Giáo án bài luyện tập môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 81 : luyện tập (tiết 2) I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: 1. Kiến thức, kĩ năng: – …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 81 : luyện tập (tiết 2)

I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

1. Kiến thức, kĩ năng:

– Rèn luyện và củng cố kĩ năng cộng/ trừ không nhớ trong phạm vi 1000.

– Phân tích cấu tạo số có 3 chữ số, viết số có 3 chữ số thành tổng hàng trăm, chục và đơn vị.

– Đặt tính và tính các phép tính cộng/ trừ không nhớ trong phạm vi 1000.

– Rèn và phát triển kĩ năng tính nhẩm các số tròn trăm.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

– Năng lực:

– Thông qua việc quan sát, HS phát triển năng lực phân tích và tổng hợp, khái quát hoá để tìm ra cách viết cấu tạo số có 3 chữ số thành tổng.

– Thông qua hoạt động luyện tập cá nhân, nhóm, HS có cơ hội được phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.

– Phẩm chất: Rèn tính chất cẩn thận, nhanh nhẹn trong học tập và trong cuộc sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.         Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, bảng phụ

2.         Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

TG       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của giáo viên      Hoạt động của học sinh

5’        1. Khởi động (5’)

Mục tiêu: Tạo liên kết kiến thức cũ với bài thực hành luyện tập hôm nay.     GV cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”

Luật chơi: Trên bảng có 5-6 số có 3 chữ số, 1 HS dưới lớp đọc hoặc nêu cấu tạo số, 2 HS thi xem ai chỉ đúng và nhanh hơn. HS thắng thì được thưởng tràng pháo tay.

GV cho HS chơi

GV đánh giá HS chơi

GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới       HS lắng nghe luật chơi

HS chơi

HS lắng nghe

20’      2. Thực hành – Luyện tập

Bài 4 (trang 63)

Mục tiêu: Củng cố cấu tạo số có 3 chữ số.

Bài 5 (trang 63)

Mục tiêu: Rèn và củng cố kĩ năng đặt tính, tính cộng/ trừ trong phạm vi 1000, rèn tính cẩn thận. 

– GV chiếu bài trên màn hình

– GV cho HS đọc YC bài, xác định YC bài

– GV cùng HS làm mẫu 3 số như trong sách

– GV cho HS thảo luận nhóm 2 để hoàn thành các phần a,b,c,d.

– Cho đại diện các nhóm nêu cấu tạo, cách viết từng số.

– Cho HS nhận xét

–  GV hỏi: Các số ở bài tập 4 có điểm gì giống nhau?

– Hỏi: Bài tập 4 củng cố kiến thức gì?

– GV nhấn mạnh kiến thức bài 4.

– GV chiếu bài, cho HS đọc và xác định YC bài.

– GV cho HS làm cá nhân vào vở, 2 HS làm bảng

– GV cho 1 HS lên tổ chức chữa phần bài

– GV đánh giá HS làm bài

– Hỏi: Để kiểm tra lại kết quả phép trừ có đúng/ sai, ta làm thế nào?

– GV nhấn mạnh kiến thức bài 5.  

HS quan sát

1 HS đọc YC bài, xác định YC

HS cùng GV làm mẫu, nêu cách làm

HS làm bài nhóm đôi trong khoảng 3 phút

1-2HS / 1 số

HS đối chiếu, nhận xét, chữa bài

HS nêu ý kiến cá nhân

HS lắng nghe

1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm

HS làm cá nhân, 2 HS làm bảng

HS cùng chia sẻ, trao đổi và đánh giá bài làm của nhau

HS lắng nghe

HS nêu ý kiến cá nhân

HS lắng nghe

7’        3. Hoạt động vận dụng

Mục tiêu:   HS vận dụng tính nhẩm trong phạm vi 1000 giải quyết tình huống thực tế trong cuộc sống)  – Gọi HS đọc bài 6

– GV hỏi: Đề bài hỏi gì?  Muốn biết xã Thắng Lợi phải trồng tất cả bao nhiêu cây thì phải làm thể nào?…

– GV yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

– GV chiếu bài 1 HS và yêu cầu lớp nhận xét, nêu lời giải khác.

– GV cho HS đổi chéo vở kiểm tra bài của bạn

– GV đánh giá HS làm bài   – 1 HS đọc, lớp đọc thầm

– HS nêu để phân tích đề

HS làm cá nhân vào vở

HS nhận xét bài của bạn

HS kiểm tra chéo vở và báo cáo kết quả.

HS lắng nghe

3’        4. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Tổng hợp lại kiến thức của tiết học.     Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.       HS nêu ý kiến

HS lắng nghe

Leave a Comment