Giáo án bài luyện tập môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file luyện tập Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh 1. Khởi động – Trò chơi: Đố bạn – Nhận xét, tuyên dương – …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

luyện tập

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Khởi động

– Trò chơi: Đố bạn

– Nhận xét, tuyên dương

– Giới thiệu bài: Luyện tập

2. Luyện tập

* Bài 1: Số

– Cho  nêu yêu cầu bài

–  Yêu cầu  quan sát tranh, rồi nêu phép tính thích hợp với từng tình huống:

– Lần thứ nhất vớt ra 3 con, còn lại mấy con cá? 9– 3 = 6.

– Lần thứ hai vớt tiếp ra 2 con, còn lại mấy con cá?

 – Sau cả hai lần vớt còn 4 con cá. Vậy: 9 – 3 – 2 = 4

* Bài 2: Tính

– Cho  nêu yêu cầu bài

– Vận dụng cách tính ở bài 1 để làm bài 2. Cả lớp làm vở. 2  làm bảng

–  Chấm vở nhận xét, tuyên dương

– Cho  nêu cách làm: 8-2-3

* Trò chơi : Câu cá

–  Phổ biến luật chơi: như SGK

–  Tổng kết, nhận xét, tuyên dương

3. Củng cố, dặn dò:

– Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10            –  Thực hiện trò chơi

–  Nhắc tên đề bài nối tiếp

–  Nêu: số

–  Quan sát tranh, rồi nêu phép tính thích hợp với từng tình huống

– Còn 6 con cá.  đọc phép tính 9-3=6

– Còn 4 con cá.  đọc 6-2=4

–  Nêu: tính

– Cả lớp làm vở, 2  làm bảng

-Tính lần lượt từ trái sang phải: 8-2=6, 6-3=3

–  Tham gia trò chơi

–  Theo dõi

Leave a Comment