau, đọc phép tính và nói kết quả tương ứng vói mỗi phép tính.

– Cho HS nhận xét

 – GV nhấn mạnh kiến thức bài 1.

– GV chiếu bài, cho HS đọc và xác định YC bài.

– Cá nhân HS tự làm bài 2: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài.

– HS thảo luận với bạn về cách tính nhẩm rồi chia sẻ trước lớp.

– GV hướng dẫn HS cách làm các bài tập có hai phép trừ liên tiếp thì thực hiện lần lượt từ trái qua phải. Ví dụ: 15-5-2=10-2 = 8.

– Hỏi: Bài tập 2 củng cố kiến thức gì?

– – GV nhấn mạnh kiến thức bài 2.

– GV cho HS đọc bài 3

– Cá nhân HS tự làm bài 3: Tìm kết quả các phép cộng và trừ nêu trong bài.

– HS thảo luận với bạn về cách tính nhẩm rồi chia sẻ trước lớp.

– GV hướng dẫn HS sử dụng quan hệ giữa các phép tính cộng và trừ để thực hiện các phép tính. Ví dụ: 9 + 4 = 13 thì 13-4 = 9.

– GV nhận xét, chữa bài.

– GV cho HS đọc bài 4

– GV hỏi: Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

– HS suy nghĩ về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép tính nào để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra và giải thích tại sao).

– HS viết phép tính thích hợp và trả lời:

Phép tính: 15-8 = 7.

– Hỏi:Vậy mẹ còn lại bao nhiêu quả trứng?

– HS kiểm tra.

– – GV nhấn mạnh kiến thức bài 2.           

– HS quan sát

– 1 HS đọc YC bài

– HS làm bài cá nhân

– Mời 2-3 nhóm trình Bày trước lớp.

– HS đối chiếu, nhận xét

– HS lắng nghe

– 1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm

– HS làm cá nhân

– HS cùng chia sẻ, trao đổi và đánh giá bài làm của nhau

– HS nêu ý kiến cá nhân

– HS lắng nghe

– 1 HS đọc, lớp đọc thầm

– HS tự làm bài cá nhân

– HS cùng chia sẻ, trao đổi và đánh giá bài làm của nhau

– HS lắng nghe, thực hiện.

– HS chữa bài

– 1 HS đọc, lớp đọc thầm

– HS trả lời

– 2 HS trả lời. Cả lớp nhận xét.

– Trả lời: Mẹ còn lại 7 quả trứng.

5’        3. Hoạt động vận dụng

Bài 5 (trang 35)

Mục tiêu:   HS vận dụng cách tính trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 giải quyết tình huống thực tế trong cuộc sống). – Gọi HS đọc bài 5

– GV cho HS thảo luận nhóm đôi về hai cách làm tính trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 bằng cách “đếm lùi” và “làm cho tròn 10”, phân tích ưu và nhược điểm của từng cách. Rút ra kết luận cho bản thân.

– GV mời HS trình bày lựa chọn của mình và phân tích.

– GV chốt

            – 1 HS đọc, lớp đọc thầm

– Thảo luận nhóm đôi

– Cả lớp lắng nghe

3’        4. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Tổng hợp lại kiến thức của tiết học.    – HS nêu cảm nhận hôm nay biết thêm được điều gì.

– Em thích nhất hoạt động nào?

– HS liên hệ, tìm tòi một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20, hôm sau chia sẻ với các bạn.

– Về nhà, tìm hỏi ông bà, cha mẹ, người thân xem có còn cách nào khác để thực hiện phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 hay không. Tiết sau chia sẻ với cả lớp.

            – HS nêu ý kiến

– HS lắng nghe

Leave a Comment